2018. november 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Templombúcsú a Szent Katalin-telepen
Ma tartják az 1935-ben épült Csodásérmű Boldogasszony plébániatemplom búcsúünnepét a nagyváradi Szent Katalin telepen.  A 18 órakor kezdődő szentmise szónoka Reszler Mihály, máramarosszigeti főesperes-plébános.

Cantio iucunda
November 28-án, holnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében szervezett kiállításra és kiskonferenciára kerül sor.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvény megnyitásaként Tamás Sándor megyei tanácselnök és Vargha Mihály múzeumigazgató a múzeum jelenlegi legrégibb magyar nyomtatványának hazatértét köszönti:  1945 március 29-én a zalaegerszegi vasútállomás bombázását a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 25 855 menekített okiratából és könyvéből három élte túl, köztük Bencédi Székely Estván egy krakkói, 1559-es Chronicája, amelyet 1945-ben Kis Böndi János vasutas mentett meg, és a budapesti Országos Széchényi Könyvtárnak köszönhetően, Benke Éva által restauráltan kerül most vissza tulajdonosához.
A rendezvény nevét adó Cantio iucunda (magyar fordításban „Gyönyörűséges ének”) egy 1566-ban szerzett erdélyi panaszének özvegy Horvát Ilonáról, a Csereyné-kódexből, a legrégibb magyar énekeskönyvből. A Cantio iucundát és Balassi Bálintnak egy ugyanebben a kódexben fennmaradt művét (Csak búbánat…) Csörsz Rumen István és Palócz Réka előadásában hallgathatják meg az érdeklődök.
A kiskonferencia előadói, Molnár Szabolcs irodalomtörténész – a bukaresti Hungarológiai Tanszék nyugalmazott professzora –, Csáki Árpád történész és Szekeres Attila István heraldikus Jagelló-kori emlékekről beszélve járják körbe a kiállított Chronika, első magyar nyelvű világtörténetünk kapcsán felmerült kérdéseket. Bővebben a három kiállított zalaegerszegi túlélő tárgyról, köztük a Chronicáról:a www.sznm.ro honlapon olvashatnak.

Év végi önkéntes találkozók
November 29.-én, csütörtökön Székelyudvarhelyen 15 órától a Szent Pio lelkigyakorlatos házban, 16 órától Nagykárolyban a Szent László közösségi házban tartunk önkéntes-találkozót.   November 30.-án, pénteken délelőtt 10 órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe várjuk az önkénteseket. Ugyancsak 10 órától Szatmáron a rádió stúdiójában, majd 15.00 órától Érmihályfalván a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó. Szintén november 30-án, pénteken 15.30-tól Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király kicsi hittantermében találkozunk önkénteseinkkel.
Csíksomlyón december 1-én, szombaton 15 órától a ferences kolostorban lesz a találkozó. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.

Medjugorjei imaest Csíkszeredában
November 29-én, csütörtökön délután öt órától medjugorjei imaestet tartanak a csíkszeredai Segítő Mária Líceum bentlakásának dísztermében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a közös imára.

Szakmai továbbképzés Csíksomlyón
„Élet bőségben” mottóval komplex pszicho-spirituális szakmai továbbképzés lesz Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, az Áradat Egyesület és a Psycho-logos szervezésében. A 250 órás szakmai továbbképzésre lelkipásztorokat, munkatársaikat várják. Jelentkezni november 30-ig lehet. Részletek az Áradat Egyesületnél.

A kispapok szolgálata az egyházmegyében
November 30-december 2. között a Gyulafehérváron tanuló szeminaristák egyházmegyéikben teljesítenek szolgálatot. A négy nagyváradi egyházmegyés kispap december 2-án, advent 1. vasárnapján, Böcskei László megyéspüspök kíséretében a szilágysomlyói plébánián tesz látogatást: 10 órakor a szilágysomlyói plébániatemplomban, 12 órakor pedig Nagyfaluban kapcsolódnak be a lelkipásztori szolgálatba, és osztják meg gondolataikat a hívekkel.

Ifjúsági találkozó Krassóváron
A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozója lesz december 1-jén, szombaton, a krassóvári plébánián. A programban, mely délelőtt tíz órától kezdődik, előadások, kiscsoportos tevékenységek szerepelnek. Meghívott előadók: Dumitru Daniel oraviczabányai plébános és Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész. A templomban délután négy órakor Pál József-Csaba megyés püspök mutat be szentmisét, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

Szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
Szemlélődő, azaz csendmeditációs lelkigyakorlatot tartanak Csíkszentdomokoson a Szent Margit lelkigyakorlatos Házban december 2-9 között. A résztvevők bevezetést kapnak a szemlélődő imamódba, vagyis a csendmeditációba Jálics Ferenc jezsuita módszere alapján. Ez az imamód megtanít arra, hogy hogyan maradjunk meg a lehető legegyszerűbben Isten jelenlétében, a Mostban. A lelkigyakorlatot Józsa Csaba mentálhigiénés szakember vezeti. Jelentkezni csak személyes kapcsolatfelvétel útján lehet a 0741-499560-as telefonszámon, vagy e-mailen a csendtanfolyam@gmail.com címen.

Időjárás: Ma már az esőt egyre többfelé havas eső, havazás váltja fel. A meteorológusok előrejelzése szerint egy hideghullám hatására holnaptól hózáporok, hóviharok várhatók. A havazás előbb a délkeleti megyéket, majd Moldvát és a hegyeket éri el. A szél sebessége viharossá fokozódik, a hegyekben elérheti a 70 km/h-t is. Csütörtöktől a hózáporokat fagyhullám követi: a levegő hőmérséklete szombatig fokozatosan csökken, és akkor -20 fokig süllyedhet a medencékben és Moldva északi részén.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 27.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kovásznán tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Könyvbemutató Temesváron
Roos Márton temesvári ny. püspök kezdeményezésére fakszimile kiadásban megjelent a csanádi egyházmegye első püspöke, Szent Gellért legismertebb fennmaradt műve a Deliberatio Gerardi Moresenæe æcclesiæ episcopi supra Hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem, vagyis Gellértnek, a marosvári egyház püspökének értekezése A három ifjú énekéről a tudós Isingrimusnak.
A kötetet a temesvári Adam Müller Guttenbrunn-házban mutatják be ma 11 órától. Pál József-Csaba megyés püspök üdvözlő szavait követően több értekezés is elhangzik Szent Gellért életéről és művéről. Meghívott előadók Doina Hendre-Biro, a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár volt igazgatója és Claudiu Teodor Arieșan, a temesvári tudományegyetem docense. A Guttenbrunn-ház előcsarnokában pedig rögtönzött kiállítás is lesz Szent Gellértről és az egyházmegye történetéről.

Templombúcsú a Szent Katalin-telepen
Ma tartják az 1935-ben épült Csodásérmű Boldogasszony plébániatemplom búcsúünnepét a nagyváradi Szent Katalin telepen.  A 18 órakor kezdődő szentmise szónoka Reszler Mihály, máramarosszigeti főesperes-plébános.

Sajtkészítő képzés Gyergyószentmiklóson
November 29-én, csütörtökön Gyulafehérvári Caritas Vidékfejlesztés szervezésében sajtkészítő képzést tartanak Gyergyószentmiklóson, a Varga Katalin utca 3. szám alatt. Érdeklődni és jelentkezni november 28-ig lehet a 0730 015 195-ös telefonszámon vagy a felnottkepzes@caritas-ab.ro e-mail címen.

Medjugorjei imaest Csíkszeredában
November 29-én, csütörtökön délután öt órától medjugorjei imaestet tartanak a csíkszeredai Segítő Mária Líceum bentlakásának dísztermében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a közös imára.

A kispapok szolgálata az egyházmegyében
November 30-december 2. között a Gyulafehérváron tanuló szeminaristák egyházmegyéikben teljesítenek szolgálatot. A négy nagyváradi egyházmegyés kispap december 2-án, advent 1. vasárnapján, Böcskei László megyéspüspök kíséretében a szilágysomlyói plébánián tesz látogatást: 10 órakor a szilágysomlyói plébániatemplomban, 12 órakor pedig Nagyfaluban kapcsolódnak be a lelkipásztori szolgálatba, és osztják meg gondolataikat a hívekkel.

Ifjúsági találkozó Krassóváron
A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozója lesz december 1-jén, szombaton, a krassóvári plébánián. A programban, mely délelőtt tíz órától kezdődik, előadások, kiscsoportos tevékenységek szerepelnek. Meghívott előadók: Dumitru Daniel oraviczabányai plébános és Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész. A templomban délután négy órakor Pál József-Csaba megyés püspök mutat be szentmisét, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

Szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
Szemlélődő, azaz csendmeditációs lelkigyakorlatot tartanak Csíkszentdomokoson a Szent Margit lelkigyakorlatos Házban december 2-9 között. A résztvevők bevezetést kapnak a szemlélődő imamódba, vagyis a csendmeditációba Jálics Ferenc jezsuita módszere alapján. Ez az imamód megtanít arra, hogy hogyan maradjunk meg a lehető legegyszerűbben Isten jelenlétében, a Mostban. A lelkigyakorlatot Józsa Csaba mentálhigiénés szakember vezeti. Jelentkezni csak személyes kapcsolatfelvétel útján lehet a 0741-499560-as telefonszámon, vagy e-mailen a csendtanfolyam@gmail.com címen.

Jótékonysági Adventi Vásár a Püspöki Palota kertjében
December 8-án, szombaton 15 órától, a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház előtti téren ötödik alkalommal nyitja meg kapuit családok, gyermekek, szülők, nagyszülők számára a Jótékonysági Adventi Vásár változatos kínálattal, házi készítésű karácsonyi süteményekkel, lélekemelő adventi és karácsonyi muzsikával, kézműves foglalkozásokkal. A rendezvény egyik legkedveltebb vendége, Szent Miklós püspök is meglátogatja a vásárlók legkisebbjeit.
Egy igazi, adventi hangulatú, Karácsonyt idéző délutánra hívnak mindenkit!
A felkínált termékeket, finomságokat adomány ellenében lehet elvinni, amit majd a katolikus karitász által működtetett szegénykonyha bővítésére, illetve két rászoruló család megsegítésére fordítanak. A vásár 19 órakor a szabadtéri, adventi koszorú második gyertyájának meggyújtásával zárul. A rendezvény ideje alatt meleg teát kínálnak a katolikus karitász munkatársai.

Időjárás: Téliesre fordul az idő. Ma már az esőt egyre többfelé havas eső, havazás váltja fel. A meteorológusok előrejelzése szerint egy hideghullám hatására holnaptól hózáporok, hóviharok várhatók. A havazás előbb a délkeleti megyéket, majd Moldvát és a hegyeket éri el. A szél sebessége viharossá fokozódik, a hegyekben elérheti a 70 km/h-t is. Csütörtöktől a hózáporokat fagyhullám követi: a levegő hőmérséklete szombatig fokozatosan csökken, és akkor -20 fokig süllyedhet a medencékben és Moldva északi részén.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment