2018. szeptember 19. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Élet a Lélekben szemináriumok
Holnap délután 6 órakor a máréfalvi római katolikus templomban, szeptember 24-én este 7 órakor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomában, Marosvásárhelyen a Szent Család Templomban, Szovátán a római katolikus plébánia hittantermében, valamint Görgényüvegcsűrön, Fenyőkúton kezdődik a kilenc hetes Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontján.

Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön
Kalányos Ottó, erdélyi egyházmegyés kispap Fiatalként fiataloknak, Mindenkinek című könyvének bemutatójára kerül sor szeptember 22-én, szombaton este 7 órakor a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomában. Hívnak és várnak minden érdeklődőt!

Hangverseny a temesvári székesegyházban
Szombaton, szeptember 22-én a Temesvári Német Gazdasági Klub szervezésében a Szent György székesegyházban 20 órai kezdettel hangversenyre kerül sor. Műsoron Franz Schubert és W.A. Mozart művei szerepelnek. Fellép a Capella Academica Timisiensis és a Banatul Filharmónia kamarakórusa. Hangversenymester: prof. dr. Johann Fernbach, az énekkart Iosif Todea vezényli. Orgonán játszik dr. Silviana Cîrdu egyetemi tanár, vezényel prof. dr. Walter Kindl székesegyházi karnagy. A belépés díjtalan.

Egyházmegyei zarándoklat Nagycsanádra
Szeptember 24-én, hétfőn, Szent Gellért ünnepén 11 órai kezdettel a nagycsanádi templomban Pál József Csaba megyés püspök szentmisét celebrál. A liturgiára érkező zarándokcsoportok nem csak soknemzetiségű táj­egységünket képviselik, Szent Gellért oltalmát kérni a határon túlról is érkez­nek lelkipásztorok és hívek.

Bibliamaraton Marosszentgyörgyön
Szeptember 28-án, tartják a marosszentgyörgyi római katolikus templomban a 2018-as Bibliamaratont, melynek mottója: „Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened”(Zsolt.119,11). Hívnak és várnak mindenkit, aki szívesen olvasná vagy csak hallgatná, hogy miként szól Isten hozzánk a szentíráson keresztül. Biblia olvasásra feliratkozni szeptember 24-ig lehet, Baricz Lajos atyánál vagy Fogarasi Gizellánál a 0758-092941 telefon számon. Bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Édesanyák lelkinapja- Fiúból Férfit
Szeptember 29-én, szombaton Marosvásárhelyen, a Jakab Antal Kulturális Központban, a Szent Kozma és Damján Plébánia emeletén lelkinapot tartanak elsősorban a fiúkat nevelő édesanyák számára. A lelkinapon Lőrincz Zsolt családterapeuta tart előadást arról, hogy a különböző életszakaszokban mire van szüksége a gyermekeknek az egészséges fejlődéshez. A nap folyamán lesznek még tanúságtételek, tapasztalatok megosztása, műhelymunka, mozgásos gyakorlatok, kiscsoport, ima, szentmise. A program szombaton reggel kilenc és este hét óra között zajlik, ára 35 lej, mely tartalmazza az ebédet is. Bővebb információk az iroda@csalad.ro email címen, vagy Bakó Marikánál a 0742-139380-as telefonszámon kaphatók.

Jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen
Október 2-án, kedden újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen a Családpasztorációs Központ szervezésében. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart és december 4-én ér véget.
A találkozók kedd esténként vannak 19-21 óra között. Lelkész, orvos, pszihológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából.
Azok jelentkezését várják, akik a 2019-es év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél.
Jelentkezni október 1-ig lehet a kövtekező elérhetőségeken: szenegetoi@gmail.com, 0743 138784 (Szénégető István) vagy adelasofalvi@yahoo.com, 0744 799055 (Sófalvi házaspár).

Lelkigyakorlat orvosok és orvostanhallgatók részére Székelyudvarhelyen
Október 5-6. között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban orvosok és orvostanhallgatók részére lesz lelkigyakorlat Értelem és hit, tudomány és istenhit kapcsolata az orvos életében címmel.
Meghívottak:
–Kellermayer Miklós emeritus orvos professzor
–Bakó Béla Pál OFM
Előzetes bejelentkezés szükséges október 1-ig. Bővebb információ a 0266 210537-es és a 0755 489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen kapható.

Időjárás: A mai nap időjárása a tegnapihoz hasonlóan alakul, tiszta égbolttal és a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékleti értékekkel. Nap közben 22 és 29 fok között váltakozik a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 19.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán  Nagyszebenben a Szent Orsolya-templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Élelmiszergyűjtés Pál atya 40 árva gyermeke számára
A kovásznai egyházközség és a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend együttesen élelmiszert gyűjt P. Bakó Béla Pál OFM árva gyermekeinek. Az esetleges adományokat kérik, juttassák el a kovásznai plébániára szeptember 21-ig.

Szent Gellért-búcsúk
Szeptember 22-én, szombaton jubileumi Szent Gellért-búcsút tartanak a szelterszi Szent Gellért Rehabilitációs Háznál. A szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik. Autóbusz indul szombaton fél 10 órakor a szentkeresztbányai templomtérről, 10 órakor Felszegből.
Székelyvarság, Sólyomkő tanyáján is Szent Gellért védelmébe ajánlották a templomot. Búcsúját szeptember 24-én, hétfőn déli 12 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Laczkó Vilmos farkaslaki plébános lesz.

Emléktábla avatás Gyergyószentmiklóson
Szeptember 23-án, vasárnap a Szent Miklós-templomban Dani Gergely volt plébános halálának 35. évfordulója alkalmából a fél 11 órakor kezdődő szentmise után emléktáblát avatnak, amelyet a volt diákjai készítettek.

Bibliamaraton Marosszentgyörgyön
Szeptember 28-án, tartják a marosszentgyörgyi római katolikus templomban a 2018-as Bibliamaratont, melynek mottója: „Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened”(Zsolt.119,11). Hívnak és várnak mindenkit, aki szívesen olvasná vagy csak hallgatná, hogy miként szól Isten hozzánk a szentíráson keresztül. Biblia olvasásra feliratkozni szeptember 24-ig lehet, Baricz Lajos atyánál vagy Fogarasi Gizellánál a 0758-092941 telefon számon. Bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

A Bonus Pastor Alapítvány Országos Találkozója
Október 5-7. között Kovászna-Vajnafalván rendezik meg a Bonus Pastor Alapítvány őszi Országos Találkozóját. A találkozó mottója: „Több a sok(k)nál! 25 éve együtt a szabadító öröm útján!” Részvételi díj: 150 lej. Jelentkezni szeptember 28-ig lehet a következő telefonszámok egyikén: 0757-489778 vagy 0744-237945.

XVI. Márton Áron zarándoklat
Október 6-8 között újra megszervezik az immár hagyományosnak számító zarándoklatot, amely Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándokutat Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul, és Csíkszeredán is áthaladva, útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezés és információ: Ferencz Kornéliánál a 0726-107002-es telefonszámon, vagy Szász Nóránál, a 0744-472178-as telefonszámon.

Lelkinap orvosoknak Csíksomlyón
A csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szervezésében lelkinap lesz szeptember 29-én, szombaton, délelőtt kilenc és este hét óra között Csíksomlyón a Multifunkcionális központban. Ez az alkalom a lelki egészség, gyógyító tevékenység és a személyes hit hármasáról szól, kifejezetten orvosok részére. A lelkinap programjai között szerepel ima, meditáció, előadás, közös ebéd és elcsendesedés. Meghívott előadók: Kellermayer Miklós orvos professzor, a pécsi Tudományegyetemről, Kórodi Csaba, református lelkipásztor, kórházlelkész és Szénégető István plébános. Hívnak mindenkit, aki a szürke hétköznapok terhe mellett csendes együttlétre, feltöltődésre vágyik. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni szeptember 26-ig lehet hétköznap délutánonként 2 és este 8 óra között dr. Dobos Gyöngyvérnél a 0744 909835 vagy dr. Tóth Zsuzsannánál a 0745 296578 telefonszámokon.

„Boldogabb családokért” önkéntesképzés Csíkszentdomokoson
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja képzést szervez a Boldogabb családokért iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára október 5–6. között a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A "Boldogabb Családokért" Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program 2012-ben indult a Gyulafehérvári Főegyházmegyében. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló csoportok segítségével, közreműködésével. A képzésre olyan szentségi házasságban élő házaspárokat, illetve szakembereket (pedagógusok, pszichológusok stb.) jelentkezését várják, akik vállalják, hogy a 2018/2019 - es tanévtől kezdődően legalább egy osztályban, három éves ciklusban, évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a házasságra. A képzés kapcsán további részleteket a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ honlapján találnak, ugyanott lehet regisztrálni is a programra.

Időjárás: A mai nap időjárása a tegnapihoz hasonlóan alakul, tiszta égbolttal és a sokéves átlagnál magasabb hőmérsékleti értékekkel. Nap közben 22 és 29 fok között váltakozik a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 19.

About the author

maradmin

Leave a Comment