2019. november 04. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szent Imre-napi búcsúk A gyulafehérvári egyházmegyében ma van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja, amelyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés délután 5 órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben. Gelencén a búcsút holnap délelőtt 11 órakor tartják. A szentmise szónoka Böjte Csaba ferences atya. Petrozsényban a Szent Imre-kápolna búcsúja holnap délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész tartja. A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje szintén holnap délután 4 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Simon Imre segesvári segédlelkész. A szentmise után orgonakoncertet tart Szakács György, a Debrecen Kistemplom-Ispotály református egyházközség lelkésze. A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúján holnap este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. A szentbeszédet Jakkel Tamás diakónus mondja. A marosvásárhelyi Szent Imre-templomban is holnap este 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise, melynek szónoka Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános. A szentmisén közreműködik a Cantuale énekegyüttes Nyilas Szabolcs vezetésével. A szatmári egyházmegyében a kökényesdi templom búcsúját holnap délelőtt 11 órától tartják, Luczás Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével.

Könyvbemutató A temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében november 6-án, szerdán este 6 órakor kerül sor a Ferenc pápa Csíksomlyón címet viselő emlékkönyv bemutatására. A kötetet megjelentető Verbum kiadó honlapján a következők olvashatók: „A kötet Ferenc pápa ez év júniusának első napjaiban tett csíksomlyói látogatásának állít emléket. Erről a történelmi pillanatról láthat a kedves olvasó egy képfüzért, illetve a látogatáson résztvevők és szervezők örömmel átitatott visszaemlékezéseivel találja szembe magát a kiadványt fellapozó érdeklődő.”

Megemlékezés Gyergyóalfaluban Gyergyóalfaluban minden évben megemlékeznek azokról az elhunytakról, akiket a Caritas beteggondozói otthonukban ápoltak. Az idei megemlékező szentmise november 7-én este 6 órától lesz a helyi római katolikus templomban.

A muzsika hangja A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeiből alakult Kölyökszínház turnéra indul a Muzsika hangja című musical előadással. November 7-én, csütörtökön este 6 órakor Medgyesen a Kultúrotthonban, november 8-án, pénteken délelőtt 11 órakor a máréfalvi kultúrotthonban, délután 6 órakor pedig az oroszhegyi kultúrotthonban lesz az előadás. November 9-én, szombaton délután 4 órakor Szárhegyen láthatják az érdeklődők a musicalt, ami után után szüretibál lesz. November 10-én, vasárnap reggel 9 órától szentmisén vesznek részt az alapítvány gyermekei Gyergyóremetén, utána fél 11 órakor tartják meg az előadást a kultúrotthonban, este 6 órakor pedig a segesvári kultúrotthonban zárul a turné.

Lelkinap Bethlenfalván A kadicsfalvi és bethlenfalvi Élet a lélekben imacsoport lelkinapot szervez november 9-én a bethlenfalvi templomban. A programban, mely délelőtt 10 órakor kezdődik, lesz előadás, ima, tanúságtétel, szentségimádás. A lelkinapot délután 5 órától hálaadó szentmisével zárják.

Kovásznai Kórusok Találkozója 20 éves a Kovászna-Vajnafalvi Református Egyházköség kórusa, a Hozsánna Kamarakórus, amely fennállásának évfordulóját a már hagyományos Kovásznai Városi Kórusok találkozójának megszervezésével ünnepli. A rendezvényre a Kovászna-Vajnafalvi Református Templomban kerül sor november 9-én, szombaton este 6 órától. A kórustalálkozó meghívott fellépői: a Pastorala Kamarakórus, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta szív diákkórusa, a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség Férfidalárdája, a Kovásznai Római Katolikus Egyházközség Szent István Kórusa, a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Schola Patrona Hungarorum kórusa.

Gyógyító lelkigyakorlat A székelyudvarhelyi Szent Pio Házban „A mennyország is megmozdul értem!” címmel gyógyító lelkigyakorlat lesz november 22-24 között gyászolóknak, gyógyíthatatlan betegeknek, lelki szárazságban lévőknek és mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni a jó Istenhez, Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános vezetésével, Előzetes bejelentkezés szükséges november 19-ig a 0266 210 537-es vagy a 0755 489 743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail- címen.

Időjárás: Ma reggel 9 órakor sárga jelzésű szélriadót bocsájtott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat Krassó-Szörény, Arad, Temes és Szeben megyére. A riadó délután 4 óráig érvényes, a meteorológusok szerint a négy megye több településén megerősödik a szél, a széllökések elérik a 60-70 kilométer/órás sebességet.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a futásfalvi templomban tartanak örökös szentség-imádási napot. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden kapott kegyelemért!

Borromeo Szent Károly búcsúkgyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolnájának védőszentje Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét ma délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai premontrei apát. A nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúját is ma tartják. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel közösen. megújúlásáért szeretnének közösen imádkozni. A szatmári egyházmegyében a máramarosszigeti templom búcsúját ma este 6 órától tartják, Mikulyák László Felső-Tisza-Vidéki esperes, rahói plébános szentbeszédével.

Szent Imre-napi búcsúk A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna Szent Imre herceg tiszteletére van szentelve. A búcsús szentmise ma délután 5 órától lesz, szentbeszédet mond Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben.

Mága Zoltán koncertsorozata A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével kitüntetett, Prima Primissima díjas magyar hegedűművész Erdély 11 városában tart jótékonysági koncertet. Minden településen a beérkezett adományokat, felajánlásokat a rászorulók megsegítésére fordítják. Ma délután 6 órától Kovásznán a belvárosi református templomban, holnap délután fél 5 órától Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós-templomban, majd este 8 órától Kézdivásárhelyen a református templomban várják a zenekedvelőket. A további helyszínekről a későbbiekben értesítjük hallgatóinkat.

A jelen érzékelésének imái November 8-a és 10-e között Nagyszokondra hívják a szemlélődő ima iránt érdeklődőket. A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodájának referense, Kujbus Márta vezetésével napi többszöri huszonöt perces imaidőkkel, a tapasztalatok megosztásával, a teljes csend megélésével telnek majd a napok, így igyekeznek majd megérteni és érzékelni, megtanulni a jelent. Jelentkezni a 0261-715011-es vagy a 0757-050923-mas telefonszámon lehet.

IX. Csíksomlyói Lány-és Asszonytalálkozó Az Áradat Egyesület szervezésében november 22-23.-án a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban tartják a IX. Csíksomlyói Lány- és Asszonytalálkozót, amelynek témája: Tabuk és titkok. Jelentkezés és további információ az aradat.ro oldalon. Jelentkezési határidő november 15.

Gyógyító lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen A mennyország is megmozdul értem! címmel gyógyító lelkigyakorlat lesz november 22-24 között gyászolóknak, gyógyíthatatlan betegeknek, lelki szárazságban lévőknek és mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni a jó Istenhez, Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános vezetésével, a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban. Előzetes bejelentkezés szükséges november 19-ig a 0266-210537-es vagy a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail- címen.

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat Csíkszentdomokoson Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Darvas Piroska segítőnővér vezetésével személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlatot lesz a november 25-december 1 közötti időszakban. Célcsoport: 20-60 év. A lelkigyakorlat elemei: 4 személyes elmélkedés, közös ima, észlelési testgyakorlatok, naponta személyes beszélgetés a kísérővel, szentmise, gyónási lehetőség, csend a lelkigyakorlat egész ideje alatt, igény szerint svéd masszázs. Jelentkezni november 17-ig a 0743-753494-es számon.

Felhívás Az kolozsvári Szent Bonaventura nyomda 1906-1948 között működött Kolozsváron a Ferences Rendtartomány testvéreinek igazgatása alatt. Sajnos a rendtartomány jelenleg nem rendelkezik a nyomda kiadványainak teljes gyűjteményével, hisz azok egy része az elmúlt évtizedekben szétszóródott, elveszett. Kérjük a kedves hallgatókat, hogy, amennyiben tudomásuk van a birtokukban levő olyan kiadványról, amelyet ez a kiadó nyomtatott, és szívesen odaadnák, hogy az Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent Bonaventura kiadványainak gyűjteményét gazdagítsa, kérjük, jutassák el a következő ferences kolostorok valamelyikébe: Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Gyergyószárhegy, Esztelnek, Brassó, Kolozsvár, Dés, Sebes, Déva, Kaplony. Ha nincs lehetőségük személyesen átadni a kiadványokat, elküldhetik az alábbi postacímre: Oficiul Provincial al Franciscanilor, Cluj- Napoca, Str. Emile Zola, nr. 4, Cod. 400112, Jud. Cluj. További információkért, kérjük, bátran hívják a 0749 912 283-as telefonszámot.

Időjárás: Egy időre még félretehetjük a téli kabátokat! Ma országszerte számíthatunk esőre, záporokra, majd délután inkább nyugaton és Erdélyben fordulhat még elő futó zápor. Keleten, délkeleten felszakadozik a felhőzet és előbújik a nap. A déli, délkeleti szelet az ország nagy részén élénk, erős lökések kísérhetik. Délután 17-26 fok között alakul a hőmérséklet, északon, északnyugaton lesznek az alacsonyabb maximumok.

MRE - Hírszolgálat, 2019. november 04.

About the author

Majoros Gabriella