2019. augusztus 19. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Márton Áron emlékkiállítás
Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján a csíknagyboldogasszonyfalvi templom udvarán található kápolnában emlékkiállítás nyílik „Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből” címmel. A vándorkiállítást a tegnap délelőtti szentmise után nyitották meg és ma illetve holnap lesz látogatható.

Családos tábor Lippán
A temesvári egyházmegye családpasztorációs központ szervezésében „A te szavadra…” mottóval családos tábor lesz Lippán augusztus 30 – szeptember 1-je között. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 0723-941299-es telefonszámon vagy a szilvagyizsolt@yahoo.com email címen.

Szűz Mária Királynő búcsú
Az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója és a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház közös kápolnájának búcsúünnepét Szűz Mária Királynő ünnepén, augusztus 22-én, csütörtökön tartják. Az ünnepre készülve szerdán este 8 órától szentségimádást tartanak. Csütörtökön délután 4 órától rózsafüzért imádkoznak, majd délután 5 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fülöp Sándor Szabolcs újmisés, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia segédlelkésze. Ezen a napon emlékeznek arra is, hogy tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója.

Gyerekevangelizációs nap
„Bátor vagyok Jézussal” mottóval tartanak evangelizációs napot Glencén, a plébánia udvarán illetve a közösségi teremben augusztus 24-én, szombaton. A program délelőtt 10 órakor kezdődik és délután 6 óráig tart, szeretettel várják a 4-12 év közötti gyereket.

Megemlékezés és konferencia Márton Áronról
Nyolcadik éve tartanak megemlékezést és konferenciát Márton Áronról szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az idei ünnepség augusztus 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor szentmisével kezdődik, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mutat be, s melyet rádiónk élő adásban közvetít. Ezt követően a művelődési ház nagytermében előadások hangzanak el Márton Áron püspök személyiségéről. Másnap, augusztus 25-én szekeres zarándoklatot terveznek Pásztorbükkbe. Ide a bejelentkezés kötelező, legkésőbb augusztus 20-ig. Szállás lehetőségekről és más tudnivalókról érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0751-523114 Bodó Andreánál vagy a 0741-484716-on, Lázár Csillánál.

1Úton zarándoknap
Az erdélyi és magyarországi Mária Út Egyesület augusztus 24-én hatodik alkalommal szervezi meg az 1Úton Nemzetközi Zarándoknapot, amely során az idei évben az édesapákért imádkoznak a résztvevők. A zarándokokhoz lehet csatlakozni a Mária-út teljes útvonalán, Mariazelltől Csíksomlyóig.
Kolozson reggel 8 órakor találkoznak a zarándokok, majd együtt imádkozva, gyalogolva délután 4 órára érkeznek a szamosfalvi illetve délután 5 órára a szentpéteri katolikus templomokhoz, és délután 6 órától közösen vesznek részt a zarándoklat záró szentmiséjén a Kolozsvári Szent Mihály templomben.
Futásfalván a zarándokok déli 12 órakor vesznek részt a szentmisén. Szárhegyen és  Tusnádon délután 4 órakor, Udvarhelyen a Mária Rádió kápolnájában és a Sóváradi Remeteségben délután 5 órától lesz szentmise, Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen az Ady-negyedi Szent Imre templomban, és a Gyimesbükki Kontumáci kápolnába délután 6 órakor, Nagykárolyban este fél 7 órakor kezdődik a záró szentmise. a Csíksomlyói kegytemplomban este 7 órakor kezdődik a hálaadó szentmise, amelyet egész éjszakás virrasztás követ. Oroszhegyen, Tasnádon és Szilágysomlyón szintén este 7 órakor kezdődik a szentmise.  A zarándoklatok további programjáról az 1uton.mariaut.hu oldalon olvashatnak.

Önkénteskedem, tehát vagyok
2020 szeptember 13-20. között kerül sor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra Budapesten. A rendezvény elképzelhetetlen rendezők, önkéntesek nélkül, ezért várják mindazok jelentkezését, akik munkájukkal szeretnének hozzájárulni a programok szebbé tételéhez. Bővebb információk és jelentkezés a iec2020.hu oldalon.

Búcsú és jubileum Krasznacégényben
70 éves jubileumát, valamint a templom búcsúját ünneplik Krasznacégényben szeptember 1-jén, délután 4 órai kezdéssel. Nagy szeretettel hívják és várják a helyi és környékbeli híveket, különösen a csíkmenaságiakat, mivel a lakosok nagy része onnan származik.

Időjárás: Ma az ország egész területén a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhőlesz az égen, csapadék nem valószínű.  Az enyhe hajnalt követően napközben
26-33 fok közé melegszik a levegő.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a gyergyótölgyesi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Szent István- napi búcsúk
A Perkői templomban  augusztus 20-án, kedden tartják a Szent István-napi búcsút. Az ünnepség délelőtt 10-kor a kézdiszentléleki templommal szemben lévő téren található Szent István szobornál kezdődik, körmenetben, imádkozva mennek a hívek Perkőre, ahol déli 12 órakor kezdődik a szentmise, melynek szónoka Berszán Lajos atya. A liturgikus zenei szolgálatot a kézdiszentléleki egyházi énekkar biztosítja, Dávid István kántor vezénylése alatt.
Mezőbándon, Mikóújfaluban és Csíkszentmihály filiájában, Csíkajnádon , augusztus 20-án, kedden 11 órakor várják a híveket Szent István-napi búcsús szentmisére.
Szent Istvánnak ajánlott templomot szenteltek 2018-ban Szörcsén, az imecsfalvi egyházközség filiájában kedden déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise; a vicei egyházközség filiájában, Bethlenben kedden délután 3 órától; Árkoson, Sepsikőröspatak filiájában, délután 4 órakor kezdődik a búcsú. Kolozsváron, a Donát úti Szent István-templom búcsúünnepe kedden délután 5 órakor kezdődik. A szentbeszédet Takó István egyetemi lelkész, a kolozsvári Szent Péter és Szent Pál egyházközség plébánosa tartja. A liturgia keretében megáldják az új mechanikus orgonát, amelynek készítője Bors László csíktusnádi orgonaépítőmester.
A gyergyószentmiklósi Szent István ereklyéinek átvitele egyházközség búcsúját augusztus 20-án, kedden délután 5 órakor; a medgyesi  és borszéki Szent István-templom búcsúját délután 6 órakor ünneplik.

Családok zarándoklata a hivatások évében
Idén a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyében a hivatások éve van. Az idei pasztorális év mottója egy, a Jeruzsálembe induló Jézus tettein és tanításán fellelkesedő ismeretlen „zarándok” kijelentése: „Követlek téged, bárhová mész” (Lk 9,57). A Gyulafehérvári Pasztorációs Iroda és a Családpasztorációs Központ által szeptember 7-re, szombatra megszervezett zarándoklatra a házasságot és családokat támogató egyházmegyei mozgalmakat, lelkiségi csoportokat is szólítják, mozgósítják. Buszok indulnak Besztercéről, Brassóból, Déváról és Kolozsvárról. A buszban fennmaradó helyek függvényében az útvonal mentén is csatlakozhatnak résztvevők. Regisztrálni szeptember 3-ig, szerda estig lehet, a csalad.ro oldalon található elektronikus űrlap kitöltésével. A szervezők kérik, hogy a szórványból autóbusszal utazók legkésőbb augusztus 25-ig, vasárnap estig jelezzék részvételi szándékukat a 0742-139380-as telefonszámon.
Erre az eseményre gyalogos zarándoklatot is szerveznek. A zarándokok délelőtt 10 órakor indulnak Fitódból és gyalogosan elzarándokolnak a csíksomlyói kegytemplomig.
A zarándoklat csúcspontja a kegytemplomban a Pál József Csaba temesvári püspök által celebrált szentmise lesz mely délelőtt fél 11 órakor kezdődik, ezt követően pedig a résztvevők lelki programon töltődhetnek fel.

Családos tábor Lippán
A temesvári egyházmegye családpasztorációs központ szervezésében „A te szavadra…” mottóval családos tábor lesz Lippán augusztus 30 – szeptember 1-je között. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 20-ig lehet a 0723-941299-es telefonszámon vagy a szilvagyizsolt@yahoo.com email címen.

Szűz Mária Királynő búcsú
Az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója és a Szent Pio Lelkigyakorlatos Ház közös kápolnájának búcsúünnepét Szűz Mária Királynő ünnepén, augusztus 22-én, csütörtökön tartják. Az ünnepre készülve szerdán este 8 órától szentségimádást tartanak. Csütörtökön 16:00-tól rózsafüzérima, majd 17:00 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fülöp Sándor Szabolcs újmisés, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánia segédlelkésze. Ezen a napon emlékeznek arra is, hogy tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiója.

Módszertani képzés
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban a Kett-módszer iránt érdeklődő pedagógusok részére képzést tartanak augusztus 30-szeptember 1. között. A képzést Nagy Enikő Kriszta mallesdorfi ferences nővér vezeti. Jelentkezni lehet augusztus 26-ig a 0266-210537-es vagy a 0755-489743-as telefonszámon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Búcsú és jubileum Krasznacégényben
70 éves jubileumát, valamint a templom búcsúját ünneplik Krasznacégényben szeptember 1-jén, délután 4 órai kezdéssel. Nagy szeretettel hívják és várják a helyi és környékbeli híveket, különösen a csíkmenaságiakat, mivel a lakosok nagy része onnan származik.

Lelkinap a Gerhardinumban
Szeptember 2-án, hétfőn 9-17 óra között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban lelkinapot tartanak a Gerhardinum Római Katolikus Líceum tanárainak és nevelőinek. A programot Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök vezeti.

Időjárás: Ma az ország egész területén a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhőlesz az égen, csapadék nem valószínű.  Az enyhe hajnalt követően napközben 26-33 fok közé melegszik a levegő.

MRE Hírszolgálat, 2019. augusztus 19.

About the author

majoros gabriella