2019. február 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor
Életének 92. évében elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban. Temetése február 28-án, holnap lesz, 11 órakor, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban a lelke üdvéért bemutatott szentmise után, a helyi temetőben. 
Hajdu Gyula Petőfalván született 1927. július 7-én. A középiskolát Kézdivásárhelyen, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1952. október 26-án szentelte pappá Alexandru Cisar bukaresti érsek Gyulafehérváron. 1953-ban a kolozsvári Szent Mihály plébánián szolgált káplánként; 1954-56 között fogságban volt. Kiszabadulása után egy évet újra a Szent Mihály plébánián szolgált káplánként. További szolgálati helyei: 1957 – Csicsókeresztúr, 1966 – Kézdisárfalva, 1972 – Borszék, 1973 – Kézdiszentkereszt, 1977 – Kézdivásárhely. 1979-től Brassóban a belvárosi plébánián plébánosként, főesperesként szolgált. 1986-1997 között Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskola rektora volt. 1997-ben nyugdíjazták. 1997-ben esperes, 1984-ben kanonok, 1986 óta pápai prelátus.
Az Úr adjon örök nyugodalmat neki!

Filmvetítés a nagyváradi püspöki palotában
Február 28-án, holnap délután 6 órától a nagyváradi püspöki palota dísztermében bemutatják a Ferenc pápa – egy hiteles ember című filmet. A filmben Ferenc pápa az élet nagy kérdéseire ad őszinte, megfontolt és elgondolkodtató válaszokat – a tőle megszokott derűvel és humorral. Ez a film sok katolikus hívő és nem hívő számára iránytű lehet a mindennapokban.

Virrasztás az Úrral Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban március 1-jén, pénteken este 10 órától éjszakai virrasztás lesz.  A nagyböjt minden péntekén este tíz órától virrasztást tartanak, mely a reggel fél hét órakor kezdődő szentmisével ér véget. Hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. Rádiónk csak az első pénteki és a nagypénteki virrasztásokat  közvetíti élő adásban.

Keresztény Agora
Ismét előadás lesz a szatmárnémeti Székesegyházi Plébánia szervezésében, a Keresztény Agora Kulturális Kör keretében. Március 2-án, szombaton délelőtt 11 órakor a plébánia dísztermében Román János a Szatmári Egyházmegyei Caritas igazgatója a Biblikum tudományterületről nyújt ízelítőt. Előadásának címe: Bevezetés az Újszövetségben.

Ifjúsági szentmise Temesváron
A temesvár-erzsébetvárosi templomban folytatva az előző évek hagyományát, minden hónap első vasárnapján ifjúsági szentmisét celebrálnak. Március 3-án, vasárnap a 18 órakor kezdődő szentmisén a temesvár-józsefvárosi ifjúsági kórus énekel.

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására
A gyulafehérvári főegyházmegyében immár hagyomány, hogy farsang utolsó vasárnapja az ifjúság vasárnapja. Ezen a napon a főegyházmegye templomaiban gyűjtést szerveznek a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) rendezvényeinek támogatására.
A FIF küldetése a fiatalokat arra irányítani, hogy hitüket megvalló és a társadalomban hivatásukat tudatosan megélő felnőttekké váljanak. Mindezt képzések és rendezvények által teszik, mint pl. a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a Teljes Szívvel vezetőképzések, vagy a Resurrexit, a zenecsoportok találkozója. Ön is hozzájárulhat ezek megvalósulásához! Az Ifjúság Vasárnapján támogassa a FIF szolgálatát perselyadományával! A gyűjtést meghirdető érseki felhívás a RomKat.ro oldalon olvasható.

Jegyeskurzus Sepsiszentgyörgyön
Március 5-én, kedden este 7 órakor jegyeskurzus indul Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király plébánián a házasságkötésre készülő fiatalok számára. Jelentkezni személyesen a plébánia irodájában lehetséges.

Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint – Biblianap Csíksomlyón
Március 16-án a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében biblianap lesz Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel Csíksomlyón, a Jakab Antal Házban.
Előadó: Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár
Bejelentkezni február 9-ig lehet az orsijudit@yahoo.com e-mail címen vagy a 0740 915 948-as telefonszámon.

Lelkigyakorlat szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Székelyudvarhelyen
A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út Konzultációs programja és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) szervezésében a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban (Dózsa György u.15. sz.) lelkigyakorlatot tartanak szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak március 15-17 között.
Érdeklődni és jelentkezni Mezei Hajnalnál, a Gyulafehérvári Caritas, KI-ÚT konzultációs program munkatársánál lehet március 11-ig, déli 12 óráig a 0737 300 980-as telefonszámon vagy a hajnal.mezei@caritas-ab.ro e-mail címen.

Kántori állás Gyimesfelsőlokon
A gyimesfelsőloki plébánia mihamarabb szakképzett kántort alkalmaz az egyházmegyei előírásokban szereplő munkakörrel és fizetéssel. A kántori lakás biztosítva van, a jelentkezéshez pedig plébánosi ajánlás szükséges. Érdeklődni Vass Nimród plébánosnál lehet a 0745-695922-es telefonszámon, illetve a vnimi74@gmail.com címen.

Időjárás: Ma több helyen felhők zavarhatják a napsütést. Az ország északi és keleti részén, illetve a hegyekben havaseső, hószállingózás is előfordulhat. Az északias szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Délután 8-15 fokot mérhetünk.  

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 27.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán a naszódi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Katolikus papok labdarúgó EB-je
Február 25-március 1. között Montenegró ad otthont a katolikus lelkipásztorok labdarúgó Európa-bajnokságának. A romániai válogatottban a temesvári egyházmegyét Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Sima Mihai Milan temesszlatinai plébános és P. Barazsuly István SDS, temesvár-erzsébetvárosi plébános képviseli. A labdarúgó EB-re összesen 18 csapat nevezett be.

Passió Marosvásárhelyen
Idén is lesz Passió Marosvásárhelyen. Az előkészületek már a héten kezdődnek, az első találkozó ma este nyolc órától lesz a Deus Providebit Házban.

Könyvbemutató körút
A nemzetközileg elismert lelkiségi író, előadó és lelkigyakorlat-kísérő amerikai szerzetesnő, Joyce Rupp két könyvének magyar fordítása jelent meg a kolozsvári Verbum kiadónál. Joyce Rupp műveit a mélyen megélt lelkiség és a mindennapok gyakorlatiassága, a művészi ihlet és a sokrétű tudás, valamint a bölcs kísérő és küzdő lelki társvonásainak egyensúlya jellemzi. A Fényszikrák és a Határtalan együttérzés című köteteket egy körúton fogja bemutatni Bereczki Silvia segítőnővér és Szőcs Csaba plébános, kiadóigazgató a következő program szerint: ma  fél hétkor Brassóban, az Áprily Lajos Főgimnáziumban; holnap ugyancsak fél héttől Csíkszeredában, a Szent Ágoston plébánián; végül pénteken, március 1-jén, délután fél hat órától Gyulafehérváron, a papi szemináriumban. Várnak minden érdeklődőt.

Farsangi kosaras bál Sepsiszentgyörgyön
A Krisztus Király plébánia szombaton, március 2-án, farsangi kosaras bált szervez. A bál a Székely Mikó   Kollégium konferenciatermében kerül megrendezésre este 7 órától. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet február 28-ig. A részvételi díj családonként 20 lej. Bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban elsőszombaton este 6 órától  szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 5 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.
Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy  rádiónk hullámhosszán.

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására
A gyulafehérvári főegyházmegyében immár hagyomány, hogy farsang utolsó vasárnapja az ifjúság vasárnapja. Ezen a napon a főegyházmegye templomaiban gyűjtést szerveznek a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) rendezvényeinek támogatására.
A FIF küldetése a fiatalokat arra irányítani, hogy hitüket megvalló és a társadalomban hivatásukat tudatosan megélő felnőttekké váljanak. Mindezt képzések és rendezvények által teszik, mint pl. a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a Teljes Szívvel vezetőképzések, vagy a Resurrexit, a zenecsoportok találkozója. Ön is hozzájárulhat ezek megvalósulásához! Az Ifjúság Vasárnapján támogassa a FIF szolgálatát perselyadományával! A gyűjtést meghirdető érseki felhívás a RomKat.ro oldalon olvasható.

Továbbképző tanfolyam világi munkatársaknak
A temesvári Püspökség szervezésében március 15-17 között a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban továbbképző tanfolyamot tartanak mindazoknak a világi munkatársaknak, akik a plébániákon különböző liturgikus feladatokat látnak el. A kurzus keretében a jelenlévők előadásokon és műhelymunkán vesznek részt. A képzés központi témája az egyház és a küldetés. A program március 15-én, pénteken 17 órakor kezdődik és vasárnap délben ér véget. Meghívott előadók: Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Pălie Veniamin, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa, Dr. Imogen Tietze referens és Tari M. Böbe schönstatti nővér. A továbbképző záró szentmiséjét március 17-én, vasárnap 11.30 órakor a temesvár-erzsébetvárosi templomban Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be.

Időjárás: Ma több helyen felhők zavarhatják a napsütést. Az ország északi és keleti részén, illetve a hegyekben havaseső, hószállingózás is előfordulhat.
Az északias szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban -2, +4, délután 8-15 fokot mérhetünk.

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 27.

About the author

maradmin

Leave a Comment