2018. november 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent Borbála-napi búcsúk
A petrillai egyházközségben holnap, szombaton ünneplik a Szent Borbála-búcsút. A déli 12 órakor kezdődő szentmisén Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész tartja a szentbeszédet.
Kapnikbányán vasárnap, december 2-án szintén a déli 12 órakor kezdődő szentmise homíliáját Fekete József ny. plébános mondja.
A petrozsényi plébániatemplomban december 4-én tartják a Szent Borbála-napi búcsút. A román nyelvű szentmisén kedden, délelőtt fél 12-kor Şcheianu Ciprian gödemesterházi lelkész prédikál. Délután 5 órakor a magyar nyelvű szentmisén az ünnepi szónok Kiss Endre, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet lelkiigazgatója.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban első szombaton este 6 órától szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 5 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van, és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának a másolatát a templom előtti téren. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Szent Miklós-napi búcsúk
A csíkszentmiklósi templom búcsúját december 2-án, vasárnap tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Tamás József püspök.
Gyergyószentmiklós régi plébániatemplomának búcsúját december 6-án, csütörtökön ünneplik.  A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Fazakas Z. Márton premontrei apát. Ezt követően sor kerül a hagyományos körmenetre, amely a Fogarassy Mihály püspök szobránál ünnepélyes áldással zárul.

Adventi ifjúsági imaórák Szatmárnémetiben
Idén is megszervezik a már megszokottá vált adventi ifjúsági imaórákat Szatmárnémetiben. Szeretettel várják a fiatalokat és mindenkit, aki szeretne egy órát eltölteni a Jóisten jelenlétében vasárnap esténként hét órai kezdettel. December 2-án a Szent Család templomba a szeretet témakörben elmélkednek a fiatalok, december 9-én a Székesegyházban a hit témáját mélyítik el, december 16-án a remény kerül a középpontba a Hildegárda templomban, majd december 23-án a fiatalok a várakozásra fókuszálnak a püspöki palota kápolnájában. Várjuk együtt Jézus születésést és legyünk minnél többen.

Meseterápia Kolozsváron
Kolozsváron a Szentegyház utca 7/1 szám alatt meseterápiát tart Homa Ildikó pszichológus, szociális testvér, valamint Szép Mónika és Székely Beáta pedagógusok. A mese- és történet-feldolgozó csoport nagyszerű kognitív és érzelmi fejlődési lehetőséget jelent a gyermek számára. Várják az 5-8 éves gyermekek jelentkezését a programokra (a szülők is részt vehetnek a foglalkozáson), amely a Kett-módszer elemeit is figyelembe vevő, pedagógiai és lélektani ihletettségű mesefeldolgozási elveken alapszik. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0745 703 732-es telefonszámon vagy a meseterapia.kolozsvar@gmail.com e-mail-címen.

Szülők akadémiája Szatmárnémetiben
A Pro Calasantius Egyesület illetve a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum előadássorozatot indított a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT. támogatásával a 2018 a Külhoni Magyar Családok Éve keretén belül. Az előadásokkal a szervezők célja a szülő-gyerek kapcsolatok erősítése, a nevelési ismeretek bővítése, a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődésének és így a családoknak a megsegítése. A program keretében december 4-én délután 6 órától Lantos Mihály egyetemi oktató, tanulási módszertan szakember “Tanítsd meg tanulni! Tanulási stratégia szülőknek” címmel tart előadást a Szent László Közösségi Házban. Az érdeklődők a helyszínen adományjegyeket 15 lej ellenértékben válthatnak.

Szentségimádás a családokért Temesváron
A temesvár-józsefvárosi plébánián minden hónap első csütörtökén este fél 8-kor találkoznak az édesanyák, édesapák, férjek, feleségek, gyerekek, nagymamák, hogy együtt imádkozzanak gyermekeikért, férjükért, feleségükért, szüleikért, unokáikért, elhunyt családtagjaikért, a családokért, a plébániaközösségért, a lelkipásztorokért, a betegekért és egymásért. Várják a közösség tagjait ezúttal is az imaalkalomra.

Időjárás: A sokéves átlagnál 12 fokkal alacsonyabb hőmérsékleti értékeket jósol a következő napokra Romániában a Severe Weather Europe időjárás-előrejelző portál. A szakemberek szerint a hét végéig -12 és -16 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek az országban. Csütörtök reggel – 14,6 fok volt a Hargita megyei Bucsin-tetőn az Országos Meteorológiai Intézet hőtérképe szerint. Ez volt a leghidegebb pontja Erdélynek.
A mai nap folyamán az ország nyugati felén naposabb, keleten felhősebb idő várható. Helyenként megélénkül a délkeleti szél.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 30.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Bélafalván tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Év végi önkéntes találkozók
Folytatódnak az önkénteseinkkel való találkozások, így ma délelőtt tíz órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe várjuk az önkénteseket. Ugyancsak délelőtt tíz órától Szatmáron a rádió stúdiójában, majd délután három órától Érmihályfalván a plébánia hittantermében lesz önkéntes-találkozó. Szintén ma délután fél négytől Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király templom kicsi hittantermében találkozunk önkénteseinkkel. Csíksomlyón december 1-én, holnap délután három órától a ferences kolostorban lesz a találkozó. A következő helyszínekről hírműsorainkban értesítjük önöket.

Szent András-napi búcsúk
Szentegyházasfalu Szent András apostol nevét viselő plébániatemplomának búcsúját ma délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa: Tamás József püspök.
A gyimesfelsőloki Szent András-plébániatemplom búcsúját is ma délelőtt 11 órától tartják. A szentmise szónoka: Bilibók Géza tusnádfürdői plébános.
Futásfalván szintén ma délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Farkas Zsombor gelencei segédlelkész mondja.

Belső iránytű Gyergyószentmiklóson
A Belső iránytű programsorozat keretében Sárpataki Zoltán szobrászművész előadást tart ma este hét órakor a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia nagytermében A művész hite – Szobrászat vonzásában és a közösség szolgálatában címmel. Szeretettel várják az érdeklődőket!

Ifjúsági találkozó és adventi gyertyagyújtás Krassóváron
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozójára kerül sor december 1-jén, szombaton, a krassóvári plébánián. A rendezvény tíz órakor kezdődik, a programban előadások, kiscsoportos tevékenységek szerepelnek. Meghívott előadók: ft. Dumitru Daniel oraviczabányai plébános és ft. Pozsonyi Daniel lugosi segédlelkész. A templomban 16 órakor Excellenciás Pál József Csaba megyés püspök mutat be szentmisét, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

Adventi lelkinap Gyimesközéplokon
Holnap délelőtt 10 órától adventi lelkinapot tartanak a gyimesközéploki plébánián az iskolások részére az Ifjúsági Klub Újfaluért csapatának szervezésében. Nagy szeretettel várják mindazokat, akik adventi énekekkel és imával, illetve közösségi háttérsegítséggel szeretne elindulni a várakozás útján!

Karácsonyváró hangverseny Szovátán
A Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar karácsonyváró hangversenyt tart a szovátai római katolikus templomban december 1-jén, szombaton délután négy órától. Vezényel: Czakó Gabriella, Nagy Éva Vera és Lokodi Anna. Zongorán kísér: Lokodi Lehel. Közreműködik: a Kicsinyek kórusa és a Szülők kórusa. Szeretettel várják mindazokat, akik ily módon indítanák adventjüket.

Adventi közösségi alkalom Marosvásárhely-Remeteszegen
December 3-án, vasárnap a marosvásárhely-remeteszegi plébánián délután 3 órától kézműves foglalkozást tartanak, amelynek keretében lehetőség adódik adventi koszorú-kötésre, vagy karácsonyi díszek készítésére is. Este 7 órakor egy kis ünnepi műsor kíséretében meggyújtják az első gyertyát a koszorúkon. Várják a környékbelieket az alkalomra, a közös előkészületre!

Időjárás: A sokéves átlagnál 12 fokkal alacsonyabb hőmérsékleti értékeket jósol a következő napokra Romániában a Severe Weather Europe időjárás-előrejelző portál. A szakemberek szerint a hét végéig -12 és -16 fok között alakulnak a legalacsonyabb hőmérsékleti értékek az országban. Csütörtök reggel – 14,6 fok volt a Hargita megyei Bucsin-tetőn az Országos Meteorológiai Intézet hőtérképe szerint. Ez volt a leghidegebb pontja Erdélynek.
A mai nap folyamán az ország nyugati felén naposabb, keleten felhősebb idő várható. Helyenként megélénkül a délkeleti szél.

MRE – Hírszolgálat, 2018. november 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment