2019. június 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Imanap Marosvásárhelyen A marosvásárhelyi és görgényüvegcsűri Élet a Lélekben közösség imanapot tart június 22-én, holnap Marosvásárhelyen, a Szent Család templomban. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. A nap folyamán elmélkedést tart Szénégető István atya és Bajcsi Tibor közösségvezető. Közben lesznek még tanúságtételek, közös ima és egyéni imakérési lehetőség. A napot szentségimádás és hálaadó szentmise zárja. Várnak mindenkit a közös ünneplésre!

Ez az a nap Marosvásárhelyen Június 22-én holnap délután négy órai kezdettel „Kelj föl és öltözz erőbe” mottóval keresztény zenefesztiválra kerül sor Marosvásárhelyen a sportcsarnokban. A programban szerepelnek koncertek, elmélkedések, közös ima és tanúságtételek is. A kisgyermekkel érkezőknek gyerekprogramokat is biztosítanak. A belépés díjtalan de adományaikat elfogadják. Szeretettel várna mindenkit.

Búcsú Piricskén Piricskén a Gonzága Szent Alajos-templom búcsúját holnap, június 22-én tartják. Az ünnepi szentmise, melynek szónoka Csala László csíkmenasági plébános, déli 12 órakor kezdődik.

Keresztelő Szent János-búcsúk A gyulafehérvári egyházmegyében a Palánka és Gyepece közt lévő Magyarcsügésen a helyi templom védőszentjének búcsús szentmiséje június 22-én, holnap délelőtt fél 12 órakor kezdődik. A homoródfürdői kápolna búcsúünnepét holnap délután 1 órától ünneplik. A szentmisén Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános prédikál. Hátszegen június 23-án, vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Kirulyfürdőn egy évben egyszer, Keresztelő Szent János tiszteletére tartanak zarándoklatot a szabadtéri misézőhelyre. Idén a vasárnap déli 12 órakor kezdődő szentmise szónoka Ilyés Lehel gyergyóalfalvi segédlelkész. A csíkdelnei Keresztelő Szent János-templom búcsúja vasárnap délután fél 1 órakor lesz. Az ünnepi szentbeszédet Czikó László csíktaplocai plébános tartja. A bögözi templomban az ünnepi búcsús szentmisét június 23-án, vasárnap délután 1 órától tartják. A szentbeszédet Bartos Károly kézdisárfalvi plébános mondja. Június 23-án, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a szőkefalvi templom búcsúja is. A szentmise szónoka Drócsa László nyárádszeredai plébános. Gyergyótekerőpatakon a Szent János-napi ünnepi szentmise ugyancsak vasárnap délután fél 1 órakor kezdődik. A szentmisén Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Marosvásárhelyen a belvárosi Keresztelő Szent János-templom búcsús szentmiséjét hétfőn délután 6 órakor tartják. Ünnepi szónoka Szász János petrozsényi plébános. A szentivánlaborfalvi egyházközségben szintén délután 6 órakor ünnepelnek. Itt a búcsús szentbeszédet Csiby József a brassói Szent Péter és Szent Pál egyházközség plébánosa tartja. A brassói ferences templom búcsús szentmiséje ugyancsak délután 6 órakor kezdődik. Itt az ünnep szónoka P. Albert István Leánder OFM Déváról.

Aranymise Nagybányán Június 23-án vasárnap délelőtt fél 12-ől Ft Lieb József ny. esperes-kanonok papságának 50. évfordulója alkalmából aranymisét mutat be a nagybányai Szentháromság templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket erre az ünnepi alkalomra.

15 éves a piarista nővérek rendháza és gyermekotthona Nagykárolyban Június 24-én délelőtt 11 órától Nagykárolyban, a Celestina Anya Oázisban hálaadással veszi kezdetét az az egész napos rendezvénysorozat, amelynek keretében azt ünneplik, hogy 15 éve nyílt meg a piarista nővérek rendháza és gyermekotthona. Az ünnepi szentmise után közös ebéddel, beszélgetéssel és gyermekprogramokkal folytatják az örvendezést.

Hanverseny Nagybányán Június 24-én hétfőn este nyolc órai kezdettel a nyíregyázi Cantemus gyermek- és vegyeskar add koncertet a nagybányai Szentháromság templomban. Szeretettel várnak minden kórusmúzsika kedvelőt.

Medjugorje-i Imaest Csíkszeredában. Június 25-én délután öt órai kezdettel Medjugorje imaestre kerül sor a Segitő Mária bentlakás dísztermében. A jelenések 38. évfordulóján imádkozzunk, ünnepeljünk együtt.

Hangok és fények – koncert Kolozsváron A Visszhang kórus évadzáró fény/árnyék- és énekjátékára hív meg minden kedves érdeklődőt június 29-én, szombaton este tíz órai kezdettel a kolozsvári Piarista templomba, amelyen 36 darab színes reflektor szolgáltatja a hangulatfényeket, a kórus pedig hozzá az egyedi harmóniákat. A hangversenyen kizárólag kortárs kóruszenei alkotások szólalnak meg. Szeretettel várnak mindenkit, hogy a zene és a fény szárnyán egy különleges világba repítsék el önöket.

Időjárás: Ma folytatódik a nyári idő, melyet szórványosan ismét záporok, zivatarok szakíthatnak meg. A mérsékelt nyugati-északnyugati szél zivatarok idején megerősödik, napközben 26-32 fokot mérhetünk.+HŐM

Hírszolgálat, 2019. június 21.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a hargitafürdői templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Adjunk hálát az oltáriszentségben jelen lévő Krisztusnak, aki elküldte nekünk a Vigasztaló Szentlelket!

Előadás Csíkszeredában A Honfoglalás előttől  az Európai Unió utánig előadássorozat keretében ma délután hat órakor Koncsag László: Katonalelkészek az I. világháborúban  címmel tart előadást a városházán Csíkszeredában. Minden érdeklődőt várnak.

Könyvbemutató Marosvásárhelyen A HIFA Egyesület szervezésében ma este hét órai kezdettel bemutatják Simon Judit-Gyöngyi: Az alázatos szeretet – Csak beszélgetek Veled, Ki bennem élsz … című verseskötetét a marosvásárhelyi Deus Providebit Ház Szent Mihály termében. A könyvet Oláh Dénes főesperes-plébános méltatja. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Jézus Szíve ünnepe A gyulafehérvári egyházmegyében Szentkeresztbányán június 22-én, holnap délelőtt 11 órakor tartják a Jézus Szíve búcsút. Az ünnep szónoka Kiss Endre, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola lelkiigazgatója. A szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti. Búcsút tartanak a gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátónál is, Farkaslaka községben. Az ünnepi szentmise holnap délután 1 órakor kezdődik, szónoka Bajkó Norbert a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánia segédlelkésze. A nagyváradi egyházmegyében a tenkei templom búcsúünnepén, június 23-án, vasárnap déli 12 órakor Szűcs Attila bihardiószegi plébános prédikál. Ugyancsak vasárnap déli 12 órakor tartják a szalárdi templom búcsúját is. Meghívott szónok Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános. Szilágyszentkirályon szintén június 23-án, vasárnap ünneplik a templombúcsút. A szentmisén, mely délután 1 órakor kedődik, a szentbeszédet Nagy Jácint kárásztelki plébános tartja. Szentmisével, elmélkedésekkel és imával készülnek a szatmári egyházmegye hívei a június 30-i Jézus Szíve búcsúra. A kilenced szentmiséit a Kálvária templomban tartják este 6 órától – kivétel június 28-ka, amikor reggel 9 órától is lesz szentmise. Az elmélkedések idén is különböző témákra épülnek, így: június 21-én, ma Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész az „alázatosság” gondolatától indulva tart szentbeszédet; szombaton Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános „nagylelkűség” témában tartja homíliáját; vasárnap Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója „tisztaság” témában; hétfőn Pallai Béla görögkatolikus parókus „szelídség” témában; kedden Griz László, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze „szorgalom” témában; szerdán Kinczel István a Kis Szent Teréz egyházközség plébánosa „engedelmesség” témában; csütörtökön Barta Barnabás püspöki titkár „fegyelmezettség” témában; június 28-án, pénteken reggel kilenc órától illetve este hattól Fagea László nyugalmazott címzetes esperes „megbocsátás” témában; szombaton pedig Fromherz Attila lajosvölgyihutai plébános „irgalmasság, könyörületesség” címmel tart szentbeszédet és ezzel zárja a felkészülő elmélkedések sorát. A kilenced szentmisealkalmaira szeretettel várják a híveket, hogy a június 30-i Jézus Szíve Búcsúra mindenki hitében megerősödve érkezhessen meg. A kilenced szentmiséit rádiónk is élő adásban közvetíti.

Bibliás találkozó Szatmárnémetiben "Atyám házában sok hely van" mottóval bibliás találkozót szerveznek a szatmárnémeti Szentlélek plébánia Merk Mihály termében június 22-én, holnap tíz órai kezdettel. Annak megtapasztalásáról lesz szó, miszerint az örök lakás ígérete nem csupán egy jövőbeni ajánlat, hanem bátorítás a jelenre vonatkozóan. A találkozó elején Vojtku László plébános Szent János evangéliumába bevezető előadását hallgatják meg a résztvevők, majd közösen elolvassák a megfelelő szentírási szövegeket és értelmezik, különböző módszerekkel feldolgozzák azokat. Szeretettel várnak mindenkit.

Hangok és fények – koncert Kolozsváron A Visszhang kórus évadzáró fény/árnyék- és énekjátékára hív meg minden kedves érdeklődőt június 29-én, szombaton este tíz órai kezdettel a kolozsvári Piarista templomba, amelyen 36 darab színes reflektor szolgáltatja a hangulatfényeket, a kórus pedig hozzá az egyedi harmóniákat. A hangversenyen kizárólag kortárs kóruszenei alkotások szólalnak meg. Szeretettel várnak mindenkit, hogy a zene és a fény szárnyán egy különleges világba repítsék el önöket.

Keresztény nyári Szabadegyetem A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség első alkalommal szervezi meg a Keresztény Nyári Szabadegyetemet július 10 és 13 között a gyergyószentmiklósi Hétvirág Panzióbanl 20 év fölötti fiataloknak. Az esemény központi témája a női-férfi identitás, ennek keretében hallgathatnak előadásokat a résztvevők, szakemberek tolmácsolásában. Ezenkívül hangsúlyt kap a hivatás és a környezetvédelem is, interaktív műhelyek keretében. Természetesen szórakozásra, lelki feltöltődésre is lehetőség lesz: sport, túrázás, kézművesség, színházi előadás, ima, koncert, kávéházi beszélgetések. Jelentkezni június 30-ig lehet, további információk és regisztráció az ifjúsági lelkészség Fiatalok a fiatalokért! nevű facebook oldalán. Részletek a mai déli magazinban.

Időjárás: Ma folytatódik a nyári idő, melyet szórványosan ismét záporok, zivatarok szakíthatnak meg. A mérsékelt nyugati-északnyugati szél zivatarok idején megerősödik. Hajnalban foltokban párás, ködös a levegő. Kora reggel 12-18, napközben 26-32 fokot mérhetünk.

Hírszolgálat, 2019. június 21.

About the author

Görgényi Tünde