2019. június 28. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N Szent Péter és Szent Pál búcsúk Holnap Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe. A gyulafehérvári egyházmegyében Kisbácson a holnap délután 6 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében leleplezik és megáldják a templom oldalán újonnan elhelyezett Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázoló domborművet. Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise holnap délelőtt 11 órakor lesz. Székelyvarságon holnap déli 12 órától lesz a búcsús szentmise, melynek szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános. Gyergyócsomafalván a búcsús szentmise holnap déli 12 órakor kezdődik. A homoródszentpáli templom búcsúját szintén holnap 12 órakor tartják. A szentmise szónoka Mátyás Gábor zeteváraljai plébános. Kápolnásfaluban holnap délután fél 1 órakor kezdődik az ünnep. A szentmisén szentbeszédet mond Balázs Imre nyugalmazott plébános. A pálpataki egyházközség búcsúján ugyancsak holnap délután fél 1-kor László Rezső csíkcsicsói plébános prédikál. A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom búcsúját szintén holnap délután fél egy órakor ünneplik, szónoka Balázs Károly fenyédi plébános. A székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét holnap délután 6 órától ünneplik. A homiliát a dési P. Guia Hugó OFM tartja. A brassó-belvárosi templomban dolnap este 7 órától mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka Nagy László-Eörs szentivánlaborfalvi plébános. Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja vasárnap délután 6 órakor kezdődik. A szentmise szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános. A temesvári egyházmegyében a nagylaki templomban a helyi közösség holnap ünnepli a búcsút. A szentmisét fél 12 órai kezdettel Rolnik Márton magyarpataki plébános celebrálja. A németszentpéteri templomban szintén holnap délután 6 órakor lesz a búcsús szentmise, melynek főcelebránsa Czeglédi Ferenc pécskai plébános. A temesvár-erzsébetvárosi templomban vasárnap 10 órakor kezdődik a búcsús szentmise magyar, román és német nyelven. A nagyváradi egyházmegyében június 30-án, vasárnap tartják a papfalvai, templom búcsúünnepét. A délután 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor érmihályfalvi segédlelkész lesz. Papszentelés Gyulafehérváron Holnap a Szent Mihály székesegyház felszentelésének évfordulóján Jakubinyi György érsek pappá szenteli a balánbányai Bereczki Attila-Szabolcs és a ditrói Fülöp Sándor-Szabolcs diakónusokat. A szentmisét rádiónk élőben közvetiti, valamint a Seminarium Incarnatae Sapientiae Facebook oldalán is követni lehet. Napközi tábor a temesvár-erzsébetvárosi plébánián Július 1-5. között a temesvári szalvatoriánus atyák az erzsébetvárosi rendház udvarán nyári tábort szerveznek a gyermekeknek. A 10-16 óra között zajló programokba lengyelországi önkéntesek is bekapcsolódnak. A gyermekek étkeztetéséhez a szervezők adományokat is elfogadnak. Márton Áron emlékkiállitas Gyulafehérváron Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján a Gyulafehérvári Érsekség Egyházművészeti kiállítóterében megtekinthető az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből című kiállítás. A kiállítás augusztus 7-ig tekinthető meg, hétfőtől szombatig 9-16 óra között, vasárnap pedig 11-16 óráig. Bérmálások a hétvégén Böcskei László nagyváradi megyés püspök holnap délelőtt 10 órakor Érmihályfalván 48 fiatalnak és 1 felnőttnek, délután 4 órakor Bihardiószegen pedig 13 fiatalnak szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Szilágycsehen a vasárnap 10:30 órakor kezdődő szentmisén 12 fiatal részesül a bérmálás szentségében. A gyulaehérvári egyházmegyében Jakubinyi György érsek az alvinci Szent Péter és Szent Pál-templom búcsúünnepén délután 5 órától szentmisét mutat be, melynek keretében 4 bérmálkozót részesít a nagykorúság szentségében. Vasárnap a temesvári bolgár közösségből 40 fiatal részesül a második szentségben. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik a Notre Dame zárdatemplomban. A liturgiát bemutatja és a bérmálás szentségét kiszolgáltatja Pál József Csaba megyéspüspök. Sarlós Boldogasszony-napi búcsú Homoródkarácsonyfalván a búcsú június 30-án, vasárnap lesz, délután fél 1 órától. A szentmisén Tódor Attila a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa a szónok. A Nagyszeben-Terezianum templom búcsúja július 2-án kedden délután 6 órakor kezdődik. A szentbeszédet román nyelven Dan Domsa görörkatolikus lelkész, magyar nyelven pedig Simon Imre segesvári segédlelkész tartja. Máriacsiklován az ünnepi liturgiát július 2-án, kedden délelőtt 11 órakor a kegytemplomban német és román nyelven Dirschl Johann általános helynök celebrálja, koncelebrál Jäger Martin aninai plébános. Időjárás: Ma országszerte napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, zivatarok az ország egyes részein és a szél is megélénkülhet. Napközben 23-29 fok várható. Holnap keleten több, nyugaton kevesebb felhő zavarhatja csak meg a napsütést. Az északi szél többfelé megélénkül. A nagy meleg még nem tér vissza, a levegő 24-28 fokig melegszik.   H Í R E K – R E G G E L Örök szetnségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban tartják az örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a Szentséglátogatásra és tárjuk bizalommal kéréseinket az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé. Aranymise Óbesenyőn Kalapis Mátyás ny. berestyei plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából ma délelőtt 11 órakor hálaadó szentmisét mutat be az óbesenyői templomban. Erre az alkalomra szeretettel várnak minden barátot, ismerőst, hogy együtt ünnepeljenek egyházmegyénk köztiszteletben álló aranymisés lelkipásztorával. Jézus Szent Szíve búcsúk A gyulafehérvári egyházmegyében a ditrói nagytemplom búcsúját ma délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentbeszédet dr. Krakomperger Zoltán egri teológiai tanár, a debreceni Szent Anna egyházközség plébánosa mondja. A kidei templomban is délelőtt 11 órakor ünneplik a búcsút. Szentbeszédet mond Husztig Róbert margittai plébános. A botvári kápolna búcsúja szintén délelőtt 11 órakor kezdődik. Itt énekelni fog a székesfehérvári Vox Mirabilis kórus. Aranyosgyéresen szintén ma délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános. A korondi egyházközség búcsúján, ma délelőtt 11 órakor a szentbeszédet Koncsag László szentegyházi plébános mondja. A Zsil-völgyében harmadik éve a búcsús zarándokok a petrillai Szent Borbála-templom előtt gyülekeznek délután 3 órakor és a városon végigvonulva, imádkozva érkeznek meg a lónyai Jézus Szíve-templomhoz. A búcsús ünnepi szentmise délután 5 órakor kezdődik, a szónok Mirciov Sebastian vingai plébános, a temesvári egyházmegyéből. Pusztakalánban, Jézus Szíve napján, délután 5 órától ünneplik a templom búcsúját. A szentmisén Farkas Ervin, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum prefektusa prédikál. A Brassó-bolonyai Jézus Szent Szíve-templom búcsúján délután 5 órakor román nyelven mutatják be a szentmisét, P. Kelemen Dragoș OFM szentbeszédével, este 7 órakor pedig magyar nyelven Bilibók Géza tusnádfürdői plébános prédikál. Kolozsváron, a kerekdombi templom búcsúján ma délután 6 órától Kémenes Lóránt-Zoltán kolozsvári főesperes-plébános prédikál. A nyárádszeredai plébániatemplom búcsús szentmiséjét ma délután 6 órakor tartják. A szentbeszédet László Szabolcs nagyernyei plébános mondja. Székelyudvarhelyen a Jézus-kápolna búcsús szentmiséjét a felújítás miatt a Szent Miklós-plébániatemplomban ma délután 6 órakor tartják. Gödemesterházán június 30-án, vasárnap délután 1 órakor tartják a plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmisén Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent egyházközség plébánosa prédikál. A kolozsi plébániatemplomban vasárnap délután fél 2 órakor a búcsús szentmise  szónoka László István kolozsvári segédlelkész. A temesvári egyházmegyében ma délután 6 órai kezdettel bemutatott ünnepi szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Pozsonyi Dániel lugosi segédlelkész. A németszentpéteri plébániához tartozó munári templombúcsút június 30-án, vasárnap délután 5 órakor ünneplik. A szentmisét Czeglédi Ferenc pécskai plébános mutatja be. A szatmári egyházmegyében Érkörtvélyesen ma délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise, melynek szónoka Starmüller Ferenc csomaközi plébános. Nagytarnán színtén délelőtt 11 órától kezdődik a szentmise, Luczás Antal Lóránt, a Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével. Tiszaveresmarton ma este hat órától tartják a templom búcsúját Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész prédikációjával. Az egyházmegye búcsúját a Székesegyház előtti téren tartják június 30-án délelőtt 11 órai kezdettel. Meghívott szónk Varga László kaposvári megyéspüspök. Mária Szíve ünnepe A gyulafehérvári főegyházmegyében, Kolozsváron a Mária Szíve-templomban a búcsús szentmise június 29-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentbeszédet Kémenes Lóránt Zoltán kolozsvári főesperes tartja. Hangok és fények – koncert Kolozsváron A Visszhang kórus évadzáró fény/árnyék- és énekjátékára hív meg minden kedves érdeklődőt holnap este tíz órai kezdettel a kolozsvári Piarista templomba, amelyen 36 darab színes reflektor szolgáltatja a hangulatfényeket, a kórus pedig hozzá az egyedi harmóniákat. A hangversenyen kizárólag kortárs kóruszenei alkotások szólalnak meg. Szeretettel várnak mindenkit, hogy a zene és a fény szárnyán egy különleges világba repítsék el önöket. FerBit 2019 Követlek téged, bárhová mész mottóval július 18-24 között, Csíksomlyó – Segesvár – Gyulafehérvár – Déva – Máriaradna útvonalon zajlik a XII. Ferences Biciklitúra. Jelentkezni július 10-ig lehet. Bővebb információk a www.ferbit.ro oldalon, vagy a 0741-940171 telefon számon. Részletek a mai déli magazinban. Időjárás: Ma országszerte napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, zivatarok az ország egyes részein és a szél is megélénkülhet. Napközben 23-29 fok várható. MRE - Hírszolgálat, 2019.  június 28.

About the author

Majoros Gabriella