2019. január 25. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órától Dr. Pozsony Ferenc professzor tart előadást Székely népi kultúra – Magyar nemzeti kultúra címmel. Minden érdeklődőt várnak a csíkszeredai városháza tanácstermében.

Ifjúsági találkozó Temesváron
Azoknak a fiataloknak, akik nem vehetnek részt a Panamavárosban szervezett Ifjúsági Világtalálkozón, a temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ találkozót szervez a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban. A program ma délután hat órakor kezdődik az Ifjúsági Világtalálkozó bemutatásával. Holnap a fiatalok katekézisen, kiscsoportos tevékenységeken, szentségimádáson és vesperáson vesznek részt. A találkozó vasárnap délben 11.30 órakor szentmisével zárul a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz. 

Házasság hete Kézdivásárhelyen
A kézdiszéki Házas Hétvége mozgalom és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szervezésében február 15-én, pénteken Kézdivásárhelyen, a Vadrózsa vendéglőbe egy kapcsolatépítő, vacsorával egybekötött randevúra várják a házaspárokat. Az est előadói: Ruszka Sándor és Margó. A részvétel regisztrációhoz és 50 lejes előleg befizetéséhez kötött. Jelentkezni még a mai nap folyamán lehet Bándi Katinkánál a 0748-211296-os telefonszámon.

Kántorok egyházmegyei találkozója Temesváron
A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében tartják meg a kántorok egyházmegyei találkozóját holnap délelőtt tizenegy órai kezdettel. A rendezvény nyitott azon személyek részére is, akiknek egyelőre nincs ilyen képzésük, de részt szeretnének venni kántorképző tanfolyamon. A találkozón részt vesz Pál József-Csaba püspök. Várják az érdeklődőket!

Keresztény Agora
Ismét előadás lesz a szatmárnémeti Székesegyházi Plébánia szervezésében, a Keresztény Agora Kulturális Kör keretében. holnap délelőtt 11 órakor Dr. Kiss Imola művészettörténész A Ferenc Rendiek Szatmár megyében címmel tart előadást a plébánia díszteremében (Főtér, Scheffler János Lelkipásztori Központ, második emelet). Várnak minden érdeklődőt!

Előadás Csernakeresztúron
Isten szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évében Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár Erdély szentéletű püspökéről tart képekkel, eredeti hangfelvételekkel, filmrészletekkel gazdagított előadást a csernakeresztúri Téglás Gábor iskolában holnap délután fél háromtól. Az előadás keretében bemutatja a kolozsvári Verbum Kiadónál megjelent A Hegy című, háromlemezes DVD-összeállítást a püspök életéről és az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetet. 

Hivatások éve Oroszhegyen
A gyulafehérvári főegyházmegye 2018 adventjétől meghirdette a hivatások évét Követlek téged, bárhová mész mottóval. Ebbe a programba bekapcsolódik az oroszhegyi egyházközség is. Január 27-én a reggel 9 és a délelőtt 11 órától kezdődő szentmiséken Tódor Előd szentkatolnai képzőművész, restaurátor tart előadást. 

Búcsú Csíkpálfalván
Szent Pál apostol megtérésének tiszteletére vasárnap fél 1 órától búcsús szentmisét tartanak a csíkpálfalvi templomban. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, homíliát mond Tankó Szilveszter-László csíkszentmihályi plébános. 

Előadás a természetes családtervezésről
Január 27-én, vasárnap a Billings-módszerről lesz előadás a nagykárolyi Szent László közösségi házban. Délután 4 órától várják azokat a házaspárokat, akik a természetes családtervezési módszerről többet szeretnének megtudni. A résztvevők jelentkezzenek Czier István mezőfényi plébánosnál, a 0765 210 538-as telefonszámon. A részvétel ingyenes és biztosítják a gyermek-felügyeletet is. 

Alkotások a házasságban, a házasságról
Idén a Házasság hete február 10-17 között zajlik, mottója pedig „Randevú egy életen át.” Ehhez kapcsolódva a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében, már most lehet jelentkezni a felvezetésül szolgáló szerelmes kalandtúrára, és egy alkotói pályázatra. A szerelmes kalandtúra már hatodik éve nyújt lehetőséget a pároknak a szórakozásra, egymás jobb megismerésére, felfedezésre. Akik jelentkeznek rá, különböző feladatokat kapnak, helyeket járhatnak be, játékos próbákat állhatnak ki. A Házasság hete egyik idei újdonságát jelenti az az alkotói pályázat, melyre több kategóriában várják az indulókat: fotó, videó, vers, esszé, novella, dal, festmény, grafika, textília, szobor. Minden pályázó egy darab pályaművet nyújthat be legfeljebb egy kategóriában, február 7-ig. A szerelmes kalandtúra elektronikus jelentkezési lapjának linkjét, illetve az alkotói pályázat pontos leírását megtalálják a szatmariegyhazmegye.ro oldalon. 

Időjárás: Bőséges havazásra figyelmeztető, sárga jelzésű előrejelzést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat 24 megyére. Az előrejelzés szerint csütörtök hajnali 4 órától ma 14 óráig érvényes. Ebben az időszakban az érintett megyékben bőséges havazás, az alacsonyabban fekvő vidékeken havas eső, eső, az utakon jégképződés várható. Az 1500 méter fölötti területeken hóviharokra is számítani lehet.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 25.


H Í R E K   R E G G E L

Magyar nyelvű szentmisék lesznek Bákóban
A bákói magyar ajkú római katolikusok a jövőben részt vehetnek magyar nyelven tartott szentmisén, melyeket a város központjában található Szent Miklós-templomban fognak tartani. A döntés elsősorban azoknak a csángóknak szól, akik a legutóbbi népszavazáskor magyar anyanyelvűeknek vallották magukat. A magyar nyelvű szentmiséket – egy helyi újság beszámolója szerint – egy bákói kezdeményezte, aki 2018 szeptemberében kérvényt nyújtott be ez ügyben a bákói plébánosnál. Elmondása szerint a 2011-es népszámlálás összesített adatai szerint a jászvásári egyházmegyében 2000-en vallották magukat magyar ajkúnak és római katolikusnak. A kezdeményező kérésében arra is rámutatott, hogy eddig csak Jászvásáron tartottak havonta egyszer, s a nagyobb ünnepek alkalmával szentmiséket magyar nyelven, míg a bákói magyar reformátusok számára 1974 óta biztosítanak magyar nyelvű istentiszteleteket az illetékesek, bár csupán 35-en vannak. A kérést hét csángó egyesület is támogatta, a jászvásári püspök, Petru Gherghel pedig jóváhagyta. Ezek szerint minden hónap utolsó vasárnapján, így már most január 27-től kezdődően, tartanak majd magyar nyelven szentmiséket a Szent Miklós-templomban.
A hírt megerősítette Cornel Cadar, a jászvásári egyházmegye papja, a püspökség munkatársa, aki a következőt mondta: „Bákóban január 27-től ad experimentum indulnak havi rendszerességgel a magyar szentmisék, ezek folytatása majd attól függ, hogy lesznek-e résztvevő hívek” – adta hírül a RomKat.ro oldal.

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Tekén, a Szent Péter és Szent Pál templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az imára és engesztelésre, elmélyítve ezáltal személyes kapcsolatunkat a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítővel.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órától Dr. Pozsony Ferenc professzor tart előadást Székely népi kultúra – Magyar nemzeti kultúra címmel. Minden érdeklődőt várnak a csíkszeredai városháza tanácstermében.

Ifjúsági találkozó Temesváron
Azoknak a fiataloknak, akik nem vehetnek részt a Panamavárosban szervezett Ifjúsági Világtalálkozón, a temesvári Püspökség keretében működő Egyházmegyei Ifjúsági Központ találkozót szervez a temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus rendházban. A program ma délután hat órakor kezdődik az Ifjúsági Világtalálkozó bemutatásával. Holnap a fiatalok katekézisen, kiscsoportos tevékenységeken, szentségimádáson és vesperáson vesznek részt. A találkozó vasárnap délben 11.30 órakor szentmisével zárul a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba temesvári megyés püspök lesz.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
A keresztények szerte a világban évente közösen imádkoznak az egységért, vagy ahogyan az idei, erre az alkalomra kiadott füzet fogalmazza: „összegyűlnek, hogy imádkozva növekedjenek az egységben”. A Krisztus-hívők egységéért tartott 2019-es ökumenikus imahetet az indonéz keresztények készítették elő. Úgy érzik, Mózes ötödik könyvének igéje „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv/5Móz 16,18–20) helyzetükben, ínségükben elevenükbe talál. Javaslatuk, hogy bűnbánatot tartsunk a megosztó igazságtalanság miatt, a kereszt alatt együtt kérjük Krisztus kegyelmét, hogy vessen véget az igazságtalanságnak; kérjük irgalmát azokra a bűnökre, amelyek megosztottságunkat okozzák. Az erdélyi egyházmegyében Gyergyószentmiklóson, Petrozsényban, Csíkszeredában, Nagyváradon, Brassóban, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Sepsiszentgyörgyön, Temesváron és Marosvásárhelyen is lehetőség adódik az egység jegyében a közös imára.

Kántorok egyházmegyei találkozója Temesváron
A temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében tartják meg a kántorok egyházmegyei találkozóját holnap, január 26-án, délelőtt tizenegy órai kezdettel. A rendezvény nyitott azon személyek részére is, akiknek egyelőre nincs ilyen képzésük, de részt szeretnének venni kántorképző tanfolyamon. A találkozón részt vesz Pál József-Csaba püspök. Várják az érdeklődőket!

Országos Lelkipásztori–Teológiai Napok Egerben
A magyarországi Országos Lelkipásztori Intézet szervezésében Egerben, a Szent János Továbbképző Központban tartják meg az Országos Lelkipásztori–Teológiai Napokat január 29–31. között. A rendezvény témája: A keresztből fakadó élet, mottója pedig: „…ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el…” (Jn 12,24). A temesvári egyházmegyét Szilvágyi Zsolt pasztorációs ügyekért felelős püspöki helynök, valamint a lelkipásztorok és világi munkatársak népes csoportja képviseli.

Keresztény Agora
Ismét előadás lesz a szatmárnémeti Székesegyházi Plébánia szervezésében, a Keresztény Agora Kulturális Kör keretében. Január 26-án, szombaton délelőtt 11 órakor Dr. Kiss Imola művészettörténész A Ferenc Rendiek Szatmár megyében címmel tart előadást a plébánia díszteremében (Főtér, Scheffler János Lelkipásztori Központ, második emelet). Várnak minden érdeklődőt!

Időjárás: Ma is többfelé havazás várható, délkeleten havas esőt, esőt, néhol ónos esőt tapasztalhatunk. Élénk, erős lesz az északkeleti szél.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 25.

About the author

maradmin

Leave a Comment