2019. március 18. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent József búcsúk
Holnap lesz a Boldogságos Szűz jegyesének, Szent Józsefnek az ünnepe.
A gyualfehérvári főegyházmegyében a segesvári egyházközség triduummal készült a Szent József búcsúra, melynek befejező szentmiséje ma délután öt órakor kezdődik. A búcsú ünnepe holnap délután szintén öt órától lesz. A triduum és a búcsú szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános.
A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébániatemplom búcsúját szintén háromnapos lelkigyakorlat előzte meg. A harmadik alkalom ma délután 6 órától kezdődik. A búcsúünnepen március 19-én, szintén délután 6 órakor lesz a szentmise. A triduumon és a búcsús szentmisén Fülöp László miklósvári plébános tartja az elmélkedéseket.
Csíkszeredában, a Szent József tiszteletére felszentelt püspöki kápolnában március 19-én, holnap délután 4 órától tartják a búcsúünnepet. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig László Attila, a Székelyudvarhely-szombatfalvi Szent György egyházközség plébánosa. A liturgia keretében felavtaják Isten szolgája Márton Áron püspök úr mellszobrát a kápolna bejáratánál.
Egeres: Gipszgyár szintén Szent József napján ünnepel. A búcsús szentmise holnap délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Fábián László györgyfalvi plébános tartja.
Kolozsváron az Írisz-telepi templomban a búcsús szentmise március 19-én, holnap délután 6 órától lesz. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Kémenes Lóránt kolozsvári főesperes-plébános. A kolozsvári Báthory István Líceum kápolnájának Szent József búcsúját március 20-án, szerdán délelőtt 10 órától ünneplik a Szent Mihály plébánia, valamint a Báthory Szülői Szövetség szervezésében.
A nagyváradi egyházmegyében Nagyváradon, a Szent József-templom búcsúünnepe március 19-én, kedden délután öt órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor József általános helynök.
A szatmári egyházmegyében a kaplonyi Szent József-templom búcsúját is március 19-én, azaz holnap tartják. Az ünnepi szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka P. Főcze Imre Bonaventura ferences atya, Déva-Telepi plébános, délelőtt 11 órakor kezdődik.

Családpasztorációs referensek találkozója Csíksomlyón
A csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referensei és felelősei találkozójának. Március 19-én, holnap, a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék képviselői találkoznak, 20-án és 21-én pedig csatlakoznak hozzájuk a többi egyházmegye felelősei is. A programot Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezeti.

Olvasóklub Kolozsváron
A Katolikus olvasóklub márciusi és egyben nagyböjti ajánlata Jean Vanier: A könnyek forrása című, lelkigyakorlatos elmélkedéseket tartalmazó könyve, amelynek az Elfogadjuk a kereszt titkát című fejezetét olvashatják el és beszélhetik meg együtt a résztvevők.
Minden érdeklődőt szeretettel vár Farmati Anna szociális testvér és Serbán Mária, a Vasárnap katolikus hetilap munkatársa Kolozsváron, március 20-án, szerdán este fél héttől, a Szentegyház utca 7 szám alatti Boldog Sára-teremben.

Nagyböjti lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
Március 22 és 23-ka között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban “Élj, szeress, álmodj, higgy!” címmel nagyböjti lelkigyakorlat lesz azoknak, akik közel érzik magukhoz a ferences lelkiséget, ahol a bűnbánat, öröm és szeretet találkozik. A lelkigyakorlatra előzetes bejelentkezés szükséges március 20-ig a 0266-210537 vagy a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzés Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhely ad otthont a negyedik alkalommal megszervezésre kerülő nyolc hétvégéből álló Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzésnek. Az első találkozás március 29-31-ke között lesz megtartva. Jelentkezni március 22-ig lehet a tsz.fif.ma honlapon. Bővebb információk a 0746-239738-as telefonszámon kaphatók.

Bevezetés az okoseszközök használatába
A KALOT Egyesület okostelefon- és tabletfelhasználó tanfolyamot indít idősödők számára. A képzés mindazok számára hasznos, akik szeretnének megbarátkozni az okos eszközök – telefon, tablet – használatával, akik betekintést szeretnének nyerni a digitális technológia nyújtotta új kommunikációs, tájékozódási, szórakozási és ügyintézési módokba, lehetőségekbe. A tanfolyam április 1-től kezdődően, 7 héten át tart és heti 6 órás foglalkozást tartalmaz. Érdeklődni és jelentkezni a 0758-840279-es telefonszámon (8-12 óra között), vagy az kepzesek@kalot.ro e-mail címen lehet március 29-ig. A foglalkozásokhoz saját oktostelefon, tablet szükséges. A helyek száma korlátozott!

Időjárás: Ma ismét sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, valamint helyenként kisebb gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék nem várható. Délután 15-20 fok körüli alakul a levegőhőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2019. március 18.


H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Kadicsfalván tartják az örökös szentségimádási napot. Nagyböjt folyamán járuljunk gyakrabban az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, engeszteljük Őt bűneinkért és engedjük, hogy jelenléte formáljon, megtisztítson bennünket.

A temesvár-szabadfalui hívek csoportja Battonyán
A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje ma a battonyai Szentháromság templomba érkezik. Az ünnepi szentmisét 16 órakor dr. Gyulay Endre ny. szeged-csanádi püspök mutatja be. A szentmise előtt, 14.30-15.30 között szentségimádás lesz, amelyet Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános, valamint az egyházközség híveinek egy csoportja tart.

Ünnepi hét a piarista nővéreknél
Ma, a rendalapító Boldog Celestina Donati ünnepén veszi kezdetét a Mit mond a Lélek? hete a szatmári piarista nővéreknél. Az ünnep fénypontja a nagykárolyi Kalazanci Szent József-plébániatemplomban este 6 órától kezdődő püspöki szentmise, amelynek keretében a nővérek megújítják fogadalmukat, Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér pedig leteszi örökfogadalmát a rend elöljárójának kezébe. Az ünnepi szónok Molnár Lehel piarista szerzetes tanár lesz. A nővérek várják az érdeklődőket a hét eseményeire, egyben kérik minden jóakaratú ember imádságát különösen is az örökfogadalmát letenni készülő Ágnes nővérért, a Piarista Nővérek Kongregációja rendi vezetésének nehéz és egyben áldott munkáját végző szerzetesekért és valamennyi piarista nővérért.

Szentignáci vezetett imák Marosvásárhelyen
Nagyböjt folyamán keddenként este nyolc órától szentignáci vezett imák lesznek a segítő nővéreknél. Az imákat Bajkó Julianna, Hadnagy Margó és Vormair Emese vezetik. Az alkalmak nyitottak, előzetes bejelentkezés nem szükséges.

Csendmeditáció Kolozsváron
Minden szerdán a nagyböjt folyamán a Kolozsváron élő szociális testvérek csendmeditációra kínálnak lehetőséget számára, akik ismerik ezt az imaformát és a nagyváros zajában szeretnének kicsit megállni, figyelni, jelen lenni Isten és önmaguk számára. Egy-egy alkalom rövid bevezető után 2-szer 25 perc csendes imából áll (a szünetben akár el is lehet menni vagy bejönni). Mindenkit várnak Kolozsváron, a Szentegyház utca 7 szám alatt, a Boldog Sára-teremben.

Nagyböjti lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
Március 22 és 23-ka között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban “Élj, szeress, álmodj, higgy!” címmel nagyböjti lelkigyakorlat lesz azoknak, akik közel érzik magukhoz a ferences lelkiséget, ahol a bűnbánat, öröm és szeretet találkozik. A lelkigyakorlatra előzetes bejelentkezés szükséges március 20-ig a 0266 210 537 és a 0755 489 743-as telefonszámokon, vagy a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Előadás a keresztény családoknak Máramarosszigeten
Előadássorozat indul a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánián „Keresztény családok, a szórványközösség jövőjének záloga” címmel. A kezdeményezés legfőbb célkitűzése, hogy a plébánián létrejöjjön egy olyan családháló, mely összefogja az egyes családokat egyetlen közösséggé. Az első előadás március 24-én, vasárnap este hét órától lesz a plébánia oratóriumába, meghívott előadó dr.Pécsi Rita neveléskutató, aki Szent József ünnepéhez kapcsolódóan, „apukás előadásával” kifejezetten az édesapákra és az édesapai szerepre összpontosít az Apának lenni nagy lehetőség, szent feladat című előadásában. A szervezők szeretnék a családok egészét megszólítani, ezért az egyes előadások ideje alatt különböző foglalkozásokat szerveznek a gyermekeknek, így biztosítva, a házaspárok nyugodt részvételét. Szeretettel várnak mindenkit.

Kneipp-hétvége Tusnádfürdőn
„A test a lélek menedékháza, mindkettő függ a másiktól; ha csak az egyiknél hiány lép fel, már az egész lélek beteggé válhat, és a szellem is szenved” Ezekkel a gondolattokkal hívják és várják az érdeklődőket március 20 és 21 között a Tusnádfürdőn szervezett Kneipp-hétvégére. Test, lélek és szellem egységének hosszú- távú megőrzésének módjába nyerünk együtt betekintést, tudomást szerezve a Kneipp- terápia öt alappilléréről. A program keretében főként a vizes-alkalmazások megtapasztalására, elsajátítására lesz lehetőség. További információk kérhetők Péter Mária Imelda mallersdorfi ferences nővértől a mimeldan@gmail.com e-mail címen.

Családos lelkinap Zimándújfalun
Március 23-án, szombaton a zimándújfalui római katolikus plébánián családos lelkinapot tartanak magyar nyelven. A programban délelőtt 10 órakor Családapostolkodás címmel a nagyváradi Veres család előadása szerepel, azt követően kerekasztal beszélgetésre és kiscsoportos tevékenységre kerül sor. Ebéd után, 14 órakor megosztó kör és kiértékelés, 15.15 órakor családok keresztútja és gyónási alkalom lesz. A találkozó záró szentmiséjét 16 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. A programok alatt a gyermekekkel külön foglalkozást tartanak. Várnak minden érdeklődőt!

Időjárás: Ma ismét sok napsütésre számíthatunk, de időnként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, valamint helyenként kisebb gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, csapadék nem várható. Délután 15-20 fok körüli alakul a levegőhőmérséklete.

MRE - Hírszolgálat, 2019. március 18.

About the author

maradmin

Leave a Comment