2018. szeptember 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Püspökkari Konferencia Csíksomlyón
A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia plenáris ülését Csíksomlyón tartják szeptember 18-20 között. A konferencia programja a tárgyalásokon kívül közös imaalkalmakat, szentmiséket és kulturális programokat is tartalmaz.
A Romániai Püspökkari konferencia nyitó szentmiséje ma este 7 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Miguel Maury Buendía érsek, Románia és Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa lesz. A szentbeszédet Pál József-Csaba temesvári megyés püspök tartja.

Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében
Szeptember 18-ka és 21-ke között a Barozda együttes koncertet tart több erdélyi helyszínen Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében címmel. Ma este 8 órakor a csíksomlyói kegytemplomban, holnap este 7 órakor Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében, szeptember 20-án, csütörtökön este 7 órakor Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban és szeptember 21-én, pénteken, este 6 órakor Kolozsváron, a Farkas utcai templomban várják az érdeklődőket.

Szentségimádás Gyergyószentmiklóson
A gyergyószentmiklósi Szent István-templomban minden hónap 20-án, este hét és tíz óra között szentségimádást tartanak, kilenc órától az ifjúság vezetésével. Várnak mindenkit, aki találkozni akar az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal.

Szent Gellért-búcsúk
Szeptember 22-én, szombaton jubileumi Szent Gellért-búcsút tartanak a szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs Háznál. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Autóbusz indul szombaton fél 10 órakor a szentkeresztbányai templomtérről, 10 órakor Felszegből.
Székelyvarság, Sólyomkő tanyáján is Szent Gellért védelmébe ajánlották a templomot. Búcsúját szeptember 24-én, hétfőn déli 12 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Laczkó Vilmos farkaslaki plébános lesz.

Antal Veronika boldoggá avatása
Ferenc pápa idén január 27-én kelt dekrétumával elismerte a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát, akit szentmiséről hazatérőben öltek meg, miközben tisztaságát védte. Antal Veronika 1935. december 7-én született Nisiporeşti-en és 1958. augusztus 7-én halt meg Halasfalván. A tiszta élet megőrzésében és az igazi öröm megtalálásában méltó példaképe és közbenjárója a fiataloknak. Szeptember 22-én, szombaton, szülőfalujában, Nisiporești-en avatják őt boldoggá a 11 órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmisén részt vesz Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.

Emléktábla avatás Gyergyószentmiklóson
Szeptember 23-án, vasárnap a Szent Miklós-templomban Dani Gergely volt plébános halálának 35. évfordulója alkalmából a fél 11 órakor kezdődő szentmise után emléktáblát avatnak, amelyet a volt diákjai készítettek.

Bibliamaraton Marosszentgyörgyön
Szeptember 28-án, tartják a marosszentgyörgyi római katolikus templomban a 2018-as Bibliamaratont, melynek mottója: „Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened”(Zsolt.119,11). Hívnak és várnak mindenkit, aki szívesen olvasná vagy csak hallgatná, hogy miként szól Isten hozzánk a szentíráson keresztül. Biblia olvasásra feliratkozni szeptember 24-ig lehet, Baricz Lajos atyánál vagy Fogarasi Gizellánál a 0758-092941 telefon számon.

Édesanyák lelkinapja- Fiúból Férfit
Szeptember 29-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Jakab Antal Kulturális Központban, a Szent Kozma és Damján Plébánia emeletén lelkinapot tartanak elsősorban a fiúkat nevelő édesanyák számára. A lelkinapon Lőrincz Zsolt családterapeuta tart előadást arról, hogy a különböző életszakaszokban mire van szüksége a gyermekeknek az egészséges fejlődéshez. A nap folyamán lesznek még tanúságtételek, tapasztalatok megosztása, műhelymunka, mozgásos gyakorlatok, kiscsoport, ima, szentmise. A program szombaton reggel kilenc és este hét óra között zajlik, ára 35 lej, mely tartalmazza az ebédet is. Bővebb információk az iroda@csalad.ro email címen, vagy Bakó Marikánál a 0742-139380-as telefonszámon kaphatók.

Máriapócsi zarándoklat
A Nagyvárad - Újvárosi Szent László Plébánia városszintű zarándoklatot szervez Máriapócsra, október 26-án, pénteken. Az indulás Nagyváradról, péntek reggel 9 órakor lesz. Máriapócson a zarándokok közös szentmisén vesznek részt a kegytemplomban, majd a visszaindulás előtt a rózsafüzért fogják elimádkozni. Az út autóbusszal 65 lejbe kerül, mely tartalmaz egy meleg ebédet is a máriapócsi zarándokházban.
Minden érdeklődőt hívnak és várnak a szervezők. Jelentkezni és feliratkozni a Szent László templom sekrestyéjében, vagy a plébánián lehetséges. A részvételi díjat a jelentkezéskor, vagy legkésőbb a október 19.-ig kell kifizetni. Bővebb információk kérhetők a 0259-431652 telefonszámon délelőtt 10-14 óra között.

Időjárás: A meteorológusok előrejelzései szerint nyárias időjárás várható ezen a héten. A nap folyamán az ország nagy részében marad a verőfényes, szokatlanul meleg idő. A nap közben maximális hőmérsékleti értékek 21 és 29 fok, a minimálisak 4 és 14 fok között váltakoznak. Éjszaka és a hajnali órákban az erdélyi megyékben ködképződésre lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 18.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a bodolai templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Püspökkari Konferencia Csíksomlyón
A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia plenáris ülését Csíksomlyón tartják szeptember 18-20 között. A konferencia programja a tárgyalásokon kívül közös imaalkalmakat, szentmiséket és kulturális programokat is tartalmaz.
A Romániai Püspökkari konferencia nyitó szentmiséje ma este 7 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Miguel Maury Buendía érsek, Románia és Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa lesz. A szentbeszédet Pál József-Csaba temesvári megyés püspök tartja.

Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében
Szeptember 18-ka és 21-ke között a Barozda együttes koncertet tart több erdélyi helyszínen Szűz Mária dicsérete a középkor zenéjében címmel. Ma este 8 órakor a csíksomlyói kegytemplomban, holnap este 7 órakor Székelyudvarhelyen, a Polgármesteri Hivatal Szent István termében, szeptember 20-án, csütörtökön este 7 órakor Marosvásárhelyen, a Spectrum Színházban és szeptember 21-én, pénteken, este 6 órakor Kolozsváron, a Farkas utcai templomban várják az érdeklődőket.

Élelmiszergyűjtés Pál atya 40 árva gyermeke számára
A kovásznai egyházközség és a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend együttesen élelmiszert gyűjt P. Bakó Béla Pál OFM árva gyermekeinek. Az esetleges adományokat kérik, juttassák el a kovásznai plébániára szeptember 21-ig.

Lelkigyakorlat a Mária kertben
Szeptember 21-23 között lelkigyakorlatot tartanak Csíksomlyón, a Mária kertben Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezetésével. További információt a 0740-099347-es telefonszámon vagy a csiksomlyo.mariakert@gmail.com e-mail címen kaphatnak a kedves hallgatók.

Antal Veronika boldoggá avatása
Ferenc pápa idén január 27-én kelt dekrétumával elismerte a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát, akit szentmiséről hazatérőben öltek meg, miközben tisztaságát védte. Antal Veronika 1935. december 7-én született Nisiporeşti-en és 1958. augusztus 7-én halt meg Halasfalván. A tiszta élet megőrzésében és az igazi öröm megtalálásában méltó példaképe és közbenjárója a fiataloknak. Szeptember 22-én, szombaton, szülőfalujában, Nisiporești-en avatják őt boldoggá a 11 órakor kezdődő szentmise keretében. A szentmisén részt vesz Böcskei László nagyváradi megyéspüspök is.

A Bonus Pastor Alapítvány Országos Találkozója
Október 5-7. között Kovászna-Vajnafalván rendezik meg a Bonus Pastor Alapítvány őszi Országos Találkozóját. A találkozó mottója: „Több a sok(k)nál! 25 éve együtt a szabadító öröm útján!” Részvételi díj: 150 lej. Jelentkezni szeptember 28-ig lehet a következő telefonszámok egyikén: 0757-489778 vagy 0744-237945.

XVI. Márton Áron zarándoklat
Október 6-8 között újra megszervezik az immár hagyományosnak számító zarándoklatot, amely Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándokutat Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul, és Csíkszeredán is áthaladva, útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezés és információ: Ferencz Kornéliánál a 0726-107002-es telefonszámon, vagy Szász Nóránál, a 0744-472178-as telefonszámon.

„Boldogabb családokért” önkéntesképzés Csíkszentdomokoson
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja képzést szervez a Boldogabb családokért iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára október 5–6. között a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A "Boldogabb Családokért" Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program 2012-ben indult a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló csoportok segítségével, közreműködésével. A képzésre olyan szentségi házasságban élő házaspárokat, illetve szakembereket (pedagógusok, pszichológusok stb.) jelentkezését várják, akik vállalják, hogy a 2018/2019 - es tanévtől kezdődően legalább egy osztályban, három éves ciklusban, évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a házasságra. A képzés kapcsán további részleteket a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ honlapján találnak, ugyanott lehet regisztrálni is a programra.

Időjárás: A meteorológusok előrejelzései szerint nyárias időjárás várható ezen a héten. A nap folyamán az ország nagy részében marad a verőfényes, szokatlanul meleg idő. A nap közben maximális hőmérsékleti értékek 21 és 29 fok, a minimálisak 4 és 14 fok között váltakoznak. Éjszaka és a hajnali órákban az erdélyi megyékben ködképződésre lehet számítani.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment