2019. május 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Felvételi a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumba A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum (Kisszeminárium) felvételit hirdet a 2019/2020-es tanévben induló IX. osztályának 28 helyére azon fiúknak, akik sikerrel elvégzik/elvégezték a VIII. osztályt, magaviseletük 10-es, és 2019. szeptember 15-ig nem töltik be a 18. életévüket. Várják mindazok jelentkezését, akik történelmi régmúltat idéző, vallásos környezetben óhajtanak eljutni az érettségiig, és ezzel párhuzamosan – az arra hivatottak – kántori oklevelet is szeretnének szerezni. Szintén opcionálisan intenzív nyelvtanulási lehetőséget (angol, német) is biztosít az iskola azoknak, akik ezt szabadidejük rovására vállalják. A tanulóknak kényelmes bentlakás áll rendelkezésre (napi háromszori étkezéssel, a nagyobb ruhadarabok mosásával-vasalásával – mindössze havi 200/lejért). A GMGK-ban tanulóknak lehetőségük nyílik ösztöndíjak megpályázására és elnyerésére is (tanulmányi eredmény – magaviselet – szociális helyzet alapján), s ugyanakkor az intézmény évi 8 iskola-otthon közti útiköltséget is megtérít. A felvételizni szándékozók – az idő rövidsége miatt – jelentsék mielőbb szándékukat személyesen a Kisszeminárium igazgatóságán a 0740-039935-ös telefonszámon. A beiratkozás az anyanyelvi próbára és/vagy képességvizsgára 2019. május 13-14. közti időszakban esedékes, melynek intézéséért vegyék fel személyesen az igazgatósággal a kapcsolatot. Mind az anyanyelvi próba, mind a képességvizsga időpontja: 2019. május 16. (csütörtök) – 10.00 órától. ANYANYELVI PRÓBÁT CSAK AZON JELENTKEZŐKNEK KELL TENNI, AKIK NEM MAGYARUL VÉGEZTÉK A 8. OSZTÁLYT. Bővebb tájékoztatás: a www.gmgkliceum.ro honlapon, a gmgkdirector@gmail.com e-mailen, vagy a 0740-039935-ös telefonszámon.

Ifjúsági szentségimádás Csíkszeredában A csíkszeredai fiatalok is készülnek a pápalátogatásra. Komolyan gondolják a találkozásra hívó mottó megélését: Akarsz-e velem járni? Dalt tanulnak, és együtt készülnek a szentségimádási alkalmakra, melyek május 15-én és 27-én este fél nyolc órától lesznek megtartva a Segítő Mária Gimnázium kápolnájában. Az alkalmak nyitottak minden korosztály számára! Bővebben az esemény facebook oldalán olvashatnak.

Könyvbemutató Temesváron Május 17-én, pénteken délelőtt 11 órakor a temesvári Banatul Múzeumban bemutatják Roos Márton ny. püspök Providentia Augustorum című könyvét. A mű korabeli dokumentumok és feljegyzések alapján kíséri végig a Temesi Bánság történelmét Temesvár török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13/14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig. A könyvet Wolf Josef történész, a tübingeni Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa mutatja be.

Szent László-virágkocsi Nagyváradon Somogyvárról indult az a Szent Lászlót ábrázoló virágkocsi, amely május 17-19. között lesz megtekinthető a Püspöki Palota előtti téren. Innen indul majd tovább Csíkszeredára, ahova Ferenc pápa csíksomlyói látogatásakor, 2019. június 1-én érkezik és egészen a Pünkösdi Búcsúig csodálhatják a zarándokok.

Múzeumok Éjszakája 2019 Május 18-án, szombaton a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség újra csatlakozik a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az érdeklődők megtekinthetik a Gránátalma Patikatörténeti Múzeum egyedi gyűjteményét, illetve a tavalyi évhez hasonlóan a Székesegyházban is nyitott kapukkal várják a látogatókat: a kivilágításnak köszönhetően jobban szemügyre vehetik a templomot, lesétálhatnak a kriptába, a kincstárban pedig megtekinthetik az egyházművészeti gyűjtemény legszebb darabjait. A rendezvény teljes ideje alatt, 19 és hajnali 2 óra között a látogatás ingyenes.

Zarándoklat Medjugorjéba Május 20-25 között zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba Nagy Enikő Zelma szerzetesnő vezetésével. A zarándoklat ára 145 euró. Jelentkezni a 0742-698166-os telefonszámon lehet.

Lelkinap házasoknak Székelyudvarhelyen A Gyulafehérvári Főegyházmegye családmunkacsoport szervezésében egy a házastársi kapcsolat építését szolgáló lelkinapra várják a házasokat május 25-én, szombaton a Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Az „Újjáéledés?!” címet viselő program délelőtt 10 és este 7 óra között zajlik. A témák személyes elmélyítése érdekében lesznek páros és kiscsoportos, valamint tematikus beszélgetések, műhelymunkával, mozgással. Természetesen lesz lehetőség, az Istennel való mélyebb találkozásra is a szentmisében, vagy a közös ima által. A programot Bakó Mária lelkigondozó, a Családpasztorációs Központ munkatársa vezeti. Jelentkezni a www.csalad.ro oldalon lehet május 22-ig. Várják a házaspárokat, különösen azokat, akik már több évi házasság után kapcsolatuk felfrissítésére vágynak.

Időjárás: Ma napközben mindenhol beborul az ég és országszerte készülhetünk esőre, záporra, keleten és az Erdélyi medence térségében zivatarra. Az északias szelet élénk, erős, nyugaton viharos lökések kísérik. Jelentős lesz a hőmérsékleti kontraszt nyugat és kelet között, 9-22 fokig emelkedik a hőmérséklet, keleten lesz meleg, nyugaton jóval hűvösebb.

MRE - Hírszolgálat, 2019. május 14.  

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Csíkdánfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Elhunyt Groza Dániel kisjenői plébános Életének 52. és papságának 27. évében tegnap, a Fatimai Szűzanya ünnepén, súlyos betegség után elhunyt Groza Dániel kisjenői plébános. Groza Dániel 1966. szeptember 30-án született Nagybányán. Teológiai tanulmányait a gyulafehérvári hittudományi főiskolán végezte, majd a temesvári székesegyházban 1992. április 25-én Krauter Sebestyén megyéspüspök szentelte pappá. Állomáshelyei: Resicabánya-segédlelkész, Temesvár-gyárváros-segédlelkész, Csanád és Óbéb-plébániai kormányzó, majd plébános, Kisjenő-plébános. A temetési szertartás a csanádi plébániatemplomban május 15-én, holnap délután 5 órakor szentmisével kezdődik, melyet Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mutat be. Ezt követően a csanádi temetőben helyezik örök nyugalomra. A kisjenői plébániatemplomban ma délután 6 órától és csütörtökön délután szintén 6 órától mutatnak be szentmisét lelke üdvéért. Imádkozzunk mi is érte, adjon az Úr örök nyugodalmat neki és az örök világosság fényeskedjék neki.

Bérmálás Feketehalomban Jakubinyi György érsek a feketehalmi templomban ma a délelőtt tíz órakor kezdődő szentmise keretében 10 fiatalt és 1 felnőttet részesít a nagykorúság szentségében. Imádkozzunk fiataljainkért, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait.

Szent Antal nagykilenced Folytatódik a Szent Antal-nagykilenced. A csíksomlyói kegytemplomban keddenként reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor kezdődnek a szentmisék. Az esti szentmiséket rádiónk ebben az évben is élő adásban közvetíti. A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órakor kezdődnek. Délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmiséken vendégpapok prédikálnak. A kaplonyi Páduai Szent Antal templomban minden kedden este 7 órakor vannak a szentmisék, amelyen Barta Barnabás szatmári püspöki titkár tart elmélkedést. Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentbeszédeket Urbán Erik ferences atya tartja. Szárhegyen az idei nagykilenced keretében ismét rövid katekézisekkel várják a híveket. A téma a szentgyónás, mint az irgalom szentségének meghatározása és megközelítése lesz. Az elmélkedéseket P. Gegő István Julianus ferences atya tartja. A szentmisék keddenként délelőtt fél 11-től és délután 5 órától kezdődnek. Az ötödik elmélkedés témája: „Isten, aki Szent Fia által kiengesztelte önmagával a világot…”. Az esztelneki ferences templomban a szentmisék kezdési időpontja délután 6 óra Előtte fél 6-tól gyónási lehetőség lesz. A kilenced elmélkedéseinek témái a szentatya csíksomlyói látogatására való felkészülést szolgálják. Szatmárnémetiben minden alkalommal délelőtt 10 órai kezdési időponttal mutatják be legszentebb áldozatot, melyben Solomayer Sándor, a szatmárnémeti Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) egyházközösség plébánosa elmélkedik.

Nepomuki Szent János-búcsúk A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a farkaslaki plébániatemplomban május 16-án, csütörtökön déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnepi szentbeszédet Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános tartja. A gelencei egyházközség filiájában a haralyi templomban délután 5 órakor kezdődik a búcsú szentmise. Az ünnep szónoka Becze Lóránt szentkatolnai plébános. A Szatmári egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János. A Temesvári egyházmegyében a lippai templom védőszentje Nepomuki Szent János. A búcsús szentmise szombaton délután 4 órakor kezdődik, azt követően a német népviseletbe öltözött párok fognak felvonulni a város központjában.

Zarándoklat Medjugorjéba Május 20-25 között zarándoklatot szerveznek Medjugorjéba Nagy Enikő Zelma szerzetesnő vezetésével. A zarándoklat ára 145 euró. Jelentkezni a 0742698166-os telefonszámon lehet.

Egyházmegyei Zarándoknap A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség zarándoklatra hívja az egyházmegye híveit, papjait és különösképpen a fiatalokat, a bérmálkozásra készülőket május 19-én, Húsvét 5. Vasárnapján a nagyváradi székesegyházba, hiszen a helyi hagyomány szerint ezen a napon az egyházmegye alapítóját, Szent László királyt ünnepelik az egyházmegye hívei. A program 10 órakor kezdődik a zarándokok fogadásával és ráhangolódással. A főpapi szentmise 11 órakor kezdődik, amelyre az egyházmegye papsága, szerzetessége és hívei mellett a szomszédos egyházmegyékből is érkeznek vendégek. A szentmise főcelebránsa és szónoka Udvardy György pécsi megyéspüspök lesz. A szentmisét Szent László ereklyéjével végzett körmenet követi. Az ünnepi program lezárásaként a Debreceni Hajdú Táncegyüttes műsorát tekinthetik meg a résztvevők a székesegyház előtti téren.

Időjárás: Ma napközben mindenhol beborul az ég és országszerte készülhetünk esőre, záporra, keleten és az Erdélyi medence térségében zivatarra. Az északias szelet élénk, erős, nyugaton viharos lökések kísérik. Jelentős lesz a hőmérsékleti kontraszt nyugat és kelet között, 9-22 fokig emelkedik a hőmérséklet, keleten lesz meleg, nyugaton jóval hűvösebb.

MRE - Hírszolgálat, 2019. május 14.

About the author

Görgényi Tünde