2019. február 28. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Filmvetítés a nagyváradi püspöki palotában
Ma délután 6 órától a nagyváradi püspöki palota dísztermében bemutatják a Ferenc pápa – egy hiteles ember című filmet. A filmben Ferenc pápa az élet nagy kérdéseire ad őszinte, megfontolt és elgondolkodtató válaszokat – a tőle megszokott derűvel és humorral. Ez a film sok katolikus hívő és nem hívő számára iránytű lehet a mindennapokban.

Taizéi imaóra Nagyváradon
„Nyugalmat talál lelketek.” (Mt 11,30) mottóval taizéi imaórát tartanak a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szervezésében a nagyváradi Barátok Templomában minden hónap negyedik csütörtökén. Várják a híveket ma este is hét órától a közös imára.

Nők ökumenikus világimanapja
Március 1-jén, holnap tartják világszerte a nők ökumenikus világimanapját, amelybe Erdélyből is egyre több nőszövetség kapcsolódik be. A „Jöjjetek, mert már minden készen van” hívógondolatú imanapi liturgiát idén a szlovéniai nők állították össze.
Szatmárnémetiben holnap délután 5 órakor a magyar baptista imaházban tartják a nemzetközi ökumenikus imaalkalmat.
Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-templomban március 7-én, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a nők ökumenikus imaórája. Részt vesznek a római katolikus, református, unitárius és baptista nőszövetségek tagjai.

Nyílt nap a temesvári Gerhardinumban
Iskolába kukkantó címmel nyílt napot tartanak a temesvári Gerhardinum római katolikus liceumban holnap, március 1-jén, reggel 9 és délután 4 óra között. Várják az iskolába készülő gyermekek szüleit.

Lelkinap kántoroknak
A váradi egyházmegye kántorai és kórusvezetői számára szervez lelkinapot az Egyházzenei Központ Nagyváradon, a Kanonok Sor 13. szám alatt március 2-án, szombaton délelőtt 10 órától. Az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő eseményre a szervezők várják az egyházi alkalmazásban lévő-, illetve az önkéntesen szolgálatot teljesítő kántorokat és kórusvezetőket egyaránt.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban március 2-án, elsőszombaton tartják az ünnepélyes Mária köszöntőt. Délután öt órától engesztelő imaóra lesz, majd hat órától kezdődik a szentmise. Ezt követően rózsafüzér-imádkozás lesz, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.
A Mária köszöntőre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről szombaton délután fél 3-kor. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.
Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Templom megáldása Baromlakán
Március 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyéspüspök ünnepélyes szentmise keretében áldja meg a felújított baromlaki plébániatemplomot. Várják a híveket a közös ünneplésre, hálaadásra.

Fogadalmi triduum Nagyváradon
A Nagyvárad-Újvárosi Szent László plébánián ősi fogadalmi szentségimádást és triduumot tartanak minden évben a hamvazószerda előtti utolsó farsangi napokban. Idén március 3-5 között lesz megtartva a triduum. Mindhárom nap délután öt órától szentségimádás, majd hat órától szentmise lesz. Meghívott szónok Pálos István, Várad-Szőllősi plébános.

Nagyböjti lelkigyakorlat Tasnádon
„Tegyetek meg mindent amit mond!” mottóval máriás lelkületű nagyböjti lelkigyakorlat lesz Tasnádon március 7-9 között. A lelkigyakorlat folyamán lesz gyóntatás, mindhárom nap szentmise, valamint találkozások különböző csoportokkal: családosok, hittanosok, nőszövetség, egyháztanácsosok. A lelkigyakorlat vezetője Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József templom plébánosa lesz.

Jegyeskurzus Margittán
Március 12-én jegyeskurzus indul Margittán azon fiatal párok számára, akik házasságkötésre készülnek a Székelyhíd-Margittai esperesi kerületben. A kurzus négy alkalomból áll, a párokat keddenként este hét órától várják az ifjúsági központban. Minden alkalommal lesz egy meghívott házaspár, mivel a szervezők fontosnak tartják, hogy a jegyes oktatás mellett lehetőséget adjanak, hogy a jelöltek már tapasztalattal rendelkező házaspároktól különböző témákban halljanak tanítást, útmutatást. Jelentkezni a plébánián lehetséges, egyébb információk a 0747-931349-es telefonszámon.

Időjárás: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk, erős lehet a nyugati-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, az Erdélyi medencében mérhetjük az alacsonyabb, nyugaton a magasabb értékeket.

MRE – Hírszolgálat, 2019. február 28.


H Í R E K   R E G G E L

Elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor
Életének 92., papságának 67 évében folyó év február 26-án elhunyt Hajdu Gyula pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott rektor a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Papi Otthonban. Ma délelőtt 11 órakor a székelyudvarhelyi Szent Miklós-templomban a lelke üdvéért mutatnak be szentmise, ezt követi a temetési szertartás a helyi temetőben.
Hajdu Gyula Petőfalván született 1927. július 7-én. A középiskolát Kézdivásárhelyen, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. 1952. október 26-án szentelte pappá Alexandru Cisar bukaresti érsek Gyulafehérváron. 1953-ban a kolozsvári Szent Mihály plébánián szolgált káplánként; 1954-56 között fogságban volt. Kiszabadulása után egy évet újra a Szent Mihály plébánián szolgált káplánként. További szolgálati helyei: Csicsókeresztúr, Kézdisárfalva, Borszék, Kézdiszentkereszt, Kézdivásárhely. 1979-től Brassóban a belvárosi plébánián plébánosként, főesperesként szolgált, majd 1986-1997 között Gyulafehérváron a Hittudományi Főiskola rektora volt. 1997-ben nyugdíjazták. 1997-ben esperes, 1984-ben kanonok, 1986 óta pápai prelátus.
Imádkozzunk lelke üdvéért, adjon az Úr örök nyugodalmat neki!

Örökös szentségimádási nap
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a mai nap folyamán Székelyszálláson tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Tudnivalók a pápalátogatás kapcsán
Sajtótájékoztatót tartott tegnap Kolozsváron a szentatya csíksomlyói látogatását előkészítő bizottság sajtófelelősei. Oláh Zoltán, Bodó Márta és Veres Stelian mellett az eseményen jelen volt Böcskei László nagyváradi megyés püspök is.
A sajtóbizottság közölte, hogy a plébániákon zajlik a zarándokcsoportok szervezése. Mivel nemcsak az ország négy egyházmegyéjéből, hanem az egész Kárpát-medencéből érkeznek zarándokok, és ahhoz, hogy a Csíksomlyóra való utazás és a Kissomlyó hegyére való feljutás minél gördülékenyebben menjen március 1-től megnyitják az online regisztrációt a pontifex.ro honlapon, ahol március 31-ig lehet majd jelentkezni, ekkora tervezik az összesítést. Ha szükséges lesz esetleg majd néhány nappal meghosszabbítják a regisztrációt. Csoportos és egyéni regisztráció is lesz, előnyt élveznek azonban a csoportok. A regisztrálók e-mailben kapnak visszajelzést. A regisztráció lezárása után szektorokba osztják a zarándokokat, majd ezután bocsájtják ki a vonalkódos belépőket. Ezek egyediek lesznek. Egy belépővel egyszer lehet bejutni a Kissomlyó hegyére. A regisztráció ingyenes! Fontos tudni, hogy regisztráció és belépő nélkül is részt lehet venni az eseményen, viszont ez esetben a pápai misét maximum messziről, kivetítőn lehet követni. A biztonsági zónákba ezek a személyek nem léphetnek be – tudtuk meg a romkat.ro oldalról.
Az eseményre önkénteseket is toboroznak, elsősorban székelyföldieket kérnek erre a feladatra. Jelentkezni Csobot Györgydeák Szabolcsnál lehet, aki az önkéntesek koordinátora, a következő elérhetőségeken: a 0749-059459-es telefonszámon vagy a csobot.szabolcs@gmail.com email címen.

Filmvetítés a nagyváradi püspöki palotában
Ma délután 6 órától a nagyváradi püspöki palota dísztermében bemutatják a Ferenc pápa – egy hiteles ember című filmet. A filmben Ferenc pápa az élet nagy kérdéseire ad őszinte, megfontolt és elgondolkodtató válaszokat – a tőle megszokott derűvel és humorral. Ez a film sok katolikus hívő és nem hívő számára iránytű lehet a mindennapokban.

Könyvbemutató körút
Folytatódik a körút, melynek során a nemzetközileg elismert lelkiségi író, előadó és lelkigyakorlat-kísérő amerikai szerzetesnő, Joyce Rupp két könyvét mutatják be Bereczki Silvia segítőnővér és Szőcs Csaba plébános, a Verbum kiadó igazgatója. Ma este fél héttől Csíkszeredában, a Szent Ágoston plébánián; holnap pedig délután fél hat órától Gyulafehérváron, a papi szemináriumban ismerhetik meg a Fényszikrák és a Határtalan együttérzés című köteteket. Várnak minden érdeklődőt.

Jótékonysági bál Nagyváradon
VII. alkalommal rendezik meg Nagyváradon a Katolikus Jótékonysági Bált március 2-án, szombaton. Belépőjegyeket a Nagyvárad-Olaszi plébánián lehet igényelni korlátozott számban.

Gyűjtés az ifjúsági pasztoráció támogatására
A gyulafehérvári főegyházmegyében immár hagyomány, hogy farsang utolsó vasárnapja az ifjúság vasárnapja. Ezen a napon a főegyházmegye templomaiban gyűjtést szerveznek a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) rendezvényeinek támogatására.
A FIF küldetése a fiatalokat arra irányítani, hogy hitüket megvalló és a társadalomban hivatásukat tudatosan megélő felnőttekké váljanak. Mindezt képzések és rendezvények által teszik, mint pl. a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó, a Teljes Szívvel vezetőképzések, vagy a Resurrexit, a zenecsoportok találkozója. Jakubinyi György érsek körlevelében bátorít mindenkit, hogy járuljanak ezek megvalósulásához, és az Ifjúság Vasárnapján támogassák a FIF szolgálatát perselyadományaikkal! A gyűjtést meghirdető érseki felhívás a RomKat.ro oldalon olvasható.

Időjárás: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Többfelé élénk, erős lehet a nyugati-délnyugati szél. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, az Erdélyi medencében mérhetjük az alacsonyabb, nyugaton a magasabb értékeket.

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 28.

About the author

maradmin

Leave a Comment