2019. január 31. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Taizéi imaóra Nagyváradon
„Nyugalmat talál lelketek” mottóval taizéi imaórát tartanak a nagyváradi Barátok Templomában minden hónap negyedik csütörtökjén. Várnak mindenkit ma este hét órára a közös imára.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe
Február 2-án ünnepli anyaszentegyházunk Urunk bemutatásának ünnepét, másnéven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét, mely egyben a megszentelt élet világnapja is.
Gyulafehérváron a délelőtt tíz órakor kezdődő ünnepi szentmisét megelőzően az érsekség udvarán végzik a gyertyaszentelés szertartását, majd a körmenet után a Szent Mihály-székesegyházban mutatják be a szentmisét.
A csíksomlyói kegytemplomban szombaton a gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek. A megszentelt élet világnapja alkalmából egy lelkinapot tartanak majd február 12-én.
A nagyváradi római katolikus székesegyházban szombaton reggel 8, délelőtt 11 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A Nagyváradi Római Katolikus és Görögkatolikus Egyházmegye területén élő szerzetesek és szerzetesnők ez évben a görögkatolikus püspökség szervezésében a nagyváradi ferences templomban (Spartacus utca 33A) találkoznak. A délelőtt tíz órakor kezdődő szentmisén részt vesz Böcskei László megyés püspök is. Várják a papokat és a szerzeteseket, hogy együtt adjanak hálát és imádkozzanak a szerzetesekért.
Szatmárnémetiben az ünnepi szentmise szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A gyertyaszentelés mellett megemlékeznek itt is a megszentelt életet élőkről. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti.

Ifjúsági szentmise Temesváron
A temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban február 3-án, vasárnap délután hat órakor ifjúsági szentmisét celebrálnak, énekel a temesvár-gyárvárosi ifjúsági kórus. Folytatva az előző évek hagyományát, az erzsébetvárosi templomban minden hónap első vasárnapján délután hat órai kezdettel ifjúsági szentmise lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak.

Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön
A kolozsvári Verbum kiadó gondozásában Találkozásra várva címmel könyv jelent meg Orbán László gyergyóremetei esperes naplójegyzeteiből, melyet február 5-én mutatnak be Sepsiszentgyörgyön. A Szent József-templomban este hat órakor szentmisét celebrálnak Orbán László esperes lelki üdvéért, majd hét órakor kezdődik a könyvbemutató a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. A könyv a helyszínen megvásárolható. Ára 40 lej. Várnak minden érdeklődőt.

Élet a Lélekben szeminárium Gyimesközéplokon
Február 7-én az este hat órás szentmise után kezdődik az Élet a Lélekben szeminárium a helyi plébániatemplomban. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de elvégzéséhez szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszínen lehet a kezdés időpontján.

Férjek, édesapák lelki hétvégéje Csíksomlyón
Február 22-24 között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs munkacsoport szervezésében férjek és édesapák lelki hétvégéje lesz a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Az idei mottó: Hivatásunk az imádság. A szervezők úgy vélik az imádság Istenhez közelít, de ugyanakkor hivatást is ajándékoz. Isten nemcsak azt ígéri, hogy megjutalmazza a kitartóan és hittel imádkozó gyermekeit, hanem a családtagokért folytatott szívből jövő imádkozás szokása a szerettekhez is közelebb von, ezáltal pedig könnyebben adhatunk családtagjainknak fontos helyet az életünkben. A programra február 17-ig lehet jelentkezni. Egyébb részleteket, illetve a jelentkezési lapot a csalad.ro honlapon találják.

Farsangi bál a Mária Rádióval
Újabb farsangi mulatságra hívjuk hallgatóinkat és önkénteseinket február 23-án Gyimesközéplokra. A program délután három órakor szentmisével kezdődik, majd négy órától átvonulunk a helyi kultúrotthonba, ahol kezdetét veszi a kosaras bál. Részvételi díj 20 lej. Jelentkezni Szász Nóránál lehet a 0744-472178-as telefonszámon.
A programra Székelyudvarhelyről autóbusz indul. Jelentkezni Hadnagy Katalinnál lehet a 0754-910105-ös telefonszámon, vagy László Ágnesnél, a 0745-606135-ös telefonszámon.

Biblianap Székelyudvarhelyen
Február 23-án a Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében biblianap lesz Pénzkezelés a Szentírás tanítása szerint címmel a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György plébánia közösségi házában. Előadó: Oláh Zoltán gyulafehérvári teológiai tanár. Jelentkezni február 16-ig lehet az orsijudit@yahoo.com e-mail címen vagy a 0740-915948-as telefonszámon.

Időjárás: Ma is sok felhő lesz felettünk, délen és keleten, esőre, havas esőre kell számítani. Napközben a nyugati megyékben már szakadozottabb lesz a felhőzet. Gyenge lesz az északi, északnyugati szél. Kora délután 2-8 fok valószínű.

MRE - Hírszolgálat,  2019. január 31.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a mezőerkedi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt az imára és engesztelésre, elmélyítve ezáltal személyes kapcsolatunkat a kenyér színe alatt rejtőző Üdvözítővel.

Mária Rádiós önkéntestalálkozók
Kezdődnek az év első önkéntes-találkozói. Székelyudvarhelyen ma délután 3 órától a Szent Pio lelkigyakorlatos házba várjuk az önkénteseket. Február 1-jén, holnap, több helyszínen is lesz találkozó: Gyergyószentmiklóson délelőtt 10 órától, a Szent Miklós plébánia hittantermében, Sepsiszentgyörgyön délután fél négytől a Krisztus Király plébánia templom kicsi hittantermében, valamint Nagykárolyban délután négy órától, a Szent László közösségi házban. Szombaton, február 2-án, Szatmáron a 11 órás szentmise után a stúdióba, míg Csíksomlyón délután négy órától a ferences kolostorba várjuk önkénteseinket. Február 3-án, vasárnap délután három órától Érmihályfalván, a plébánia hittantermében lesz a találkozó.
A további helyszínekről és időpontokról hírműsorainkban tájékoztatjuk hallgatóinkat.

Taizéi imaóra Nagyváradon
„Nyugalmat talál lelketek” mottóval taizéi imaórát tartanak a nagyváradi Barátok Templomában minden hónap negyedik csütörtökjén. Várnak mindenkit ma este hét órára a közös imára.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban február 2-án, elsőszombaton tartják az ünnepélyes Mária köszöntőt. Délután öt órától engesztelő imaóra lesz, majd hat órától kezdődik a szentmise. Után rózsafüzér-imádkozás lesz, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.
A Mária köszöntőre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről szombaton délután fél 3-kor. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.
Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy rádiónk hullámhosszán.

Jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen
A Katolikus Családpasztorációs Iroda szervezésében újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen február 5-én. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart, április 2-án ér véget. A találkozók kedd esténként lesznek megtartva hét és kilenc óra között. A meghívottak között lesz lelkész, orvos, pszichológus, szakemberek és keresztény házaspárok. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik ez év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni február 4-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: Szénégető István atyánál a szenegetoi@gmail.com címen vagy a 0743-138784-es telefonszámon, vagy a Sófalvi házaspárnál az adelasofalvi@yahoo.com email címen, illetve a 0744-799055-ös telefonszámon.

Hivatások ünnepe Csíksomlyón
A gyulafehérvári egyházmegyében a Hivatások éve kezdődőtt el advent első vasárnapjával. Ehez kapcsolódva február 12-én, kedden a csíksomlyói kegytemplomban egésznapos programmal készülnek a hivatások megünneplésére. A nap célja, hogy a Főegyházmegye papsága, papnövendékei és szerzetesei, a főpásztorral együtt ünnepeljék az Istentől kapott hivatás kegyelmi ajándékát, erősítve az egység közösségi megtapasztalását. Ez a nap egyben Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulója is.
A program délelőtt tíz órakor Varga László kaposvári püspök előadásával kezdődik a kegytemplomban, majd ezt követi a szentmise. Egy órától a Jakab Antal Tanulmányi Házban ünnepélyes keretek között nyitják meg a Márton Áron emlékkiállítást, majd a program délután három órától folytatódik szentségimádással, közben gyónásra lesz alkalom. Négy órától Dr. Csókay András idegsebész tanúságtételét hallgatják meg, majd öt órától ünnepi vesperással zárják a programot. Hívják és várják a paptestvéreket és a szerzetesi közösségek tagjait a közös ünneplésre, hálaadásra.

Farsangi bál a Mária Rádióval
Újabb farsangi mulatságra hívjuk hallgatóinkat és önkénteseinket február 23-án Gyimesközéplokra. A program délután három órakor szentmisével kezdődik, majd négy órától átvonulunk a helyi kultúrotthonba, ahol kezdetét veszi a kosaras bál. Részvételi díj 20 lej. Jelentkezni Szász Nóránál lehet a 0744-472178-as telefonszámon.
A programra Székelyudvarhelyről autóbusz indul. Jelentkezni Hadnagy Katalinnál lehet a 0754-910105-ös telefonszámon, vagy László Ágnesnél, a 0745-606135-ös telefonszámon.

Időjárás: Ma is sok felhő lesz felettünk, délen és keleten, esőre, havas esőre kell számítani. Napközben a nyugati megyékben már szakadozottabb lesz a felhőzet. Gyenge lesz az északi, északnyugati szél. Kora délután 2-8 fok valószínű.

MRE - Hírszolgálat, 2019. január 31.

About the author

maradmin

Leave a Comment