2018. november 29. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Év végi önkéntes találkozók
Elkezdődnek az idei év utolsó találkozói. Ma délután három órától a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban, négy órától pedig Nagykárolyban a Szent László közösségi házban tartunk önkéntes-találkozót. November 30-án, holnap délelőtt tíz órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe várjuk az önkénteseket, délután fél négytől pedig Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király kicsi hittantermében lesz találkozó. Ugyancsak holnap délelőtt tíz órától Szatmáron a rádió stúdiójában, majd délután három órától Érmihályfalván a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó. Csíksomlyón december 1-jén, szombaton délután három órától a ferences kolostorban várjuk önkénteseinket. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük hallgatóinkat.

Medjugorjei imaest Csíkszeredában
Ma délután öt órától medjugorjei imaestet tartanak a csíkszeredai Segítő Mária Líceum bentlakásának dísztermében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a közös imára.

Szent András-napi búcsúk
Szentegyházasfalu Szent András apostol nevét viselő plébániatemplomának búcsúját november 30-án, holnap délelőtt tizenegy órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa: Tamás József püspök.
A gyimesfelsőloki Szent András-plébániatemplom búcsúját ugyancsak holnap délelőtt tizenegy órától tartják. A szentmise szónoka: Bilibók Géza tusnádfürdői plébános.
Futásfalván is november 30-án, holnap délelőtt tizenegykor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Farkas Zsombor gelencei segédlelkész mondja.

Adventi lelkinap Gyimesközéplokon
Az iskolások részére szerveznek lelkinapot a gyimesközéploki plébánián december 1-jén, szombaton, tíz órai kezdéssel. A nap folyamán lesz ráhangolódás, adventi imák és énekek tanulása, kézműves foglalkozások, közös ebéd, játék és egyébb meglepetések. Szeretettel várják a gyermekeket, ifjakat.

Szemlélődő lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson
Szemlélődő, azaz csendmeditációs lelkigyakorlatot tartanak Csíkszentdomokoson a Szent Margit lelkigyakorlatos Házban december 2-9 között. A résztvevők bevezetést kapnak a szemlélődő imamódba, vagyis a csendmeditációba Jálics Ferenc jezsuita módszere alapján. Ez az imamód megtanít arra, hogy hogyan maradjunk meg a lehető legegyszerűbben Isten jelenlétében, a Mostban. A lelkigyakorlatot Józsa Csaba mentálhigiénés szakember vezeti. Jelentkezni csak személyes kapcsolatfelvétel útján lehet a 0741-499560-as telefonszámon, vagy e-mailen a csendtanfolyam@gmail.com címen.

Adventi gyertyagyújtás a székesegyháznál
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Ezzel a mottóval várják az idén is a nagyváradi plébániákat, papokat, szerzeteseket, híveket egyaránt, hogy közösen hangolódjanak az ünnepre. Advent szombatjain december 1-jén, 8-án, 15-én és 22-én este hét órakor gyertyagyújtás lesz a nagyváradi római katolikus Székesegyház előtti téren felállított koszorún. A szertartás után a katolikus karitász munkatársai meleg teát és egy kis harapnivalót kínálnak az ünneplőknek. A két méter átmérőjű koszorú első gyertyája az egyházmegye szeminaristái által vezetett szertartás keretében lobban majd lángra.

Szent Borbála-napi búcsúk
A petrillai egyházközségben december 1-jén, szombaton ünneplik a Szent Borbála-búcsút. A déli 12 órakor kezdődő szentmisén Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész tartja a szentbeszédet.
Kapnikbányán vasárnap, december 2-án déli 12 órakor a búcsús szentmise homíliáját Fekete József ny. plébános mondja.
A petrozsényi plébániatemplomban december 4-én tartják a Szent Borbála-napi búcsút. A román nyelvű szentmisén kedden, délelőtt fél 12-kor Şcheianu Ciprian gödemesterházi lelkész prédikál. Délután 5 órakor a magyar nyelvű szentmisén az ünnepi szónok Kiss Endre, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet lelkiigazgatója.

Adventi ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben
Idén is megszervezik a már megszokottá vált adventi ifjúsági imaórákat Szatmárnémetiben. Szeretettel várják a fiatalokat és mindenkit aki szeretne egy órát eltölteni a Jóisten jelenlétében vasárnap esténként hét órai kezdettel. Részletek a mai déli magazinban.

Jótékonysági Adventi Vásár a Püspöki Palota kertjében
December 8-án, szombaton délután három órától, a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház előtti téren ötödik alkalommal nyitja meg kapuit a Jótékonysági Adventi Vásár változatos kínálattal, lélekemelő adventi és karácsonyi muzsikával, kézműves foglalkozásokkal. A rendezvény egyik legkedveltebb vendége, Szent Miklós püspök is meglátogatja a vásárlók legkisebbjeit. A felkínált termékeket adomány ellenében lehet elvinni, amit majd a katolikus karitász által működtetett szegénykonyha bővítésére, illetve két rászoruló család megsegítésére fordítanak. A vásár este hét órakor a szabadtéri, adventi koszorú második gyertyájának meggyújtásával zárul. Egy igazi, adventi hangulatú, Karácsonyt idéző délutánra hívnak mindenkit!

Időjárás: Az előrejelzések szerint péntekig folyamatosan csökkennek a hőmérsékleti értékek az egész országban, és a havazások Erdélyre is kiterjednek. Munteniában, Dobrudzsában és Moldva északi részén pedig hóviharok várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökkenhet. A rendkívül hideg idő a hétvégéig kitart.
A mai nap folyamán több helyen élénk lesz a keleties szél. Napközben -2 és +3 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 29.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a kézdiszentkereszti templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Év végi önkéntes találkozók
Ma délután három órától a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban, négy órától pedig Nagykárolyban a Szent László közösségi házban tartunk önkéntes-találkozót.   November 30.-án, holnap délelőtt tíz órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe várjuk az önkénteseket. Ugyancsak délelőtt tíz órától Szatmáron a rádió stúdiójában, majd délután három órától Érmihályfalván a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó. Szintén november 30-án, holnap délután fél négytől Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király kicsi hittantermében találkozunk önkénteseinkkel. Csíksomlyón december 1-én, szombaton délután három órától a ferences kolostorban lesz a találkozó. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük önöket.

Medjugorjei imaest Csíkszeredában
Ma délután öt órától medjugorjei imaestet tartanak a csíkszeredai Segítő Mária Líceum bentlakásának dísztermében. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a közös imára.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében Sárpataki Zoltán szobrász művész előadást tart november 30-án, holnap este hét órakor a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A művész hite – Szobrászat vonzásában és a közösség szolgálatában címmel. Szeretettel várják az érdeklődőket!

A kispapok szolgálata az egyházmegyékben
November 30-december 2. között a Gyulafehérváron tanuló szeminaristák egyházmegyéikben teljesítenek szolgálatot. A négy nagyváradi egyházmegyés kispap december 2-án, advent 1. vasárnapján, Böcskei László megyéspüspök kíséretében a szilágysomlyói plébánián tesz látogatást: 10 órakor a szilágysomlyói plébániatemplomban, 12 órakor pedig Nagyfaluban kapcsolódnak be a lelkipásztori szolgálatba, és osztják meg gondolataikat a hívekkel.

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Krassóváron
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozójára kerül sor december 1-jén, szombaton, a krassóvári plébánián. A rendezvény tíz órakor kezdődik, a programban előadások, kiscsoportos tevékenységek szerepelnek. Meghívott előadók: ft. Dumitru Daniel oraviczabányai plébános és ft. Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész. A templomban 16 órakor Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

Adventi gyertyagyújtás a székesegyháznál
„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” Adventben különös figyelmet fordítunk Keresztelő Szent János szavainak és nagyobb buzgalommal készítjük az Úr útját és az utat a másik ember felé. Erre a közös „útépítésre“ hívjuk ebben az évben is a nagyváradi plébániákat, papokat, szerzeteseket, híveket egyaránt. Advent szombatjain, december 1-én, 8-án, 15-én és 22-én este hét órakor gyertyagyújtás lesz a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház előtti téren felállított koszorún. A szertartás után a katolikus karitász munkatársai meleg teát és egy kis harapnivalót kínálnak az ünneplőknek. A két méter átmérőjű koszorú első gyertyája az egyházmegye szeminaristái által vezetett szertartás keretében lobban majd lángra.

Karácsonyváró hangverseny Szovátán
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar karácsonyváró hangversenyt tart a szovátai római katolikus templomban december 1-jén, szombaton délután négy órától. Vezényel: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera és Lokodi Anna. Zongorán kísér: Lokodi Lehel. Közreműködik: a Kicsinyek kórusa és a Szülők kórusa.

Adventi ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben
Idén is megszervezik a már megszokottá vált adventi ifjúsági imaórákat Szatmárnémetiben. Szeretettel várják a fiatalokat és mindenkit aki szeretne egy órát eltölteni a Jóisten jelenlétében vasárnap esténként hét órai kezdettel. December 2-án a Szent Család templomba a szeretett témakörben elmélkednek a fiatalok, december 9-én a Székesegyházban a hit témáját mélyítik el, december 16-án a remény kerül a középpontba a Hildegárda templimban, majd december 23-án a fiatalok a várakózásra fokuszálnak a püspöki palota kápolnájában. Várjuk együtt Jézus születésést és legyünk minnél többen. Részletek a mai déli magazinban.

Időjárás: Az előrejelzések szerint péntekig folyamatosan csökkennek a hőmérsékleti értékek az egész országban, és a havazások Erdélyre is kiterjednek. Munteniában, Dobrudzsában és Moldva északi részén pedig hóviharok várhatók, a látótávolság 100 méter alá csökkenhet. A rendkívül hideg idő a hétvégéig kitart.
A mai nap folyamán több helyen élénk lesz a keleties szél. Hajnalra a havas, derült tájakon -10 fok alá sülyedt a hőmérők higanyszála, de máshol is fagypont alatti minimumokra számíthatunk 0 és -6 fok közötti értékekkel. Napközben -2 és +3 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 29.

About the author

maradmin

Leave a Comment