2019. február 7. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Könyvbemutató Gyergyószentmiklóson
Ma este hat órakor a Szent Miklós templomban Orbán László egykori gyergyóremetei esperes lelki üdvéért mutatnak be szentmisét, majd fél héttől a Korona teremben bemutatják az esperes naplójegyzeteiből összeállított Találkozásra várva című könyvet. A kötet a helyszínen megvásárolható. Ára 40 lej. Minden érdeklődőt várnak.

Filmvetítés Székelyhídon
Ferenc pápa júniusi csíksomlyói látogatására készülve filmvetítést tartanak Székelyhídon, a Katolikus közösségi házban február 7-én, ma délután hat órától. Az est folyamán Ferenc pápa – Egy hiteles ember című filmet tekinthetik meg az érdeklődők. Szeretettel várnak mindenkit.

Élet a Lélekben szeminárium Gyimesközéplokon és Kápolnásfaluban
Február 7-én, azaz ma, az esti hat órás szentmise után Gyimesközéplokon, február 11-én, hétfőn pedig Kápolnásfaluban a délután öt órás szentmise után kezdődik a kilenc hetes Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre.
A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontján.

Virrasztás a székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére február 8-án, holnap délután hat órakor szentségimádást, hét órakor pedig szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános lesz.

Zarándoklat és találkozó Temesváron
Február 9-én, szombaton az egyházmegye papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A program délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően dr. Fábry Kornél atya, a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart előadást, amelyen a lelkipásztorok és szerzetesek mellett világi munkatársak is részt vehetnek. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.

Jegyeskurzus Gyergyószentmiklóson
Jegyeskurzus indul Gyergyószentmiklóson a házasságkötésre készülő fiatalok számára február 9-én, szombaton este 7 órától a Szent Miklós plébánián. Jelentkezni személyesen lehet a plébániahivatalban.

Megemlékezés Márton Áronról Kolozsváron
Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján ünnepélyes megemlékezést tartanak Kolozsváron február 12-én. A szentelés helyszínén, a Szent Mihály-templomban este 6 órától szentmise lesz, melynek főcelebránsa és szónoka Fodor József váradi vikárius lesz. Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész és a Szent Cecília kórus. Este 7 órától a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépületének Iorga termében bemutatják Zágoni Balázs: A püspök reggelije című filmjét. Közreműködik Bogdán Zsolt színművész és Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója. Szeretettel várnak mindenkit.

Szülők akadémiája Szatmárnémetiben
Folytatódik az előadássorozatot melyet szülők számára indított a Pro Calasantius Egyesület és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémetiben. A soron következő meghívott Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató lesz, aki február 12-én, kedden délután hat órától tart előadást a Szent László Közösségi házban. A téma: Miért nem működik a „Százszor megmondtam!”?, A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése. Belépő díj nincs, ám a henlyszínen 15 lej értékben adományjegyeket lehet váltani.

Férjek, édesapák lelki hétvégéje Csíksomlyón
Február 22-24 között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoport szervezésében férjek és édesapák lelki hétvégéje lesz a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Az idei mottó: Hivatásunk az imádság. A szervezők úgy vélik az imádság Istenhez közelít, de ugyanakkor hivatást is ajándékoz. Isten nemcsak azt ígéri, hogy megjutalmazza a kitartóan és hittel imádkozó gyermekeit, hanem a családtagokért folytatott szívből jövő imádkozás szokása a szerettekhez is közelebb von, ezáltal pedig könnyebben adhatunk családtagjainknak fontos helyet az életünkben. A programra február 17-ig lehet jelentkezni. Egyéb részleteket, illetve a jelentkezési lapot a csalad.ro honlapon találják.

Időjárás: Napközben már országszerte a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen. Délire, délkeletire fordul a szél, melyet északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetnek. Délután 3-7 fok közötti hőmérsékletre van kilátás.

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 7.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a marosludasi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Első csütörtöki szentségimádás
Ma tartjuk szokásos, csendes szentségimádásunkat rádiónk nagyváradi stúdiójának kápolnájában. Reggel fél kilenctől szentmise lesz, majd egészsen három óráig várjuk az imádkozni és engesztelni vágyókat.
Minden hónap első csütörtökén, így ma is szentségimádást tartanak a vágási egyházközség filiájában található alsódobói Isteni Irgalmasság kápolnában is. Délután kettőkor elimádkozzák az örvendetes, a világosság, a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzért, majd az isteni irgalmasság rózsafüzért. Ezt követően négy órakor szentmisét mutatnak be, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség lesz.

Szent Rita imakoszorú
A kolozsvári piarista templomban a mai nappal kezdődően egészen május 16-ig, csütörtökönként, a délután 5 órakor kezdődő szentmise után, a szenvedő Krisztussal egyesülő Casciai Szent Rita, a látszólag lehetetlen ügyek pártfogójának, a nők, a gyermekek és a családok védőszentjének közbenjárásáért imádkoznak.
Nagybányán, a Szentháromság-templomban Szent Rita ünnepére szintén kilencedet tartanak, csütörtökönként a reggel 8 órakor kezdődő szentmise keretében.

Filmvetítés Székelyhídon
Ferenc pápa júniusi csíksomlyói látogatására készülve filmvetítést tartanak Székelyhídon, a Katolikus közösségi házban február 8-án, holnap délután hat órától. Az est folyamán Ferenc pápa – Egy hiteles ember című filmet tekinthetik meg az érdeklődők. Szeretettel várnak mindenkit.

Virrasztás a székesegyházban
A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére február 8-án, holnap délután hat órakor szentségimádást, hét órakor pedig szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bodor Zoltán hegyköztótteleki plébános lesz.

Betegek világnapja
A nagyváradi egyházmegyében február 10-én, vasárnap a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatják ki a betegek kenetét a margittai nagytemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök lesz.
A betegek világnapján február 11-én, délután öt órától a megyés püspök a nagyvárad-olaszi plébániatemplomban, ünnepi szentmise keretében részesülhetnek a betegek kenetében mindazok, akik a szentség felvételéhez szükséges felkészítésben részesültek és a plébános ajánlásával rendelkeznek. A szentség felvételéhez szükséges a kegyelmi állapot (gyónás, szentáldozás), illetve a kellő megokoltság (előrehaladott kor vagy komoly betegség). Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.
A gyulafehérvári főegyházmegyében a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában a betegek világnapján lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. Hétfőn, a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisét Tamás József segédpüspök mutatja be. A szentmise végén a jelen lévő idős és beteg emberek a betegek szentségében részesülhetnek, akik lelkileg előtte felkészültek a szentség felvételére.
A temesvári egyházmegyében február 10-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony templomban, február 12-én, kedden pedig a resicabányai Szentháromság templomban bemutatott szentmisék keretében külön imádkoznak a betegekért, akik ez alkalommal felvehetik a betegek szentségét is. Ezeken a napokon a plébánián a helyi Katolikus Orvosok Egyesületének képviselői gyógyszerekkel és egyéb szolgáltatásokkal (vércukorszintmérés, vérnyomásmérés) segítik a híveket. A temesvár-józsefvárosi templomban február 11-én, hétfőn délután öt órakor lesz szentmise a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.

Hivatások ünnepe Csíksomlyón
A gyulafehérvári egyházmegyében a Hivatások éve kezdődőtt el advent első vasárnapjával. Ehez kapcsolódva február 12-én, kedden a csíksomlyói kegytemplomban egésznapos programmal készülnek a hivatások megünneplésére. A nap célja, hogy a Főegyházmegye papsága, papnövendékei és szerzetesei, a főpásztorral együtt ünnepeljék az Istentől kapott hivatás kegyelmi ajándékát, erősítve az egység közösségi megtapasztalását. Ez a nap egyben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója is.
A program délelőtt tíz órakor Varga László kaposvári püspök előadásával kezdődik a kegytemplomban, majd ezt követi a szentmise. Egy órától a Jakab Antal Tanulmányi Házban ünnepélyes keretek között nyitják meg a Márton Áron emlékkiállítást, majd a program délután három órától folytatódik szentségimádással, közben gyónásra lesz alkalom. Négy órától Dr. Csókay András idegsebész tanúságtételét hallgatják meg, majd öt órától ünnepi vesperással zárják a programot. Hívják és várják a paptestvéreket és a szerzetesi közösségek tagjait a közös ünneplésre, hálaadásra.

Időjárás: Ma keleten és az Erdélyi medence térségében ismét párásan, ködösen indul a nap. Máshol azonban derült, gyengén felhős lesz az idő, emiatt fagyra is számítani kell. Napközben már országszerte a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz az égen. Délire, délkeletire fordul a szél, melyet északnyugaton helyenként erős lökések kísérhetnek. A fagyos hajnalt követően, délután 3-7 fok valószínű.

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 7.

About the author

maradmin

Leave a Comment