2019. január 30. – Hírek és programajánló


H Í R E K   D É L B E N

Fogyatékkal élőket támogató csoport indul Csíkszeredában
A Szent Ágoston Fejlesztő Központ fogyatékkal élő gyermekek számára indít különböző foglalkozásokat január 31-től: tanulási és magatartászavaros gyermekek számára egyéni és kiscsoportos fejlesztési tevékenységek formájában; komplex gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztés értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok számára; egyénre szabott fejlesztés alternatív módszerek alkalmazásával; gyógypedagógiai tanácsadás fogyatékkal élő gyerekek szülei számára, valamint nappali foglalkoztatás tanulás és viselkedészavaros gyerekeknek. Jelentkezés és további részletek Portik Andreánál a 0721-276801-es telefonszámon, vagy az andrea.portik@caritas-ab.ro e-mail címen.

Ifjúsági szentmise Temesváron
A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban február 3-án, vasárnap 18 órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-gyárvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután 6 órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz.

Élet a Lélekben szeminárium Gyimesközéplokon és Kápolnásfaluban
Február 7-én az esti hat órás szentmise után Gyimesközéplokon, február 11-én Kápolnásfaluban a délután öt órás szentmise után kezdődik a kilenc hetes Élet a Lélekben szeminárium. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre.
A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontján.

Zarándoklat és találkozó Temesváron
Február 9-én, szombaton a temesvári egyházmegye papsága, valamint a különböző egyházközségekben tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai zarándoklaton és találkozón vesznek részt a temesvári piarista templomban. Ez alkalomból kerül sor a papság hagyományos tavaszi korona-gyűlésére is. A találkozó programja 10 órakor szentmisével kezdődik a piarista templomban. Ezt követően dr. Fábry Kornél atya, a Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára tart előadást, amelyen a lelkipásztorok és szerzetesek mellett világi munkatársak is részt vehetnek. A továbbiakban a papság, valamint a férfi és női szerzetesrendek tagjai külön-külön vesznek részt gyűlésen.

Családos találkozó a szalvatoriánus rendházban
Az Egyházmegyei Család- és Felnőttpasztorációs Iroda és a temesvár-erzsébetvárosi plébánia közös szervezésében február 9-én, szombaton családos délutánra kerül sor román nyelven. A program 15.30 órakor kezdődik, 16 órától Mi tesz boldoggá egy házasságot címmel P. Laus Nikolaus SDS tart előadást. Ezt követően, 18 órától a jelenlévők szentmisén vesznek részt.
Az Egyházmegyei Családpasztorációs Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően február 10-én, vasárnap a kisiratosi és a temesvár-józsefvárosi plébánián tartanak családos délutánt magyar nyelven.

Jegyeskurzus Gyergyószentmiklóson
Jegyeskurzus indul Gyergyószentmiklóson a házasságkötésre készülő fiatalok számára február 9-én, szombaton este 7 órától a Szent Miklós plébánián. Jelentkezni lehet személyesen a plébániahivatalban.

Márton Áron emlékkiállítás Csíksomyón
A hivatások ünnepe keretében a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban emlékkiállítás nyílik február 12-én, Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján.
A Kovács Gergely posztulátor szervezésében és az Gyulafehérvári Érsekség által támogatott kiállítás elsősorban a püspökszentelés évfordulóira kapott ún. lelki csokrokból készült válogatásból áll. Ez a különleges és eddig még ki nem állított levéltári anyag látványosan is bizonyítja, hogy már életében mekkora szeretettel vették körül a hívek Áron püspököt. A kiállítás február 21-ig lesz megtekinthető.

Biblianap Székelyudvarhelyen
Február 23-án a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében biblianap lesz Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébánia közösségi házában.
Előadó: Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár
Jelentkezni február 16-ig lehet az orsijudit@yahoo.com e-mail címen vagy a 0740 915 948-as telefonszámon.

Férjek, édesapák lelki hétvégéje Csíksomlyón
Február 22-24. között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoport szervezésében férjek és édesapák lelki hétvégéje lesz a csíksomlyói Jakab Antal Házban. A programra február 17-ig lehet jelentkezni! Bővebben a család.ro honlapon olvashatnak.

Időjárás: Ma napközben túlnyomóan felhős lesz az ég csapadékos időben lesz részünk, sokfelé kell számítani esőre, havas esőre, néhol gyenge ónos eső sem kizárt. Többfelé képződhet pára, köd. Napközben 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 30.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a jobbágyfalvi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Töltsünk időt Krisztus jelenlétében, kérve áldását életünkre, családunkra, közösségünkre.

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Kezdődnek a 2019-es év első önkéntes-találkozói. Az első Székelyudvarhelyen lesz megtartva holnap délután 3 órától a Szent Pio lelkigyakorlatos házban. Február 1-jén, pénteken több helyszínen is tartunk találkozót: Gyergyószentmiklóson délelőtt 10 órától a Szent Miklós plébánia hittantermében, Sepsiszentgyörgyön délután fél négytől a Krisztus Király plébánia templom kicsi hittantermében, valamint Nagykárolyban délután négy órától, a Szent László közösségi házban.
Szombaton, február 2-án, Szatmáron a 11 órás szentmise után a stúdióba, míg Csíksomlyón délután négy órától a ferences kolostorba várjuk önkénteseinket. A további helyszínekről és időpontokról hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Fogyatékkal élőket támogató csoport indul Csíkszeredában
A Szent Ágoston Fejlesztő Központ fogyatékkal élő gyermekek számára indít különböző foglalkozásokat január 31-től: tanulási és magatartászavaros gyermekek számára egyéni és kiscsoportos fejlesztési tevékenységek formájában; komplex gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztés értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok számára; egyénre szabott fejlesztés alternatív módszerek alkalmazásával; gyógypedagógiai tanácsadás fogyatékkal élő gyerekek szülei számára, valamint nappali foglalkoztatás tanulás és viselkedészavaros gyerekeknek. Jelentkezés és további részletek Portik Andreánál a 0721-276801-es telefonszámon, vagy az andrea.portik@caritas-ab.ro e-mail címen.

Elsőpénteki keresztút a Székely Kálvárián
Minden hónap elsőpéntekén keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Virrasztás az Úrral Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban február 1-jén, pénteken este 10 órától éjszakai virrasztás lesz. A virrasztást rádiónk élő adásban közvetíti.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban elsőszombaton este 6 órától  szentmisét tartanak, ezt megelőzően, délután 5 órától pedig engesztelő imaórát. A szentmise után rózsafüzér-imádkozás van és gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.
Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk  hullámhosszán.

Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön
A kolozsvári Verbum kiadó gondozásában Találkozásra várva címmel könyv jelent meg Orbán László gyergyóremetei esperes naplójegyzeteiből, melyet február 5-én mutatnak be Sepsiszentgyörgyön. A Szent József-templomban este hat órakor szentmisét celebrálnak Orbán László esperes lelki üdvéért, majd hét órakor kezdődik a könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A könyv a helyszínen megvásárolható. Ára 40 lej. Várnak minden érdeklődőt.

Farsangi bál egyedülállóknak
Február 9-én szervezik meg az "Egyedülállók bálját" este 8 órától, Székelyudvarhelyen, a Kós Károly Líceum étkezdéjében. Hívnak minden Egyedülállót, jelmezben vagy anélkül, aki szeretne egy vidám estet tölteni. Jelentkezni február 6-ig lehet a 0752-403522-es telefonszámon. A részvételi díj, 70 lej/fő.

Rövid terápiás program Magyarózdon
Február 18. és március 1-je között a Bonus Pastor Alapítvány kéthetes rövid-terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi Terápiás Otthonban. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:  0740 056691 (Bartha Éva, Marosvásárhely); 0751 226906 (Geréb Tünde, Székelyudvarhely); 0744 237945 (Horváth Mária, Kolozsvár), 0752 243649 (Szakács Előd); 0747 064 624 (Kocsis Tünde, Nagyvárad); 0744 539213 (Puskás Csaba, Szatmár).

Biblianap Székelyudvarhelyen
Február 23-án a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében biblianap lesz Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébánia közösségi házában.
Előadó: Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár
Jelentkezni február 16-ig lehet az orsijudit@yahoo.com e-mail címen vagy a 0740 915 948-as telefonszámon.

Időjárás: Ma napközben túlnyomóan felhős lesz az ég csapadékos időben lesz részünk, sokfelé kell számítani esőre, havas esőre, néhol gyenge ónos eső sem kizárt. Többfelé képződhet pára, köd. Napközben 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. 

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 30.

About the author

maradmin

Leave a Comment