2019. január 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Ifjúsági Világtalálkozó Panamavárosban
A közép-amerikai Panamaváros január 22-27. között ad otthont az Ifjúsági Világtalálkozónak. Romániából az Országos Ifjúsági Pasztorációs Iroda szervezésében 40 fős csoport vesz részt a találkozón. A lelki programot és a katekéziseket Böcskei László nagyváradi megyés püspök tartja majd, elkísérve a fiatalokat Panamába. A rendezvényen a temesvári egyházmegyét 8 fiatal, valamint Szabó Tibor egyházmegyei ifjúsági lelkész és Bene Tamás csanádi plébános képviseli.
Azoknak a fiataloknak, akik nem vehetnek részt a Világtalálkozón, a temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ január 25-27. között találkozót szervez a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban.
A Világtalálkozó záró szentmiséjét, mely január 27-én, romániai idő szerint délután három órakor kezdődik, rádiónk élő adásban közvetíti. Hívjuk hallgatóinkat kísérjék imáikkal ezt a rendezvényt, hogy a fiatalok hitükben, Isten és embertársaik iránti szeretetükben megerősödve térjenek haza.
A panamai Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából a resicabányai Alexander Tietz német központban január 22-én, holnap, bélyeg- és fotókiállítás nyílik Erwin Josef Ţigla és Alexander Erwin Ţigla gyűjteményéből.

Készületek a Szent József búcsúra
Folytatódnak a kilencedek, melyekkel Szent József ünnepére készülnek a szatmári egyházmegyében. Ennek megfelelően Szatmárnémetiben, a Sugár-úti Szent József templomban szerdánként, reggel kilenc órai kezdési időpontokkal tartja a szentmiséket Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán. Kaplonyban, a Szent József templomban szerdánként este hat órától mutatják be a szentmiséket a ferences atyák. Nagybányán szintén szerdánként 16:30-tól román nyelven, 18:30-tól pedig magyar nyelven lesznek a felkészülés szentmiséi a Szent József templomban. A nagykilenced meghívott szónokai Ambrus István kapnikbányai plébános, Czumbil Wilhelm láposbányai plébános, Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosa, illetve a nagybányai minorita atyák.

Előadás a természetes családtervezésről
A Házasság hetéhez közeledve a szatmárnémeti püspökség Család Munkacsoportja, a mezőfényi plébánia és a magyarországi Billings központ közös szervezésében előadást tartanak a természetes családtervezésről január 27-én, délután négy órától Nagykárolyban, a Szent László közösségi házban. Jelentkezni és érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0765-210538. A részvétel ingynes és a gyermek-felügyelet biztosított.

Fogyatékkal élőket támogató csoport indul Csíkszeredában
A Szent Ágoston Fejlesztő Központ fogyatékkal élő gyermekek számára indít különböző foglalkozásokat január 31-től: tanulási és magatartászavaros gyermekek számára egyéni és kiscsoportos fejlesztési tevékenységek formájában; komplex gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztés értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok számára; egyénre szabott fejlesztés alternatív módszerek alkalmazásával; gyógypedagógiai tanácsadás fogyatékkal élő gyerekek szülei számára, valamint nappali foglalkoztatás tanulás és viselkedészavaros gyerekeknek. Jelentkezés és további részletek Portik Andreánál a 0721-276801-es telefonszámon, vagy az andrea.portik@caritas-ab.ro email címen.

Lelkigyakorlat a Szűzanya lelkületéről, útjáról
„Ahol a Szűzanya megjelenik, a sivatag is kivirágzik!” mottóval lelkigyakorlatos kilenced indul a kézdivásárhelyi Boldog Özséb templomban február 3-tól. Kilenc vasárnapon keresztül este hét órától szentmise lesz, majd katekézis, elmélkedések, megosztások, imák végül szentségimádás. A lelkigyakorlat célja az Istenre való rácsodálkozás, valamint életünk formálása a Szűzanya lelkületén keresztül. Az imákat Hajlák Attila segédlelkész vezeti. Minden érdeklődőt várnak.

Fülöp-kurzus Csíkszeredában
A Búzamag közösség Fülöp-kurzust szervez Csíkszeredában, a Szent Imre ifjúsági központban február 8-10 között. Jelentkezni február 1-ig lehet a 0742-679082-es telefonszámon Dánél Józsefnél vagy a buzamag@gmail.com email címen. Bővebb információt a közösség honlapján, a buzamag.ro oldalon találnak.

Márton Áron zarándoklat Doberdóba
Negyedik alkalommal szervez és vezet zarándoklatot a katona Márton Áron nyomdokain az egykori doberdói harctérre március 14-19. között Kovács Gergely posztulátor és Ferencz Kornélia, az erdélyi Mária Rádió önkéntes munkatársa. Bővebb információ, valamint jelentkezés a 0726-107002-es telefonszámon. A zarándoklat részletes programját megtalálják a romkat.ro oldalon.

Időjárás: Egy közeledő sarki hideghullám miatt jelentős lehűlésre lehet számítani a következő napokban országszerte. Ma az Erdélyi medence térségében még szállingózhat a hó, északnyugaton szakadozni kezd a felhőzet. Északkeleten időnként élénk lehet az északias szél. A minimumok -10, -1, a maximumok -1, +3 fok között alakulnak.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 21.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán  a nyárádszeredai templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Ma kezdődik az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. A legtöbb városban megszervezik, hogy estéről-estére más felekezetű templomban gyűljenek össze a hívek imádkozni az egységért. A gyergyószentmiklósi, petrozsényi, csíkszeredai, nagyváradi, brassói, székelyudvarhelyi, székelykeresztúri és sepsiszentgyörgyi templomokban szervezett imaalkalmak sorrendje és időpontja megtalálható a romkat.ro honlapon.
A temesvári egyházmegyében Pál József-Csaba főpásztor minden nap más- más  város különböző felekezetű templomában képviseli a katolikus egyházat, a programot szintén a romkat.ro honlapon találhatják meg.

Katekézis a kolozsvári ferenceseknél
A kolozsvári ferences templomban tízparancsolat-katekézist tartanak 18–30 év közötti fiataloknak heti rendszerességgel. Ez egy egészen új és hatásos módja a hitéletben való elinduláshoz, illetve az abban való megerősödéshez. A fiatalos nyelvezettel megfogalmazott katekézisek, tanítások, élő és személyes kapcsolatra hívnak meg a Jó Istennel és az ő éltető szavával, a Bibliával. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. A következő alkalom ma este fél kilenc órától lesz, melyre minden fiatalt várnak.

A megérintett szép továbbgondolásai – Könyvbemutató Kolozsváron
Január 24-én, csütörtökön 17 órától a kolozsvári Szent Mihály plébánia nőszövetségi termében  bemutatják Angi István A megérintett szép továbbgondolásai című, a Verbum Kiadónál megjelent könyvét. A kötetet Szőcs Csaba, a Verbum Kiadó igazgatója és Bodó Márta kiadói főszerkesztő ismerteti. Közreműködik Laczkó Vass Róbert színművész.

Kántorok találkozója Temesváron
A temesvári  Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében tartják meg a kántorok egyházmegyei találkozóját január 26-án, szombaton 11 órai kezdettel. A rendezvény nyitott azon személyek részére is, akiknek egyelőre nincs ilyen képzésük, de részt szeretnének venni kántorképző tanfolyamon. A találkozón részt vesz Pál József-Csaba püspök. Szeretettel várják az érdeklődőket.  

Lelkigyakorlatos továbbképző kántoroknak Csíksomlyón
Kántorok számára lelkigyakorlatos továbbképző lesz Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban a Gyulafehérvári Főegyházmegye Zenei Bizottság, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola és Hargita Megye Tanács szervezésében. A továbbképző február 4-én délután három órakor kezdődik, de a szervezők kérik, hogy a részvevők előtte foglalják el a szállásukat. Jelentkezni a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján lehetséges vagy a 0741.258.156-os telefonszámon január 31-ig.

Kísért imádság hete Csíkszeredában
A szociális testvérek február 6-13. között szeretettel hívják a Kísért imádság hetére mindazokat, akik szeretnének megtanulni imádkozni a Szentírással, vagy már tudnak, de mélyebb Isten-kapcsolatra vágynak, akik szeretnének Isten szemével tekinteni életükre és önmagukra. Az együtt ünnepelt kezdő és záró szentmise között a hét folyamán a résztvevőknek naponta egy órát kell szentelniük imádságra, illetve minden nap megoszthatják tapasztalataikat személyes kísérőjükkel. Jelentkezni január 31-ig lehet Farkas Ibolya testvérnél a 0745 390 189-es telefonszámon, vagy a szocialis.testverek@gmail.com címen.

Lányos anyák lelkinapja
A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ lelkinapot szervez lányokat nevelő édesanyák számára február 9-én Gyergyóremetén. A lelkinap célja tudatosítani a résztvevőkben, hogy az édesanyák a lányok életében központi szerepet töltenek be, nagy hatással vannak a lányaik életére, tőlük tanulják meg, hogy mit jelent az igazi nőiesség, a női öntudat. Ugyanakkor támpontokat szeretnének adni a lányok hitre neveléséhez is. A program délelőtt fél tíz és este hat óra között zajlik és lesz majd benne előadás, tanúságtétel, valamint kiscsoportos beszélgetés. Regisztrálni a család.ro honlapon lehet m. Egyéb információk szükség esetén Kertész Marikánál kaphatók a 0743-152008-as telefonszámon vagy a kertesz.maria@csalad.ro e-mail címen.

Alkotások a házasságban, a házasságról
Bár a Házasság hete február hónap első felében valósul meg a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében, már most lehet jelentkezni a felvezetésül szolgáló szerelmes kalandtúrára, és egy alkotói pályázatra.
A szerelmes kalandtúra már hatodik éve nyújt lehetőséget a pároknak a szórakozásra, egymás jobb megismerésére, a felfedezésre. Akik jelentkeznek rá, különböző feladatokat kapnak, helyeket járhatnak be, játékos próbákat állhatnak ki. A Házasság hete egyik idei újdonságát jelenti az az alkotói pályázat, melyre több kategóriában - fotó, videó, vers, esszé, novella, dal, festmény, grafika, textília, szobor - várják az indulókat. Minden pályázó 1 darab pályaművet nyújthat be legfeljebb egy kategóriában, február 7-ig. A szerelmes kalandtúra elektronikus jelentkezési lapjának linkjét, illetve az alkotói pályázat pontos leírását megtalálják a szatmariegyhazmegye.ro oldalon.

Időjárás: Egy közeledő sarki hideghullám miatt jelentős lehűlésre lehet számítani a következő napokban Romániában. Ma az Erdélyi medence térségében még szállingózhat a hó, északnyugaton szakadozni kezd a felhőzet. Északkeleten időnként élénk lehet az északias szél. A minimumok -10, -1, a maximumok -1, +3 fok között alakulnak.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 21.

About the author

maradmin

Leave a Comment