2018. szeptember 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Üzenet a szakrálisból – kiállítás Kolozsváron
Szeptember 14–30. között Kolozsvár képzőművészei a Szent Mihály plébánia védnöksége alatt megszervezik az Üzenet a szakrálisból nevet viselő képzőművészeti kiállítás második kiadását, amely erdélyi képzőművészek közös kiállítása festészet, grafika, textil, szobrászat, kerámia, bőrdísz művesség és liturgikus művészet témakörökben. A kiállítást ma délután öt órakor Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános nyitja meg, mely megtekinthető lesz szeptember 30-ig, munkanapokon délelőtt kilenc és délután négy óra között, a Szentegyház utca 4. szám alatt levő földszinti kiállítóteremben.

III. Szakrális művészetek hete Csíksomlyón
„Tekints az égre és lásd meg” mottóval szeptember 14-e és 20-a között rendezik meg harmadik alkalommal Csíksomlyón a szakrális művészetek hetét, melynek keretében ma este nyolc órától a csíksomlyói kegytemplomban zenés áhítat és szentségimádás lesz a Band’Ora zenekarral. A zenekar nevének jelentése: Imádkozzunk együtt hangszer kíséretében.
Holnap lesz a Nyitott templomok napja, melynek keretében vezetett templomtúra lesz Hegedűs Enikő művészettörténész által a csíksomlyói kegytemplomban.
Szeptember 17-én, hétfőn délután hat órakor tíz székelyföldi képzőművész közös tárlatának lesz a megnyitója A végtelen vonzásában címmel. A művészek különböző kifejezésmód és egyéni meglátás szerint az égi és földi világ összekapcsolására vállalkoztak és erre hívják a szemlélőket is. A kiállítást Hegedűs Enikő művészettörténész nyitja meg a Jakab Antal-ház K termében.
Szeptember 18-án, szombaton délután öt órától Lélek röpte itt és most – Avilai Szent Terézről szóló film vetítése lesz a Csíksomlyó, Jakab Antal-ház A termében. Utána A tudástól a tapasztalatig címmel foglalkozást tart Darvas Piroska segítőnővér. Este nyolc óratól a Barozda együttes tart koncertet Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében címmel a csíksomlyói kegytemplomban.
Szeptember 19-én vasárnap este hat órakor bemutatják Szent László király – Erdély védőszentje című kötetet. A könyvbemutatón Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója beszélget a kötet szerkesztőivel, fotósával és a szerzőkkel. Este nyolc órától pedig dr. Windhager-Geréd Erzsébet orgonaművésznő tart koncertet a csíksomlyói kegytemplomban.
Szeptember 20-án, délután hat órakor Homa Ildikó szociális testvér tart előadást Gondolatok a térben és érzelmekben élő (ember)művészekről a Jakab Antal Házban.

A Hargitára hívnak imádkozni a pálos testvérek
Holnap déli tizenkét órakor szentmise lesz Hargitafürdőn az adótorony közelében felállított keresztnél és romoknál. A közös indulás az Ózon Hoteltől lesz. Gyülekezés délelőtt tíz órakor, majd negyed 11-kor indulás. Az út meredeken vezet fel a kereszthez, ehhez alkalmas öltözékben, cipőben érkezzenek. A Pálos testvérek a szentmise után az Ózon mellett, mindenkit szeretetlakomára várnak! Rossz idő esetén a szentmisét a hargitafürdői Szent István templomban és a szeretetvendégséget a Szent István házban tartják.

Fájdalmas Szűzanya búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében a kolozsmonostori plébániatemplom Fájdalmas Szűzanya tiszteletére van felszentelve. Búcsúját holnap délután hat órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános lesz.
A nagyváradi egyházmegyében Nagyváradon, a premontrei templom titulusa a Fájdalmas Szűzanya. Búcsús szentmiséjét ugyancsak holnap reggel kilenc órától Fejez Rudolf Anzelm premontrei apát mutatja be.

Búcsú Nyárádtőn
A nyárádtői plébániatemplom a kassai vértanúk tiszteletére épült. A búcsús szentmise holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik, szónoka Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános. A liturgián a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-egyházközség Jubilate Deo kórusa énekel, Székely István kántor vezetésével.

Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében
Szeptember 18-ka és 21-ke között a Barozda együttes koncertet tart több erdélyi helyszínen Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében címmel. Szeptember 18-án kedden este nyolc órakor a csíksomlyói kegytemplomban, szeptember 19-én, szerda este hét órakor Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal, Szent István termében, szeptember 20-án, csütörtökön este hét órakor Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban és szeptember 21-én, pénteken, este hat órakor Kolozsváron, a Farkas utcai templomban várják az érdeklődőket.

Ferences lánytábor Széken
Az erdélyi ferencesek lánytábort szerveznek Széken szeptember 21-23 között. Várják minden olyan 16 és 34 év közötti lány, nő, hölgy jelentkezését, akik szeretnének egy hétvégét Isten jelenlétében és egymás szolgálatában eltölteni. A tábor célja a keresztény női identitás tudatosítása, a ferences lelkiség nőként való megélése. Mindemellett lesz kis kézimunka, házimunka, barangolás a természetben, kötetlen együttlét és örömteli percek. Jelentkezni szeptember 15-ig lehetséges. További információk a 0749-912283-as telefonszámon kaphatók.

Családi nap Magyarfenesen
A szászfenesi és magyarfenesi plébánia szervezésében József álmodik címmel családi napot tartanak szeptember 22-én délelőtt tíz órai kezdettel. Szeretettel várnak mindenkit aki szeretne egy szép és vidám napot eltölteni egymás és a Jóisten jelenlétében.

Időjárás: Folytatódik a szeptemberi nyár, bár már valamivel több felhő lehet az égen, de hosszabb-rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A legmelegebb órákban 25–31 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 14.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Csíkszeredában, a Szent Kereszt templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Szent Kereszt felmagasztalása napi búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében ma van a csíkszeredai Szent Kereszt templom búcsúja. A restaurálás miatt a szentmiséket a Millenniumi templomban tartják. A búcsús mise délelőtt tizenegy órakor kezdődik. Főcelebránsa és szónoka  Tamás József aranymisés segédpüspök lesz. Az este hét órakor kezdődő misén a Gaudete kórus énekel.
Ma délután négy órától Válaszúton és délután hat órától Bonchidán tartják a Szent Kereszt felmagasztalása templombúcsúkat. A bonchidai szentmise után megáldják a plébánia mellett újonnan felépített Mária-út zarándokszállót. A búcsús szónok mindkét helyen Érszalacs plébánosa, Schek László lesz.
Nagysármáson ma délután öt órakor kezdődik a búcsú. Az ünnepi szentmise főecelebránsa és szónoka Takó István egyetemi lelkész, a kolozsvári Szent Péter és Szent Pál-egyházközség plébánosa lesz.
Székelykeresztúron a búcsús szentmise ma délután hat órakor lesz, Pászka Szilárd újmisés, csíkszentdomokosi segédlelkész celebrálásával.
Szintén ma délután hat órakor tartják a brassói Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére épült templom búcsúját is. Itt a szentmise szónoka P. Sebestyén Antal Albert OFM Kolozsvárról.
Buzásbesenyőn, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomban a búcsús szentmise szeptember 15-én, holnap délelőtt tizenegy órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum
Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
Zeteváralja filiájában, Libánban szeptember 16-án, vasárnap délután egy órakor van a búcsús szentmise. A homíliát Jánossi Imre zetelaki segédlelkész tartja.
Tordatúron a búcsús szentmise szeptember 16-án, vasárnap délután egy órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános lesz.
A nagyváradi egyházmegyében ma délután 4 órakor a Berettyószéplakhoz tartozó Popuri-dombon állított keresztútnál mutatnak be szentmisét a környékbeli szlovákok. A szentmise főcelebránsa és szónoka Anton Tyrol, a szepesi egyházmegye (Szlovákia) általános helynöke.
Holnap tartják a kárásztelki templom búcsúját. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Vass Csaba CM, lazarista szerzetes.
A temesvári egyházmegyében a tornyai templomban a ma délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Szilvágyi Zsolt kanonok, temesvár-józsefvárosi plébános lesz.
Az oraviczabányai római katolikus közösség ma tartja a templombúcsút. Az ünnepi szentmisét délután öt órakor ft. Jäger Martin aninai plébános celebrálja.
Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén van a temesvári piarista templom felszentelésének emléknapja. Ez alkalomból a szentmisét ma délután hat órai kezdettel Ruppert József budapesti piarista szerzetes, a rend romániai megbízottja mutatja be, aki pappá szentelésének 50. évfordulóját is ünnepli.
A szatmári egyházmegyében Rónaszéken ma délelőtt tíz órakor a templomtól indulnak a hívek a kápolna felé, a kálvária stációinál meg-megállva keresztúti ájtatosságot tartanak, majd a kápolnához felérve búcsús szentmisén vesznek részt, melynek szónoka Turtureanu Róbert újmisés lesz.
Mezőteremen ma délelőtt tizenegy órától tartják a búcsús misét. A szentmise szónoka Kocsis Gábor mérki plébános lesz.
Sárközújlakon is ma délelőtt tizenegy órától kezdődik a búcsús szentmise, melynek szónoka Starmüller Ferenc csomaközi plébános lesz.
A felsőbányai kápolnánál szintén ma délelőtt tizenegy órától tartják a búcsúmisét. Itt Griz László, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze mond szentbeszédet.
Alsóhomoródon vasárnap tartják a búcsút, délután fél kettőtől, Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont spirituálisa prédikációjával.

Üzenet a szakrálisból – kiállítás Kolozsváron
Szeptember 14–30. között Kolozsvár képzőművészei a Szent Mihály plébánia védnöksége alatt megszervezik az Üzenet a szakrálisból nevet viselő képzőművészeti kiállítás második kiadását, amely erdélyi képzőművészek közös kiállítása festészet, grafika, textil, szobrászat, kerámia, bőrdísz művesség és liturgikus művészet témakörökben. A kiállítást ma délután öt órakor Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános nyitja meg, mely megtekinthető lesz szeptember 30-ig, munkanapokon délelőtt kilenc és délután négy óra között, a Szentegyház utca 4. szám alatt levő földszinti kiállítóteremben.

Alzheimer Café Szatmárnémetiben
Beszéljünk nyíltan, tabuk nélkül az időskori demenciáról – mottóval a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet szeptember 17-én, hétfőn délután három órától tart fórumot az érdeklődők számára a szatmárnémeti Lükő Béla utca 15. szám alatt. Ez alkalommal Dr. Sütő Teréz, idősügyi szakértő, Sipőcz Katalin, ápolási igazgató, és Dr. Amberger Erzsébet, nyugdíjas tiszti főorvos tartanak előadásokat e témakörben, illetve a soproni Kéknefelejcs dalkör teszi színesebbé a délutánt. Szeretettel várják az időseket, valamint az érdeklődőket!

Időjárás: Folytatódik a szeptemberi nyár, bár már valamivel több felhő lehet az égen, de hosszabb-rövidebb napos időszakokra mindenhol számíthatunk, csapadék nem várható. Gyenge, mérsékelt marad a keleti-délkeleti szél. A legmelegebb órákban 25–31 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment