2018. szeptember 13. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Kiállítás Szilágysomlyón
Ma este hét órától a Közi Horváth József népfőiskola Az én templomom nevezetű vándorkiállítása kerül bemutatásra a szilágysomlyói közösségi házban. A kiállítást Szalai Viktor, a népfőiskola elnöke nyitja meg. Közreműködik: Barcsa Zsuzsanna, Petőfi Sándor ösztöndíjas hegedűművész.

Üzenet a szakrálisból – kiállítás Kolozsváron
Szeptember 14-30 között Kolozsvár képzőművészei a Szent Mihály plébánia védnöksége alatt megszervezik az Üzenet a szakrálisból nevet viselő képzőművészeti kiállítás második kiadását, amely erdélyi képzőművészek közös kiállítása festészet, grafika, textil, szobrászat, kerámia, bőrdísz művesség és liturgikus művészet témakörökben. A kiállítást holnap délután öt órakor Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános nyitja meg, mely megtekinthető lesz szeptember 30-ig, munkanapokon délelőtt kilenc és délután négy óra között, a Szentegyház utca 4 szám alatt levő földszinti kiállítóteremben.

Kármel-hegyi Boldogasszony imacsoportok találkozója
Szombaton, szeptember 15-én a csíksomlyói kegytemplomban találkoznak a Kármel-hegyi Boldogasszony imacsoportok és a Skapuláré Társulatok. A program délelőtt 10 órától kezdődik.

Gyermektalálkozó és ifjúsági szentmise
Szeptember 15-én, szombaton 11 órakor gyermektalálkozót és énekpróbát tartanak a temesvár-józsefvárosi plébánián. Másnap, szeptember 16-án, a józsefvárosi plébéniatemplomban a 11.30 órakor kezdődő ifjúsági szentmise keretében az új tanévért imádkoznak.

Búcsú Nyárádtőn
A nyárádtői plébániatemplom a kassai vértanúk tiszteletére épült. A búcsús szentmise szombaton, szeptember 15-én délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános. A liturgián a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-egyházközség Jubilate Deo kórusa énekel, Székely István kántor vezetésével.

A Hargitára hívnak imádkozni a pálos testvérek
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepét követő szombaton, azaz szeptember 15-én, déli tizenkét órakor szentmise lesz Hargitafürdőn az adótorony közelében felállított keresztnél és romoknál. A közös indulás az Ózon Hoteltől lesz. Gyülekezés délelőtt tíz órakor, majd negyed 11-kor indulás. Az út meredeken vezet fel a kereszthez, ehhez alkalmas öltözékben, cipőben érkezzenek. A Pálos testvérek a szentmise után az Ózon mellett, mindenkit szeretetlakomára várnak! Rossz idő esetén a szentmisét a hargitafürdői Szent István templomban és a szeretetvendégséget a Szent István házban tartják.

Ferences lánytábor Széken
Az erdélyi ferencesek lánytábort szerveznek Széken szeptember 21-23 között. Várnak minden olyan 16 és 34 év közötti lány, nő, hölgy jelentkezését, akik szeretnének egy hétvégét Isten jelenlétében és egymás szolgálatában eltölteni. A tábor célja a keresztény női identitás tudatosítása, a ferences lelkiség nőként való megélése. Mindemellett lesz kis kézimunka, házimunka, barangolás a természetben, kötetlen együttlét és örömteli percek. Jelentkezni szeptember 15-ig lehetséges. További információk a 0749-912283-as telefonszámon kaphatók.

Fájdalmas Szűzanya búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében a kolozsmonostori plébániatemplom Fájdalmas Szűzanya tiszteletére van felszentelve. Búcsúját szeptember 15-én, szombaton délután hat órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz.
A nagyváradi egyházmegyében Nagyváradon, a premontrei templom titulusa a Fájdalmas Szűzanya. Búcsús szentmiséjét ugyancsak szeptember 15-én, szombaton reggel kilenc órától Fejez Rudolf Anzelm premontrei apát mutatja be.

Szentmise a Vártemplomban
Szeptember 16-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József főesperes-kanonok.

Édesanyák lelkinapja- Fiúból Férfit
Szeptember 29-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Jakab Antal Kulturális Központban, a Szent Kozma és Damján Plébánia emeletén lelkinapot tartanak elsősorban a fiúkat nevelő édesanyák számára. A lelkinapon Lőrincz Zsolt családterapeuta tart előadást arról, hogy a különböző életszakaszokban mire van szüksége a gyermekeknek az egészséges fejlődéshez. A nap folyamán lesznek még tanúságtételek, tapasztalatok megosztása, műhelymunka, mozgásos gyakorlatok, kiscsoport, ima, szentmise. A program szombaton reggel kilenc és este hét óra között zajlik, ára 35 lej, mely tartalmazza az ebédet is. Bővebb információk az iroda@csalad.ro email címen, vagy Bakó Marikánál a 0742-139380-as telefonszámon kaphatók.

Időjárás: Hőséggel köszönt be Romániában is a „vénasszonyok nyara”: a szakemberek szerint a következő napokban akár 30 Celsius fok fölé is kúszhat a hőmérők higanyszála. Az előrejelzés szerint a legsúlyosabban a déli- és dél-kelet európai országokat érinti a hőhullám,
Mára nyáriasan meleg idő ígérkezik 26-30 fokos csúcshőmérséklettel. A napsütést leginkább a keleten zavarhatják meg fátyolfelhők. Csapadék nem valószínű. Gyenge, néhol mérsékelt lesz a  déli, délkeleti szél.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 13.


H Í R E K   R E G G E L

Örö kös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a sztrigyszentgyörgyi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Kiállítás Szilágysomlyón
Ma este 7 órától a Közi Horváth József népfőiskola Az én templomom nevezetű vándorkiállítása kerül bemutatásra a szilágysomlyói közösségi házban. A kiállítást Szalai Viktor a népfőiskola elnöke nyitja meg. Közreműködik: Barcsa Zsuzsanna Petőfi Sándor ösztöndíjas hegedűművész.

25 éves a sepsiszentgyörgyi engesztelő imacsoport
Ma este 9 órakor kezdődik az éjszakai virrasztás a Szent József templomban, mely éjfélkor szentmisével zárul. Ez a virrasztás jubileum is lesz, ugyanis 25 évvel ezelőtt kezdődött ez az éjszakai szentségimádás. Hívják és várják a híveket, hogy együtt adjanak hálát a 25 év minden kegyelméért és kérjék a kitartás kegyelmét további életükre.

Szent Kereszt felmagasztalása napi búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében holnap ünneplik a csíkszeredai Szent Kereszt templom búcsúját. A restaurálás miatt a szentmiséket a Millenniumi templomban tartják. A búcsús mise délelőtt 11 órakor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka  Tamás József aranymisés segédpüspök lesz. Az este hét órakor kezdődő misén a Gaudete kórus énekel.
Holnap délután négy órától Válaszúton és délután hat órától Bonchidán tartják a Szent Kereszt felmagasztalása templombúcsúkat. A bonchidai szentmise után megáldják a plébánia mellett újonnan felépített Mária-út zarándokszállót. A búcsús szónok mindkét helyen Schek László érszalacsi plébános lesz.
Székelykeresztúron a búcsús szentmise holnap délután hat órakor lesz.
Buzásbesenyőn, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban a búcsús szentmisét szeptember 15-én, szombaton délelőtt 11 órakor tartják. Az ünnep szónoka: Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
Zeteváralja filiájában, Libánban szeptember 16-án, vasárnap délután egy órakor van a búcsús szentmise. A homíliát Jánossi Imre zetelaki segédlelkész tartja.
Tordatúron a búcsús szentmisét szeptember 16-án, vasárnap délután 1 órakor kezdődik.
A temesvári egyházmegyében holnap a tornyai templomban a délelőtt fél 11 órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános lesz.
Az oraviczabányai római katolikus közösségben holnap tartják a templombúcsút.  Az ünnepi szentmisét délután 5 órakor Jäger Martin aninai plébános celebrálja.
Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének is az emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét délután hat órai kezdettel Ruppert József budapesti piarista szerzetes, a rend romániai megbízottja mutatja be, aki pappá szentelésének 50. évfordulóját is ünnepli.
A nagyváradi egyházmegyben Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén holnap délután 4 órakor a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál mutatnak be szentmisét a környékbeli szlovákok. A szentmise főcelebránsa és szónoka Anton Tyrol, a szepesi egyházmegye általános helynöke.
Szeptember 15-én, szombaton tartják a kárásztelki templom búcsúját. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Vass Csaba lazarista szerzetes.
A szatmári egyházmegyében Rónaszéken az ünnep napján, holnap délelőtt tíz órakor a templomtól indulnak a hívek a kápolna felé, a kálvária stációinál meg-megállva keresztúti ájtatosságot végezve, majd a kápolnához felérve búcsús szentmisén vesznek részt melynek szónoka Turtureanu Róbert újmisés lesz.
Mezőteremen  holnap délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét. A szentmise szónóka  Kocsis Gábor mérki plébános lesz.
Sárközújlakon is holnap délelőtt 11 órától kezdődik a búcsús szentmise, melynek szónóka  Starmüller Ferenc csomaközi plébános lesz.
A felsőbányai kápolnánál szintén holnap délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét. Itt Griz László, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze mond szentbeszédet.
Alsóhomoródon vasárnap tartják a búcsút, délután fél 2-től, Pakot Géza, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont spirituálisa prédikációjával.

Gyermektalálkozó és ifjúsági szentmise
Szeptember 15-én, szombaton 11 órakor gyermektalálkozót és énekpróbát tartanak a temesvár-józsefvárosi plébánián. Vasárnap, szeptember 16-án, a józsefvárosi plébéniatemplomban a 11.30 órakor kezdődő ifjúsági szentmise keretében az új tanévért imádkoznak.

Szentmise a Vártemplomban
Szeptember 16-án, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Rajna József főesperes-kanonok.

Időjárás: Hőséggel köszönt be Romániában is a „vénasszonyok nyara”: a szakemberek szerint a következő napokban akár 30 Celsius fok fölé is kúszhat a hőmérők higanyszála. Az előrejelzés szerint a legsúlyosabban a déli- és dél-kelet európai országokat érinti a hőhullám,
Mára nyáriasan meleg idő ígérkezik 26-30 fokos csúcshőmérséklettel. A napsütést leginkább a keleten zavarhatják meg fátyolfelhők. Csapadék nem valószínű. Gyenge, néhol mérsékelt lesz a  déli, délkeleti szél.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 13.

About the author

maradmin

Leave a Comment