2018. szeptember 24. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent Pio ünnepe Székelyudvarhelyen
A Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház kápolnájában ma délután 5 órától ünnepi szentmisét tartanak, ezt követően vetített-képes előadás lesz.

Élet a Lélekben szemináriumok
A mai napon este hét órakor több helységben is kezdődnek az Élet a Lélekben szemináriumok: a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomában, Marosvásárhelyen a Szent Család Templomban, Szovátán a római katolikus plébánia hittantermében, valamint Görgényüvegcsűrön és Fenyőkúton. A kilenc hetes szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontján.

Bibliamaraton Marosszentgyörgyön
Szeptember 28-án, pénteken tartják a marosszentgyörgyi római katolikus templomban az idei Bibliamaratont, melynek mottója: „Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened”. Hívnak és várnak mindenkit, aki szívesen olvasná vagy csak hallgatná, hogy miként szól Isten hozzánk a szentíráson keresztül. A Biblia olvasására még a mai napon lehet iratkozni Baricz Lajos atyánál vagy Fogarasi Gizellánál, a 0758-092941 telefon számon.

Kántorképző indul Szatmárnémetiben
A Szatmári Római Katolikus Püspökség kántorképzőt hírdet. A négy éves képzés alatt a következő tantárgyakat lehet majd tanulni: hittan, liturgika, gregorian ének, népének, zeneelmélet, szolfézs, karének és karvezetés. Várják mindazok jelentkezését, akik aktív kántorok, de nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, azokat akik egyházi zenével foglalkoznak és kántori oklevelet akarnak szerezni, illetve azokat is, akik elvégezték a nyolc általánost vagy akár érettségiztek. Jelentkezni szeptember 28-ig lehet személyesen Szatmáron, a püspökség titkárságán, vagy a következő telefonszámok egyikén: 0261-714955, illetve 0744-483444.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
Október 5-6 között lelkigyakorlatot tartanak orvosok és orvostanhallgatók részére a székelyudvarhelyi Szent Pio lelkigyakorlatos házban, „Értelem és hit, tudomány és istenhit kapcsolata az orvos életében” mottóval. Meghívott előadók Kellermayer Miklós, emeritus orvos professzor és Bakó Béla Pál atya, ferences szerzetes. Jelentkezni október 1-ig lehet. Bővebb információk a 0266-210537-es és a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen kaphatók.

„Boldogabb családokért” önkéntesképzés Csíkszentdomokoson
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja képzést szervez a Boldogabb családokért iskolai programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára október 5–6. között a csíkszentdomokosi Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A „Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése, a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által. A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló csoportok segítségével, közreműködésével. A képzésre olyan szentségi házasságban élő házaspárokat, illetve szakembereket (pedagógusok, pszichológusok stb.) jelentkezését várják, akik vállalják, hogy a 2018/2019 -es tanévtől kezdődően legalább egy osztályban, három éves ciklusban, évi 6-10 foglalkozást tartanak az osztályfőnöki vagy vallásórák keretében. Jelentkezhetnek olyan fiatalok is, akik keresztény értékrend szerint készülnek a házasságra. A képzés kapcsán további részleteket a csalad.ro oldalon találnak, ugyanott lehet regisztrálni is a programra.

XVI. Márton Áron zarándoklat
Október 6-8 között újra megszervezik az immár hagyományosnak számító zarándoklatot, amely Áron püspök életének legfontosabb állomásait járja be: a szülőfalu Csíkszentdomokos, a börtönévek leghosszabb helyszíne Máramarossziget, a püspökszentelésnek helyet adó Kolozsvár és a püspöki székhely Gyulafehérvár. A zarándokutat Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, rádiónk önkéntes munkatársa vezeti. A programban minden nap központi helyet kap a közös imádság és a szentmiseáldozat, amelyet Isten Szolgája Márton Áron püspök boldoggá és szentté avatásáért ajánlanak fel. Az autóbusz Székelyudvarhelyről indul, és Csíkszeredán is áthaladva, útközben felveszi azokat, akik ezt kérik. Jelentkezés és információ: Ferencz Kornéliánál a 0726-107002-es telefonszámon, vagy Szász Nóránál, a 0744-472178-as telefonszámon.

Időjárás: Tegnap reggeltől jelentős lehűlés észlelhető az egész országban. Észak, északnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként hevesebb vihar is kialakulhat. Napközben 11-18 fok valószínű. A vreme.ido.ro portál szerint Csíkszeredában holnap fagypont alá süllyed a hőmérséklet, -1 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A hét közepétől az Ali ciklon már elhagyja az országot, és a hőmérséklet a sokéves átlagnak megfelelően alakul.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 24.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a borszéki templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, imádjuk Őt és engedjük, hogy jelenléte betöltse szívünket, egész lényünket.

Szent Gellért-búcsúk
A temesvári egyházmegyében ma Szent Gellért ünnepén délelőtt 11 órakor a nagycsanádi templomban Pál József-Csaba megyés püspök szentmisét celebrál.
A gyulafehérvári egyházmegyében a székelyvarsági, Sólyomkő tanyájának búcsúját ma déli 12 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Laczkó Vilmos farkaslaki plébános lesz.

Szent Pio ünnepe
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház kápolnájában ma délután 5 órától ünnepi szentmisét tartanak, ezt követően vetített-képes előadás lesz.

Élet a Lélekben szemináriumok
A mai napon este hét órakor több helységben is kezdődnek az Élet a Lélekben szemináriumok: a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király altemplomában, Marosvásárhelyen a Szent Család Templomban, Szovátán a római katolikus plébánia hittantermében, valamint Görgényüvegcsűrön és Fenyőkúton. A kilenc hetes szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontján.

Kötődés – az éltető erő
A budapesti székhelyű ERGO–Európai Regionális Szervezet szeretettel meghív minden érdeklődőt a Külhoni Magyar Családok Éve székelyföldi rendezvénysorozat keretében sorra kerülő KÖTŐDÉS - AZ ÉLTETŐ ERŐ című pódiumbeszélgetésekre, amelyek szeptember 26-án szerdán 19 órától Marosvásárhelyen a Szent Imre Kollégiumban; csütörtökön, 27-én 18 órától Gyergyószentmiklóson a Szent István plébánia dísztermében; pénteken, 28-án, 18 órától Csíksomlyón a Jakab Antal Ház Konferenciatermében lesznek megszervezve.

Zarándokút Lengyelországba
Csíkszeredából induló, „Két jó barát” elnevezésű zarándokútra hívják az érdeklődőket, Lengyelországba: Zakopane, Krakkó, Czestochowa, Ószandec, Kassa, Máriapócs érintésével. A zarándokút időpontja: október 17-22. A zarándokút lelkivezetője: Bátor Botond pálos szerzetes. Jelentkezni lehet a 0745242229-es telefonszámon.

Szentföldi zarándoklat
November 19-26 között zarándoklatot szerveznek a Szentföldre. Érdeklődni Fábián László atyánál, a 0744599726-os telefonszámon lehet.

Rövidterápiás program szenvedélybetegeknek
A Bonus Pastor Alapítvány október 29. – november 9. között kéthetes rövidterápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. Október 25.-ig várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon.
Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – 0740-056691, Székelyudvarhely: Geréb Tünde – 0751-226906, Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237945, Szakács Előd – 0752-243649, Nagyvárad: Kocsis Tünde – 0747-064624, Szatmár: Puskás Csaba – 0744-539213, Sepsiszentgyörgy: Kozma Ferenc – 0757-489778.

Veszteségfeldolgozó csoport indul elváltak számára
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának szervezésében veszteségfeldolgozó csoport indul elváltak számára. A Singer Magdolna által kidolgozott és bibliodramatikus elemekkel bővített, veszteségfeldolgozó módszer segítségével szeretnének a szervezők lehetőséget nyújtani a gyógyulásra mindazoknak az elváltaknak, akik úgy érzik, hogy a válásuk előtt, alatt és után kapott sérüléseik visszaköszönnek a hétköznapjaikban, megnehezítve a békés, harmonikus életvitelük kialakulását. Csoportvezetők: Sánta Virág Edit –veszteségfeldolgozó csoport-vezető, pszichológus, bibliadramatikus, mentálhigiénés szakember és Pál-Jakab István, veszteségfeldolgozó csoport-vezető, lelkigondozó. Két intenzív hétvégére hívják meg az elváltakat: az első hétvége október 12–14. között lesz megszervezve a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plébánián, a második hétvége időpontja az első hétvégén lesz leszögezve. A részvételi díj 100 RON/hétvége (ez az összeg nem tartalmazza a szállás, illetve az étkezés költségeit.) A program kapcsán további részleteket a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ honlapján, a csalad.ro oldalon találnak, ugyanott lehet regisztrálni is október 5-ig.

Időjárás: Tegnap reggeltől jelentős lehűlés észlelhető az egész országban. Észak, északnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar, helyenként hevesebb vihar is kialakulhat. Napközben 11-18 fok valószínű. A vreme.ido.ro portál szerint Csíkszeredában kedden fagypont alá süllyed a hőmérséklet, -1 fokot is mutatnak majd a hőmérők. A hét közepétől az Ali ciklon már elhagyja az országot, és a hőmérséklet a sokéves átlagnak megfelelően alakul.

MRE - Hírszolgálat, 2018. szeptember 24.

About the author

maradmin

Leave a Comment