2019. február 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Elhunyt Kiss István nyugalmazott lelkipásztor
Életének 63. évében a székelyudvarhelyi Pastor Bonus Papi Otthonban meghalt Kiss István betegnyugdíjas lelkipásztor. Temetése február 13-án, holnap 11 órakor kezdődik a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébániatemplomban, a lelki üdvéért bemutatott szentmisével.
Kiss István 1956. március 23-án született a Beszterce-Naszód megyei Vicén. Középiskolai és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron a kántoriskolában, valamint a Hittudományi Főiskolán végezte. 1982. június 20-án szentelte pappá Jakab Antal püspök. Szolgálati helyei: Tür (1982–1983), Lupény (1983–1985), Zetelaka (1985–1987), Korond (1987–1990), Atyha (1990–1993).
1993-tól 2000-ig betegállományban élt a csíksomlyói ferences kolostorban, majd Csobotfalván és Csíkcsomortánban szolgált kisegítő lelkipásztorként 2004-ig, amikor betegnyugdíjasként a Pastor Bonus Papi Otthonba vonult vissza. Az Úr adjon örök nyugodalmat neki!

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a tibódi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Hivatások ünnepe Csíksomlyón
A gyulafehérvári egyházmegyében a Hivatások éve kezdődött el advent első vasárnapjával. Ehhez kapcsolódva ma a csíksomlyói kegytemplomban egész napos programmal készülnek a hivatások megünneplésére. A nap célja, hogy a Főegyházmegye papsága, papnövendékei és szerzetesei, a főpásztorral együtt ünnepeljék az Istentől kapott hivatás kegyelmi ajándékát, erősítve az egység közösségi megtapasztalását. Ez a nap egyben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója is.
A program délelőtt tíz órakor Varga László kaposvári püspök előadásával kezdődik a kegytemplomban, majd ezt követi a szentmise, melyet rádiónk élő adásban közvetít. Egy órától a Jakab Antal Tanulmányi Házban ünnepélyes keretek között nyitják meg a Márton Áron emlékkiállítást, majd a program délután három órától folytatódik szentségimádással, közben gyónásra is lesz alkalom. Négy órától Dr. Csókay András idegsebész tanúságtételét hallgatják meg, majd öt órától ünnepi vesperással zárják a programot. Hívják és várják a paptestvéreket és a szerzetesi közösségek tagjait a közös ünneplésre, hálaadásra.

Márton Áron dombormű koszorúzás Csíkszeredában
Ma az esti 18 órási szentmisét követően Márton Áron püspökké szentelésének 80-dik évfordulója alkalmából megkoszorúzzák a csíkszeredai Szent Kereszt Plébánia homlokzatán elhelyezett Márton Áron domborművet. Várják a kedves testvéreket a közös ünneplésre!

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Folytatódnak az önkénteseinkkel való találkozások.  Kolozsváron február 13-án, holnap 16.30-tól a stúdióba várjuk önkénteseinket. Az utolsó helyszín Marosvásárhely, ahol február 14-én, csütörtökön 11 órától a Deus Providevit házban tartjuk a találkozót.

Ifjúsági szentségimádás Nagyváradon
Minden hónap második csütörtökjén ifjúsági szentségimádást tartanak a fiatalokkal és a fiatalokért Nagyváradon a Szent Katalin-telepi plébániatemplomban este 7 órától. A lazarista atyák hívják mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik. A szentségimádás után kötetlen beszélgetésre, teázásra várnak a szervezők mindenkit a plébánia közösségi termébe.

Lelki egészségünk klubfoglalkozás
A KALOT Egyesület február 14-től pszichológusok, lelkészek, lelkigondozók vezetésével újraindítja a lelki egészség megőrzését célzó klubtevékenységet. A klubtevékenység 10 héten át tart, heti egy alkalommal kétórás foglalkozás keretében interaktív módon dolgoznak föl olyan – mindenki életében nehézséget okozható témákat, mind a félelmek, stressz, sérelmek, kisebbségi érzés gyógyítása, szülői szerepek, párkapcsolati döntések, férfi és női identitás stb. A klubtevékenységeken előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. Érdeklődni és jelentkezni a 0744 580 375-ös, a czenczerjolan@yahoo.com vagy iroda@kalot.ro e-mail címen lehet. A helyek száma korlátozott.

Férjek, édesapák lelki hétvégéje Csíksomlyón
Február 22. és 24. között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoport szervezésében férjek és édesapák lelki hétvégéje lesz a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Az idei mottó: Hivatásunk az imádság. A programra február 17-ig lehet jelentkezni. Egyéb részleteket, illetve a jelentkezési lapot a csalad.ro honlapon találják.

Biblianap Székelyudvarhelyen
Február 23-án a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében biblianap lesz Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébánia közösségi házában. Előadó: Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár. Jelentkezni február 16-ig lehet az orsijudit@yahoo.com e-mail címen vagy a 0740-915948-as telefonszámon.

Időjárás: Havazásra vonatkozó, sárga jelzésű figyelmeztetést bocsátott ki a tegnap az Országos Meteorológiai Szolgálat több erdélyi megyére. A hóriadó hétfőn este tíz órától szerda hajnalig tart. A jelzett időszakban többek között Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben és Hunyad megye hegyvidékein jelentős havazásra és hóviharokra kell számítani. Az ország többi részében is lehűlés és bőséges csapadékhullás várható. Bánságban esőre és havas esőre, Olténiában és Munténiában esők várhatók ma estig, amelyek szerdától havazássá változnak.

MRE – Hírszolgálat, 2019. február 12.

About the author

maradmin

Leave a Comment