2018. október 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Elhunyt Daczó Árpád-Ernő, Pater Lukács ferences atya
Életének 97. évében, október 16-án, este fél 7-kor elhunyt Daczó Árpád-Ernő P. Lukács ferences szerzetes. 1921. május 16-án Dédabisztrán, az Istenszéke alatt született. A gimnáziumi osztályok elvégzése után, egy évig a szászrégeni fatelepen dolgozott, majd 1937-ben felvették a székelyudvarhelyi ferences szerafikumba. Felső gimnáziumi taníttatása költségeit a város ferences harmadik rendi családjai vállalták fel. Élete ekkor végleg összekapcsolódott a ferences lelkiséggel.
A világháború éveiben az erdélyi ferences rendtartomány vajdahunyadi teológiáján, a Romániához tartozó Dél-Erdélyben elvégezte a főiskolát, és 1945. május 19-én, pünkösd szombatján, azaz éppen a csíksomlyói kegytemplom búcsús ünnepén szentelte pappá Márton Áron püspök a ferences rend gyulafehérvári kis templomában.
Élete példaértékű volt, évtizedekig foglalkozott vallási néprajzi gyűjtőmunkával, ennek eredményeként jelent meg legismertebb könyve, a Csíksomlyó titka. Mária-tisztelet a néphagyományban címmel.
Temetése október 19-én, pénteken déli tizenkét órakor kezdődik Désen. Kísérjük imáinkkal, adjon az Úr örök nyogodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a zalánpataki templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, imádkozzunk örömmel és hálával a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítő jelenlétében.

Mariathon az Erdélyi Mária Rádióért
Ma kezdődik a Mariathon, az összefogás ünnepe, ima és adománygyűjtő akciónk rádiónk feljődéséért, előrehaladásáért. Elsődleges célunk, a Kovásznán megnyert frekvencia beindítása. Hívhatják adományvonalainkat egészen vasárnapig reggel 8 és este 8 óra között, a 0259-420777 vagy a 0359-420777-es telefonszámon. Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen.

Egymillió gyermek imája a békéért
Az Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért elnevezésű kezdeményezéshez csatlakozva ma délelőtt világszerte gyermekek imádkoznak a békéért és az egységért. Számos helyen ezért akár a tanítást is felfüggesztik erre az időre. A kezdeményezéshez évek óta a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai is csatlakoznak. Reggel kilenc órakor az elemi osztályok diákjai a tanintézet kápolnájában imádkozzák a rózsafüzért, az V-XII. osztályosok pedig a nagyvárad-olaszi Barátok templomában, melybe hallgatóink is bekapcsolódhatnak rádiónk hullámhosszán.

Őszi koronagyűlés
Ma délelőtt 10 órai kezdettel szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az idei második koronagyűlést (papi továbbképzőt). Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyen részt a püspöki székvárosban. A koronagyűlés rendhagyó módon a székesegyházban szentségimádással kezdődik, majd az egyházmegye és a plébániák aktuális ügyeit tárgyalják meg a résztvevők az Egyházmegyei Pasztorális Központban.

Teológiai hallgatók a Temesvári Egyházmegyében
Október 18-21. között a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola hat diákja Diósi Dávid vicerektor és Obermájer Ervin-István prefektus kíséretében pasztorális tapasztalatra látogat a Temesvári Egyházmegyébe. Ott tartózkodásuk alatt a teológiai hallgatók felkeresik a temesvár-józsefvárosi, a temesszlatinai, a karánsebesi és a temesvár-erzsébetvárosi plébániát, valamint a Püspökséget.

Előadás és könyvbemutató
Demeter Zsuzsa, a Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató szolgálatának koordinátora, előadás keretében bemutatja az Én is hozzátok tartozom, Átlagtól eltérő gyermekek a közösségben című könyvét a kolozsvári Babes–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Márton Áron-termében ma délután hat órától, október 19-én, holnap délután négy órakor pedig a nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában. Mindkét helyszínre várják az érdeklődőket.

Rádiós önkéntes találkozók
Végéhez közelednek az októberi önkéntes találkozók. Nagykárolyban október 19-én, holnap délután négy órától a Szent László közösségi házban, Szatmáron október 20-án, szombaton déli 12 órától az új stúdióban tartunk találkozót. Érmihályfalván október 21-én, vasárnap délután három órától a plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket.

Szentmise a Vártemplomban
Október 21-én, vasárnap délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István főesperes-kanonok lesz.

Váradszőllősi Zenei Estek
Folytatódik a programsorozat a Nagyvárad-szőllősi templomban. Október 21-én, vasárnap este hét órakor a meghívott Varga Petra orgonaművész, aki Budapestről érkezik. A belépés díjtalan, minden orgona muzsika kedvelőt szeretettel várnak.

Időjárás: A mai nap felhős időre számíthatunk, helyenként kisebb eső sem kizárt, máshol viszont napos időre van kilátás, amit inkább csak fátyolfelhők szűrhetnek. A légmozgás nem lesz jelentős, délután pedig 18-24 fok várható.

MRE - Hírszolgálat, 2018. október 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment