2019. február 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Ifjúsági szentségimádás Nagyváradon
Minden hónap második csütörtökjén így ma este hét órától is ifjúsági szentségimádást tartanak a fiatalokkal és a fiatalokért Nagyváradon a Szent Katalin-telepi plébániatemplomban. A lazarista atyák hívják mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik. A szentségimádás után kötetlen beszélgetésre, teázásra várnak a szervezők mindenkit a plébánia közösségi termébe.

Nemzetközi konferencia Kolozsváron
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetének szervezésében nemzetközi műhelykonferenciát tartanak holnap, február 15-én, Egyház és társadalom a késő-középkori Erdélyben címmel. Az eseménynek, mely délelőtt fél tízkor kezdődik, az EME székházának előadóterme (Jókai/Napoca u. 2. sz.) ad otthont.
A konferencia során 10 magyarországi és erdélyi magyar, ill. román szakember tart előadást angol nyelven a 14-16. századi erdélyi egyháztörténet különböző vetületeiről (pl. az erdélyi egyházmegye Vatikánnal ápolt kapcsolatai, a kolostorhálózat fejlődése, a különféle egyházi rétegek személytörténeti vizsgálata, a vallásosság és az egyházközségi írásbeliség változásai).
A tanácskozást könyvismertető zárja, melyben a román, illetve magyar nyelvű egyháztörténeti szakirodalom egy-egy frissebben megjelent, mérvadónak számító kiadványát mutatják be a jelenlevőknek.

Előadássorozat családosoknak Temesváron
A Bartók Béla Elméleti Líceum vendége lesz Uzsalyné dr. Pécsi Rita magyarországi neveléskutató, a Schönstatt családmozgalom tagja, számos könyv szerzője, családok, nevelés kérdéseiben elismert szakember. Előadássorozatának címe: Serdül a kölök. A rendezvény február 15-én, holnap délután fél hat órakor kezdődik, a folytatás pedig másnap, szombaton reggel 9 és délután 5 óra között zajlik. Várják az érdeklődő családokat, kapcsolódjanak be az előadásokba.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében február 15-én, holnap délután hat órakor Dr. Balázs Lajos tart előadást Rituális szimbólumok a székely-magyar kultúrában címmel. Abelépés díjtalan, várnak minden érdeklődőt a városháza gyűléstermében.

Filmklub Szatmárnémetiben
Folytatódik a filmklub a szatmárnémeti Szentlélek plébánia szervezésében február 16-án, szombaton este hét órától, a Merk Mihály(Kolping) teremben. Az Apa-sorozat keretén belül a Hegedűs a háztetőn című film kerül vetítésre. Minden érdeklődőt várnak.

Szentmise a Vártemplomban
Február 17-én, a hónap harmadik vasárnapján délután négy órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel egybekötött szentmisét végeznek a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert plébános-főesperes-kanonok lesz.

Rövid terápiás program Magyarózdon
Február 18. és március 1-je között a Bonus Pastor Alapítvány kéthetes rövid-terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni még holnapig lehet Horváth Máriánál a 0744-237945 telefonszámon.

Alcsíki Egyházi Kórusok Találkozója
Február 23-án Csíkszentimrén tartják a XXIV. alcsíki kórustalálkozót. A program szombaton délelőtt tíz órától a rózsafüzér elimádkozásával kezdődik a templomban, fél tizenegytől szentmisén vehetnek részt a kórustagok és a hívek, amelynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Tamás József segédpüspök lesz. A szentmise után két-két kórusművel mutatkoznak be az alcsíki egyházi énekkarok, a következő sorrendben: Csíkzsögöd, Csíkszentgyörgy, Tusnádfürdő, Tusnád, Csíkszentlélek, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csíkszentmárton, Csíkszentimre, valamint kivételesen a Vámszer Géza Művészeti Népiskola karvezető szakának kórusa, majd az esemény legutolsó mozzanataként a tíz kórus közösen elénekeli a „Jubilate Deo” című kánont. Ez az esemény jó alkalom a találkozásra és a tapasztalat cserére egyaránt. Várnak minden zenekedvelőt!

Ifjúsági zarándoklat Csíksomlyóra
A szatmári egyházmegye ifjúsági irodája zarándoklatot szervez a pápalátogatásra 14 és 30 év közötti fiataloknak, akiknek nincs más lehetőségük részt venni az eseményen.  A részvételi díj a létszámtól függ, ami tartalmazza az utazást, két étkezést, egy éjszakás szállást. Jelentkezni március 8-ig lehet a plébániákon található jelentkezési űrlap kitöltésével és a 100 lejes előleg kifizetésével.  

Időjárás: Ma észak-északnyugaton ismét megnövekszik a felhőzet, az ország keleti tájain vegyes halmazállapotú csapadékra is számítani kell, eső, havas eső, hó is eshet. Délen számíthatunk a legtöbb napsütésre. A nyugati-északnyugati szelet elsősorban az ország északi felén kísérhetik élénk lökések. A kora délután 0-6 fok közötti hőmérséklet várható.

MRE – Hírszolgálat, 2019. február 14.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Bordoson tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk ídőt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Előadás Székelyudvarhelyen
Ma délután két órától Uzsalyné dr. Pécsi Rita magyarországi neveléskutató tart előadást Kulcs a neveléshez címmel Székelyudvarhelyen, a Városháza Szent István termében pedagógusoknak, szülőknek.

Ifjúsági szentségimádás Nagyváradon
Minden hónap második csütörtökjén így ma este hét órától is ifjúsági szentségimádást tartanak a fiatalokkal és a fiatalokért Nagyváradon a Szent Katalin-telepi plébániatemplomban. A lazarista atyák hívják mindazokat, akik a Krisztus jelenlétében fellelhető örömet és békét keresik. A szentségimádás után kötetlen beszélgetésre, teázásra várnak a szervezők mindenkit a plébánia közösségi termébe.

Támogató csoport tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szülei számára
A csíksomlyói KALOT Egyesület Lelkigondozói Szolgálata támogató csoportot indít 1-8 osztályos tanulók szülei számára. A csoportot mindazok számára ajánlják, akiknek gyermekei tanulási nehézségekkel vagy iskolai problémákkal küzdenek. A csoporttalálkozókra havonta egyszer, vagy igény szerint kétszer kerül sor. Érdeklődni és jelentkezni február 15-ig lehet a 0742 766 542 telefonszámon, valamint a bodoreva5312@freemail.hu  e-mail címen.

Rövid terápiás program Magyarózdon
Február 18. és március 1-je között a Bonus Pastor Alapítvány kéthetes rövid-terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni február 15-ig lehet Horváth Máriánál a 0744 237 945 telefonszámon.

Népemért vállalom Székelyudvarhelyen
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes február 16-án este fél nyolc órai kezdettel a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templomban bemutatja a Márton Áron püspök úr tiszteletére készült Népemért vállalom című zeneművet, a helyi egyházközség gyerekeinek együttműködésével. Várnak minden kedves érdeklődőt.

Keresztény pedagógusok lelkinapja Máriaradnán
A Temesvári Római Katolikus Püspökség szervezésében február 23-án, szombaton a keresztény pedagógusok számára tartanak lelkinapot, amelynek a máriaradnai templom és rendház ad otthont. A program párhuzamosan zajlik magyar és román nyelven, lelkivezetők: Zsódi Viktor piarista atya, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanára és Riba Ioan, a bukaresti Szent József Római Katolikus Főgimnázium lelki igazgatója. A tíz órakor kezdődő lelkinap programjában előadások, gyónási alkalom, kiscsoportos beszélgetés szerepel, a záró szentmise délután négy órakor kezdődik a kegytemplomban. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Ráhangolódás nagyböjtre
,,…veletek lesz a béke Istene!” (Fil4,9) mottóval imanapot szervez a szovátai katolikus imaközösség február 23-án, szombaton a helyi Domokos Kázmér Művelődési Otthonban. Az imanap reggel fél tíz órakor kezdődik és délután öt órakor hálaadó szentmisével zárul. Várnak mindenkit a közös ünneplésre!

Feleségek, édesanyák lelki hétvégéje Csíksomlyón
A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja március 8-a és 10-e között szervezi meg a feleségek-édesanyák lelki hétvégéjét a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A hivatások évéhez csatlakozó lelki találkozó mottója az idén: „Légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsed!” Jelentkezni február 24-ig lehet a www.csalad.ro oldalon. Szükség esetén információ a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen, vagy a 0743 152 008-as telefonszámon kapható.

Ifjúsági zarándoklat Csíksomlyóra
A szatmári egyházmegye ifjúsági irodája zarándoklatot szervez a pápalátogatásra 14 és 30 év közötti fiataloknak, akiknek nincs más lehetőségük részt venni az eseményen.  A részvételi díj a létszámtól függ, ami tartalmazza az utazást, két étkezést, egy éjszakás szállást. Jelentkezni március 8-ig lehet a plébániákon található jelentkezési űrlap kitöltésével és a 100 lejes előleg kifizetésével.  

Márton Áron zarándoklat Doberdóba
Negyedik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre március 14-19. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Bővebb információ, valamint jelentkezés a 0726 107 002-es telefonszámon. A zarándoklat részletes programját megtalálják a RomKat.ro oldalon.  

Időjárás: Ma észak-északnyugaton ismét megnövekszik a felhőzet, az ország keleti tájain vegyes halmazállapotú csapadékra is számítani kell, eső, havas eső, hó is eshet. Délen számíthatunk a legtöbb napsütésre. A nyugati-északnyugati szelet elsősorban az ország északi felén kísérhetik élénk lökések. A fagyos hajnal után, kora délután pedig 0-6 fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2019. február 14.

About the author

maradmin

Leave a Comment