2019. február 8. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Zarándoklat és találkozó Temesváron
Február 9-én, szombaton az egyházmegye papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A program délelőtt tíz órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően dr. Fábry Kornél atya, a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart előadást, amelyen a lelkipásztorok és szerzetesek mellett világi munkatársak is részt vehetnek. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen. A program közös ebéddel zárul.

Jegyeskurzus Gyergyószentmiklóson
Jegyeskurzus indul Gyergyószentmiklóson a házasságkötésre készülő fiatalok számára február 9-én, holnap este hét órától a Szent Miklós plébánián. Jelentkezni lehet személyesen a plébániahivatalban.

Márton Áron emlékkiállítás Csíksomlyón
Február 12-én kedden délután egy órákkor a hivatások ünnepe keretében a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban emlékkiállítás nyílik Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből címmel. A Kovács Gergely posztulátor szervezésében és a Gyulafehérvári Érsekség által támogatott kiállítás elsősorban a püspökszentelés évfordulóira kapott ún. lelki csokrokból készült válogatásból áll. Ez a különleges és eddig még ki nem állított levéltári anyag látványosan is bizonyítja, hogy már életében mekkora szeretettel vették körül a hívek Áron püspököt. A kiállítás február 20-ig lesz megtekinthető. Várják az érdeklődőket.

Megemlékezés Márton Áronról Kolozsváron
Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján ünnepélyes megemlékezést tartanak Kolozsváron február 12-én. A szentelés helyszínén, a Szent Mihály-templomban este 6 órától szentmise lesz, melynek főcelebránsa és szónoka Fodor József váradi vikárius lesz. Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész és a Szent Cecília kórus. Este 7 órától a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem főépületének Iorga termében bemutatják Zágoni Balázs: A püspök reggelije című filmjét. Közreműködik Bogdán Zsolt színművész és Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatója. Szeretettel várnak mindenkit.

Szülők akadémiája
Folytatódik az előadássorozat melyet szülők számára indított a Pro Calasantius Egyesület és a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum Nagykárolyban. A soron következő meghívott Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató lesz, aki február 12-én, kedden délután hat órától tart előadást a nagykárolyi Szent László Közösségi házban. A téma: Miért nem működik a „Százszor megmondtam!”?, A sikeres nevelés kulcsa: az érzelmi intelligencia fejlesztése. Belépő díj nincs, ám a helyszínen 15 lej értékben adományjegyeket lehet váltani.

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Folytatódnak az önkénteseinkkel való találkozások.  Kolozsváron február 13-án, szerdán 16.30-tól a stúdióba várjuk önkénteseinket. Az utolsó helyszín Marosvásárhely, ahol február 14-én, csütörtökön 11 órától a Deus Providevit házban tartjuk a találkozót.

Lelki egészségünk klubfoglalkozás
A KALOT Egyesület február 14-től pszichológusok, lelkészek, lelkigondozók vezetésével újraindítja a lelki egészség megőrzését célzó klubtevékenységet. A klubtevékenység 10 héten át tart, heti egy alkalommal kétórás foglalkozás keretében interaktív módon dolgoznak föl olyan – mindenki életében nehézséget okozható témákat. A klubtevékenységeken előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. Érdeklődni és jelentkezni a 0744 580 375-ös, a czenczerjolan@yahoo.com vagy iroda@kalot.ro e-mail címeken lehet. A helyek száma korlátozott. Részletek hamarosan a magazinban.

Támogató csoport tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek szülei számára
A csíksomlyói KALOT Egyesület Lelkigondozói Szolgálata támogató csoportot indít 1-8 osztályos tanulók szülei számára. A csoportot mindazok számára ajánlják, akiknek gyermekei tanulási nehézségekkel vagy iskolai problémákkal küzdenek. A csoporttalálkozókra havonta egyszer, vagy igény szerint kétszer kerül sor. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0742 766 542 telefonszámon, valamint a bodoreva5312@freemail.hu e-mail-címen február 15-ig.

Népemért vállalom Székelyudvarhelyen
A marosvásárhelyi Mustármag Énekegyüttes február 16-án este fél nyolc órai kezdettel a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz-templomban bemutatja a Márton Áron püspök úr tiszteletére készült Népemért vállalom című zeneművet, a helyi egyházközség gyerekeinek együttműködésével. Várnak minden kedves érdeklődőt.

Időjárás: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nagy részén napos időre van kilátás, csak keleten zavarhatják felhők a napsütést. Csapadék nem várható. A gyenge, mérsékelt szélben hajnalban -10 és -1 fok,  délután 3-8 fok közötti értékekre számíthatunk. 

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 8.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a marosújvári templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől, az Európai Unió utánig előadássorozat keretében, ma délután hat órától Dr. Szekeres Attila-István: Románia címerének magyar alkotója, Keöpeczi Sebestyén József címmel tart előadást a városháza gyűléstermében Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje a szatmári egyházmegyében
A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-templomba érkezett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje február 4-én. A Missziós keresztet február 7-9. között a nagybányai Szentháromság-templomba viszik át, ahova szeretettel várják a hiveket az imaalkalakra. Február 10-én érkezik a szatmárnémeti székesegyházban, ahol délután öt órától a szatmári Szent József a munkás férfiszövetség vezetésével imaórát tartanak a kereszt előtt majd este hat órától szentmise lesz. Február 13-15. között pedig a nagykárolyi Kalazanci Szent József-templomban kereshetik fel a hívek a Missziós keresztet.

Jegyeskurzus Gyergyószentmiklóson
Jegyeskurzus indul Gyergyószentmiklóson a házasságkötésre készülő fiatalok számára február 9-én, holnap este hét órától a Szent Miklós plébánián. Jelentkezni lehet személyesen a plébániahivatalban.

Betegek világnapja
A nagyváradi egyházmegyében február 10-én, vasárnap a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatják ki a betegek kenetét a margittai nagytemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böcskei László megyés püspök lesz.
A betegek világnapján február 11-én, délután öt órától a  nagyvárad-olaszi plébániatemplomban, ünnepi szentmise keretében részesülhetnek a betegek kenetében mindazok, akik a szentség felvételéhez szükséges felkészítésben részesültek és a plébános ajánlásával rendelkeznek. A szentség felvételéhez szükséges a kegyelmi állapot (gyónás, szentáldozás), illetve a kellő megokoltság (előrehaladott kor vagy komoly betegség). Ezen a napon a város többi templomában elmaradnak az esti szentmisék.
A gyulafehérvári főegyházmegyében a csíksomlyói kegytemplom-pápai kisbazilikában a betegek világnapján lesz a idősek és járó betegek zarándoklata. Hétfőn, a délelőtt fél tizenegy órakor kezdődő szentmisét Tamás József segédpüspök mutatja be. A szentmise végén a jelen lévő idős és beteg emberek a betegek szentségében részesülhetnek, akik lelkileg előtte felkészültek a szentség felvételére.
A temesvári egyházmegyében február 10-én, vasárnap a resicabányai Havas Boldogasszony templomban, február 12-én, kedden pedig a resicabányai Szentháromság templomban bemutatott szentmisék keretében külön imádkoznak a betegekért, akik ez alkalommal felvehetik a betegek szentségét is. Ezeken a napokon a plébánián a helyi Katolikus Orvosok Egyesületének képviselői gyógyszerekkel és egyéb szolgáltatásokkal (vércukorszintmérés, vérnyomásmérés) segítik a híveket. A temesvár-józsefvárosi templomban február 11-én, hétfőn délután öt órakor lesz szentmise a betegekért, amelynek keretében kiszolgáltatják a betegek szentségét.
A szatmárnémeti székesegyházban hétfőn este fél 6-tól gyónásra nyílik lehetőség, 6 órától pedig Schönberger Jenő püspök mutat be szentmisét a betegekért. A szentbeszédet Lieb József tiszteletbeli kanonok mondja majd. A résztvevők teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételek mellett.

Meseterápia Kolozsváron
Kolozsváron a Szentegyház utca 7 szám alatt meseterápiát tartanak Homa Ildikó pszichológus, szociális testvér, valamint Szép Mónika és Székely Beáta pedagógusok
február 11-én, február 25-én és március 11-én délután öt órától. A mese- és történetfeldolgozó csoport nagyszerű kognitív és érzelmi fejlődési lehetőséget jelent a gyermek számára. Várják az 5–8 éves gyermekek jelentkezését a programokra - a szülők is részt vehetnek a foglalkozáson, amely pedagógiai és lélektani ihletettségű mesefeldolgozási elveken alapszik. Előzetes bejelentkezés szükséges a meseterapia.kolozsvar@gmail.com e-mail címen.

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Folytatódnak az önkénteseinkkel való találkozások.  Kolozsváron február 13-án, szerdán 16.30-tól a stúdióba várjuk önkénteseinket. Az utolsó helyszín Marosvásárhely, ahol február 14-én, csütörtökön 11 órától a Deus Providevit házban tartjuk a találkozót.

Farsangi bál a Mária Rádióval
Újabb farsangi mulatságra hívjuk hallgatóinkat és önkénteseinket február 23-án Gyimesközéplokra. A program délután három órakor szentmisével kezdődik, majd négy órától átvonulunk a helyi kultúrotthonba, ahol kezdetét veszi a kosaras bál. Részvételi díj 20 lej. Jelentkezni Szász Nóránál lehet a 0744-472178-as telefonszámon.
A programra Székelyudvarhelyről autóbusz indul. Jelentkezni Hadnagy Katalinnál lehet a 0754-910105-ös telefonszámon, vagy László Ágnesnél, a 0745-606135-ös telefonszámon.

Időjárás: A hajnali pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nagy részén napos időre van kilátás, csak keleten zavarhatják felhők a napsütést. Csapadék nem várható. A gyenge, mérsékelt szélben hajnalban -10 és -1 fok,  délután 3-8 fok közötti értékekre számíthatunk. 

MRE - Hírszolgálat, 2019. február 8.

About the author

maradmin

Leave a Comment