2019. augusztus 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Nagyboldogasszony napi búcsúk A gyulafehérvári egyházmegyében a kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját ma délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bereczki Attila újmisés, gelencei segédlelkész. A szentdemeteri templomban ma este 8 órakor gyertyás körmenet lesz a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános. Holnap a búcsús szentmise amelynek szónoka ifj. Páll Antal segesvári plébános, délután 1 órakor kezdődik. A kontumáci templom búcsúján holnap déli 12 órakor Fülöp László miklósvári plébános mondja a szentbeszédet. A kolozsvári piarista templomban holnap délelőtt fél 10 órakor román, 11 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Mindkét alkalommal Kovács Szabolcs újmisés a főcelebráns és az ünnepi szónok is. Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján holnap délelőtt 11 órától Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános mutatja be a szentmisét. A szentbeszédet Gál István-Attila fogarasi plébános tartja. A kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét holnap déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Pál Ferenc kézdiszentléleki plébános mondja. Az ünnep előestéjén este 7 órától szentségimádás és gyóntatás lesz a magyar nemzet. Szintén holnap déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kutas Attila paksi plébános. A csíkszentgyörgyi egyházközség is ünnepel. Jó idő esetén a Pósa-hegyi Nagyboldogasszony-kápolnánál holnap délben 12 órakor kezdődik a szentmise, eső esetén ugyanebben az időpontban a helyi plébániatemplomban. Az ünnepi homíliát Kapás Attila etesi plébános mondja. Felsőboldogfalván holnap déli 12 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Bordi János pálpataki plébános prédikál. A kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú szintén déli 12 órakor kezdődik. A szentmise szónoka Csíkszentkirály plébánosa Papp Márton. Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúját holnap déli 12 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Karácson Tibor, az erdélyi Mária Rádió igazgatója. A szentmisét rádiónk élőben közvetíti. Csíknagyboldogasszonyfalván holnap délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, a szentbeszédet Galsi János plébános tartja Magyarországról. Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmisén a temesvári egyházmegye papja, Lokodi Attila dettai plébános tartja a homíliát. A radnóti templom búcsúját holnap délután 1 órakor tartják Köllő Tibor szovátai plébános szentbeszédével. Szintén délután 1 órakor kezdődik a nyárádköszvényesi templom búcsúja. Itt a szentmisén Bátor Botond pálos atya prédikál Hargitafürdőről. Gödemesterháza filiájában, Palotailván holnap délután 5 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. A Nagboldogasszony-napi szónok Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész. A gyergyótölgyesi templomnak Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise augusztus 17-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A búcsú napján tartják a Tölgyesről elszármazottak találkozóját is. Az ünnep szónoka Lőrincz Barnabás gyergyóremetei segédlelkész. Marosszentkirályon az ünnepi búcsús szentmisét augusztus 18-án, vasárnap déli 12 órától mutatják be. A temesvári egyházmegyében Nagyboldogasszony ünnepe alkalmával augusztus 14-én és 15-én a temesvári egyházmegye cseh nemzetiségű közösségei zarándokolnak a máriacsiklovai kegytemplomhoz. Ma délután 6 órakor kezdődő főpásztori szentmise, főcelebráns Pál József-Csaba megyés püspök. A liturgián részt vesz Hortobágyi Tamás Cirill bencés szerzetes, pannonhalmi főapát. Holnap este 7 órakor szentmise cseh nyelven; 9 órakor szentmise magyar, román és német nyelven, celebrálja Dumitru Daniel oraviczabányai plébános. Az óbesenyői Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt templom búcsús szentmiséjét holnap délelőtt 11 órakor Salman Demeter nagylaki plébános mutatja be. A szatmári egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, csütörtökön, délelőtt 11 órától kerül sor. Túrterebesen Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános; Erdődön Szmutku Róbert nagybányai esperes; Nagymajtényban Szilágyi János, a nagykárolyi 2-es számú esperesi kerület esperese, a Fatimai Szűz Mária egyházközség plébánosa; Szamosdarán Starmüller Ferenc csomaközi plébános; Felsőbányán Dánku Balázs, a nagybányai Szent József egyházközség plébánosa; Hosszúmezőn pedig Turtureanu Róbert, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly egyházközösség segédlelkésze mond majd szentbeszédet. A nagyváradi egyházmegyében ma este 10 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére a nagyváradi székesegyházban, majd 24 órakor szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Csató Béla pápai káplán, nyugalmazott plébános. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én, csütörtökön 8 és 18 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti búcsús szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Kémenes Lóránt Zoltán, kolozsvári főesperes-plébános. Holnap déli 12 órai kezdettel tartják a szilágysomlyói plébániatemplom búcsús szentmiséjét, melynek főcelebránsa Hatos Mihály altorjai plébános. Augusztus 17-én, szombaton délelőtt 11 órakor Sülelmeden, délután 4 órakor Zsibón tartanak búcsús szentmisét, melyek főcelebránsa Pitó Lajos monospetri plébános lesz. Augusztus 18-án, vasárnap tartják Margittán a Nagyboldogasszony tiszteletére emelt templom búcsúünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka P. Timár Asztrik OFM, kaplonyi házfőnök. A zenei szolgálatot a hódmezővásárhelyi iskola kórusa biztosítja. Augusztus 18-án, vasárnap Szentjobbon délelőtt 10 órakor Májernyik Mihály helyi plébános, 11 órakor Feketeerdőn magyar nyelven Vilcsek Ferenc mezőtelegdi plébános; déli 12 órakor Nagyszalontán Jitaru Szél Antal belényesi plébános; szintém déli 12 órakor Biharon Fodor József általános helynök; délután 1 órakor Feketeerdőn szlovák nyelven Albert Ágoston sólyomkővári plébános prédikál.

Időjárás: A hűvös hajnalt követően ma reggeltől kezdve péntek reggelig nyugatról érkező légköri instabilitás áll be, felerősödik a szél, viharok és zivatarok várhatók, helyenként jégeső is előfordulhat. A viharos idő az ország nyugati régióitól kiindulva fokozatosan az egész térségre kiterjed. A várható csapadékmennyiség 20, de helyenként 40-50 liter is lehet négyzetméterenként. Marad még a melegebb idő, 26-33 fok közötti értékekkel.

MRE -Hírszolgálat, 2019. augusztus 14.

H Í R E K   R E G G E L

Tematikus nap a Mária Rádióban Az utolsó vacsorán Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal igéri meg a béke ajándékát: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A béke annak a megváltásnak a gyümölcse, amelyet Jézus Krisztus hozott halálával és feltámadásával. A béke olyan ajándék, amelyet a feltámadott ma is felkínál az Eucharisztia megünneplésére egybegyűlt egyházának. Mindezt azért hogy erről a békéről tanúságot tegyen a mindennapi életben. Ezekről elmélkedünk mai tematikus napunk során. Tartsanak velünk!

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a medgyesi Szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelt templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Klausenmusik Folytatódik az Egyházzene – Kolozsvár egyesület szervezésében a nyári hangversenysorozat a kolozsvári Piarista templomban, augusztus 16-án péntek este 7 órától barokk zenét hallgathatnak meg az érdeklődők a Concerto Spiralis kamaraegyüttes előadásában. Szeretettel várják a zenekedvelőket.

Jubileumi ünnepség 20 éves az ivói Kolping Szabadidős Központ, ez alkalomból augusztus 17-én egész napos rendezvény sorozattal várják az érdeklődőket. A program délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik, melyet Mátyás Gábor zeteváraljai plébános mutat be. A résztvevők visszaemlékeznek a kezdetektől máig történt eseményekről, lesz közös beszélgetés és gulyásfőző verseny is, majd este bállal zárják a találkozót. Jelentkezni augusztus 14-ig lehet Joó Aniellánál a 0755-171146-os telefonszámon vagy a gykolping@gmail.com címen.

Angol nyelv és biblia tábor Szelterszen Augusztus 26-30 között 7-14 éves gyermekek számára angol nyelv és biblia tábort szervez a Szent Gellért Alapítvány Szelterszen. A tanítás angol fiatalok vezetésével történik. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-ig lehet az alapítványnál a 0742-830506-os telefonszámon.

10. Kolozsvári Magyar Napok Augusztus 17 és 25.-ke között kerül megszervezésre immár 10-dik alkalommal a Kolozsvári Magyar Napok, mely sok szép színes programot tartogat minden érdeklődő számára. A rendezvénysorozat augusztus 18-án a vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő ökumenikus istentisztelettel veszi kezdetét a törökvágási református templomban, melyre szeretettel várnak mindenkit. Majd este 7 órakor hivatalosan is megnyitják a rendezvényt a kolozsvári magyar operában a köszöntő beszédekkel és a Magyar Állami Népi Együttes tánckarának és zenekarának bemutató előadásával, melynek címe Kolozsvár piacterén. A részletes program megtalálható a magyarnapok.ro honlapon.

Fiúcsapat tábor Az öröm és a remény embere címmel szervezik meg az erdélyi ferencesek a fiúcsapat tábort az olaszországi Assisiben. Az egyhetes program augusztus 24–szeptember 1. között lesz, amelynek keretében a résztvevőknek alkalmuk lesz elzarándokolni a ferencesek védőszentjének szülővárosába és azokra a helyszínekre, ahol Szent Ferenc felnőtt, és rátalált Istenre.Várják a 17 és 35 év közötti fiatalokat, fiatal felnőtteket. A jelentkezés feltétele, hogy minden pályázó írjon egy egyoldalas összefoglalót egy ferences helyszínről, azt is belefoglalva, mi az, amiért fontos számára. Az írásnak tartalmaznia kell néhány mondatot arra vonatkozóan is, hogy a pályázó miért szeretne részt venni a fiúcsapat táborban, és mit vár attól. A helyek száma korlátozott. Az írásokat az frtibi@gmail.com e-mail címre lehet elküldeni, ahol az érdeklődők bővebb információkat is kaphatnak a táborról.

Családos tábor Lippán A temesvári egyházmegye családpasztorációs központ szervezésében „A te szavadra…” mottóval családos tábor lesz Lippán augusztus 30 – szeptember 1-je között. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 0723-941299-es telefonszámon vagy a szilvagyizsolt@yahoo.com email címen.

Rövid terápiás program A Bonus Pastor Alapítvány augusztus 26. – szeptember 6. között kéthetes rövid terápiás programot szervez Magyarózdon a Terápiás Otthonban, szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni és további részletek felől érdeklődni lehet a bonuspastor.ro oldalon.

Módszertani képzés A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban a Kett-módszer iránt érdeklődő pedagógusok részére képzést tartanak augusztus 30-szeptember 1. között. A képzést Nagy Enikő Kriszta mallesdorfi ferences nővér vezeti. Jelentkezni lehet augusztus 26-ig a 0266-210537-es vagy a 0755-489743-as telefonszámon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Időjárás: A hűvös hajnalt követően ma reggeltől kezdve péntek reggelig nyugatról érkező légköri instabilitás áll be, felerősödik a szél, viharok és zivatarok várhatók, helyenként jégeső is előfordulhat. A viharos idő az ország nyugati régióitól kiindulva fokozatosan az egész térségre kiterjed. A várható csapadékmennyiség 20, de helyenként 40-50 liter is lehet négyzetméterenként. Marad még a melegebb idő, 26-33 fok közötti értékekkel.

MRE - Hírszolgálat, 2019. augusztus 14.

About the author

Tunde Vidican Lokodi