2019. december 06. -Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a búzásbesenyői templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden kapott kegyelemért!

Önkéntes találkozók Ma délelőtt fél 9 órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe várjuk önkénteseinket. Holnap déli 12 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb plébánián, délután 5 órától pedig Csíksomlyón a kegytemplomban lesz a találkozó.

Szent Miklós napi búcsúk Gyergyószentmiklós régi plébániatemplomának búcsúját ma ünneplik. A délelőtt 11 órakor kezdődő búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. Ezt követően kerül sor a hagyományos körmenetre, amely a Fogarassy Mihály püspök szobránál ünnepélyes áldással zárul. A szentmisét az erdélyi Mária Rádió közvetíti. A kászonújfalvi egyházközség védőszentje szintén Szent Miklós püspök. A templom búcsúünnepét ma 11 órakor tartják. A szentmisén Bartos Károly kézdisárfalvi plébános prédikál. A berecki templomban ma déli 12 órakor kezdődik a búcsúünnep. A szentmise főcelebránsa és szónoka Obermájer Ervin a gyulafehérvári papnevelő intézet prefektusa. Miklósváron a búcsús szentmisét ma délután 5 órától mutatják be. A székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplom búcsús szentmiséje a védőszent ünnepén ma este 6 órakor kezdődik. Szentbeszédet mond az udvarhelyi származású, jelenleg Dobogókőn szolgáló András Attila jezsuita szerzetes. Marosvásárhelyen, a Szent Miklós-plébániatemplom búcsús szentmiséjét szintén ma este 6 órakor ünneplik. A szentmisén Balla Árpád ezüstmisés, szászrégeni plébános prédikál. A csíkszentmiklósi templom búcsúját december 7-én, szombaton délelőtt 11 órakor tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka az ezüstmisés Timár Sándor Asztrik ferences atya, kaplonyi házfőnök. Az altorjai Szent Miklós búcsút december 8-án, vasárnap déli 12 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Ozsváth József szilágysomlyói plébános.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián Ma délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Szeplőtelen fogantatás napi búcsúk A gyulafehérvári egyházmegyében a medgyesi ferences templomban holnap délelőtt 11 órakor mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Simó Ferenc görgényüvegcsűri plébános. Zernyest filiájában, Barcarozsnyón holnap délelőtt 11 órakor Mihai Baciu felsötömösi plébános prédikál a búcsús szentmisén. Csíkdánfalván december 8-án, vasárnap fél 1 órakor tartják a búcsút. A szentmise szónoka Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium spirituálisa. A csíkmenasági plébániatemplom búcsúját december 9-én, hétfőn ünneplik. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka az ezüstmisés Timár Sándor Asztrik atya, kaplonyi házfőnök. A temesvári egyházmegyében a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére felszentelt karánsebesi templomban december 9-én, hétfőn a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében ünnepli a helyi közösség a búcsút. A liturgia főcelebránsa Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök. A szentmisét követően a jelenlévő lelkipásztorok esperesi gyűlésen vesznek részt. A nagyváradi egyházmegyében december 9-én, hétfőn Szeplőtelen Fogantatás ünnepén tartják a nagyvárad-velencei plébániatemplom búcsúünnepét. Az este 6 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bărbuț Petrică, Szent József-telepi plébános. A szatmári egyházmegyében Szeplőtelen fogantatás titulussal a szatmárnémeti Zárda templom, a szinérváraljai templom és az erdődi Zárdakápolna rendelkezik az egyházmegyében. Mindhárom helyen a búcsúmiséket 9-én, hétfőn tartják. A szatmárnémeti Zárda templomban már mától triduum kezdődik, vagyis ma és holnap este 6 órától, vasárnap reggel 10 órától felkészülési szentmisék lesznek Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész elmélkedéseivel. Ugyancsak ő lesz a hétfő este 6 órától kezdődő búcsú szónoka. Szinérváralján hétfőn reggel 8 órától román nyelven Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész, 11 órától pedig magyar nyelven Buna János Lajos halmi-nagytarnai i.h. lelkész ünnepi szónoklatával tartják a búcsút. Az erdődi Zárdakápolna búcsúja ugyancsak hétfőn, tizenegy órától lesz, Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános szentbeszédével.

Elsőszombat Csíksomlyón A csíksomlyói kegytemplomban holnap tartják az elsőszombati ünnepélyes Mária köszöntőt. A program délután 5 órától az engesztelő imaórával kezdődik, majd 6 órától lesz a szentmise. Ezt követően a rózsafüzért imádkozzák, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. A Mária köszöntőre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről szombaton délután fél 3-kor. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.

Időjárás: Folytatódik a szürke, párás, ködös idő, mely többfelé tartósan megmaradhat, viszont a déli tájakon akár több órára is kisüthet a nap. Az Erdélyi medence térségében és a hegyvidéken ismét erős hajnali fagyra kell számítani. Nem lesz jelentős a légmozgás. Délután a naposabb déli országrészben 5-7 fokot is mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2019. december 06.

About the author

Majoros Gabriella