2019. november 26. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Eucharisztikus Pasztorális Konferencia Esztergomban
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága november 26-28. között Eucharisztikus Pasztorális Konferenciát szervez Esztergomban, amelyen a nagyváradi egyházmegye papjainak egy csoportja is részt vesz.

Templombúcsú a Szent Katalin-telepen
November 27-én, holnap 18 órakor tartják az 1935-ben épült Csodásérmű Boldogasszony plébániatemplom búcsús szentmiséjét a nagyváradi Szent Katalin-telepen.

Légy tűz!
A sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia templomban, ifjúsági szentségimádást és dicsőítő estet tartanak, november 28-án, csütörtökön este fél 7 órától. A zenei szolgálatot Szabó István és a K-Egy zenekar biztosítja. Szeretettel várják a fiatalokat! Bővebben a mai Déli magazinban hallhatnak.

Előadás Csíkszeredában
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében november 29-én, pénteken 18. órától Ilyés  Zsolt  csíkszentléleki  plébános Gondolatok a szabadságról címmel tart előadást a városházán, Csíkszeredában. A rendezvény nyitott, minden érdeklődőt várnak.

Kispapok szolgálata az egyházmegyében
November 29-december 1. között a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet hat szeminaristája és két elöljárója a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyébe látogat. Szombaton délelőtt ellátogatnak az Erdélyi Mária Rádió stúdiójába, a Szent Erzsébet Idős Otthonba, délután pedig a Szent Katalin-telepi plébánia programjába kapcsolódnak be. Vasárnap 10 órakor a Nagyvárad-őssi plébániatemplomban vesznek részt szentmisén, majd a csoport egyik része a Nagyvárad-olaszi plébánián, a többiek az újpalotai plébánián teljesítenek szolgálatot.

Szent András-napi búcsúk
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a Szentegyházasfalu Szent András apostol nevét viselő plébániatemplomának búcsúját szombaton, november 30-án délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentmisén Darvas Emil kadicsfalvi-bethlenfalvi plébános prédikál.
Futásfalván is november 30-án, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Becze Lóránt szentkatolnai plébános mondja.                                                                          A gyimesfelsőloki Szent András-plébániatemplom búcsúját is szombaton délelőtt 11 órától tartják. A szentmise szónoka: Tamás Barna atya Marosvásárhelyről.                                                    Miklósvár leányegyházközségben, az ürmösi Szent András kápolnában a búcsús szentmisét december 1-jén, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentbeszédet György Imre baróti segédlelkész tartja.

Adventi gyertyagyújtás a székesegyháznál
Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! (Mk 1, 3) Adventben különös figyelmet fordítunk Keresztelő Szent János szavainak és nagyobb buzgalommal készítjük az Úr útját és az utat a másik ember felé. Erre a közös „útépítésre“ hívják ebben az évben is a nagyváradi plébániákat, papokat, szerzeteseket, híveket egyaránt: advent szombatjain, november 30-án, december 7-én, 14-én és 21-én 19 órakor gyertyagyújtás lesz a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház mellett felállított koszorún. A szertartás után a katolikus karitász munkatársai meleg teát és egy kis harapnivalót kínálnak az ünneplőknek. A két méter átmérőjű koszorú első gyertyája a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet szeminaristái által vezetett szertartás keretében lobban majd lángra.

Lelkinap az egészségügyben dolgozóknak
Lelkinapot tartanak az egészségügyben dolgozóknak Csíkszeredában, a Szent Imre Ifjúsági Központban (Petőfi Sándor utca, 39 szám) december 7-én, szombaton 9 órától.
Előadók: Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános és Bíró István református lelkész.
Jelentkezni lehet december 4-ig a következő telefonszámokon: 0749 304 731 (András Edit) vagy 0746 138 763 (Nagy Zelma).

Ha vagyunk – legyünk!
„Életem különféle vargabetűi és hajtűkanyar szerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő, énekes, mesemondó lettem…” így vall magáról Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó. A művész a nagybányai Teleki Magyar Házban tart felnőttek számára önálló műsort december 4-én, szerdán este 7 órától. Belépőjegy 45 lejért vásárolható a Teleki Magyar Házban.

Időjárás: A mai napon is helyenként párásan, ködösen indult a nap, máshol viszont a köd és pára megszűnését követően változóan felhős-napos időre készülhetünk. Reggel fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete.
Napközben az ország északnyugati felén lesz naposabb idő, máshol erősen felhős, borult időre van kilátás. Kora délután 6-13 fokot mérhetünk.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a kézdialmási templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Templom búcsú Nagyváradon
Csodásérmű Boldogasszony ünnepén tartják Nagyváradon a Szent Katalin telepi templom búcsúját. Az ünnepi szentmise, november 27-én, szerdán délután 4 órakor kezdődik, szentbeszédet mond Vakon Zsolt püspöki titkár.

Medjugorje-i imaest
November 28-án, csütörtökön délután 5 órától Medjugorje-i imaestet tartanak Csíkszeredában a Segítő Mária bentlakás dísztermében.
Az imaalkalom rózsafüzér imával kezdődik, majd szentmisével és szentségimádással folytatódik, melynek végén szentségi áldásban részesülnek a jelenlévők.

Fiatalok találkozója
A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ szervezésében a hegyvidéki főesperesség fiataljainak találkozóját a lugosi plébánián tartják, november 30-án, szombaton. A rendezvény 10 órakor kezdődik, a programban katekézis, kiscsoportos tevékenység szerepel. Délután 4 órakor Pál József-Csaba megyés püspök szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban, amelynek keretében a fiatalok meggyújtják az első adventi gyertyát. Az összejövetelre az egyházmegye több plébániájáról is várnak résztvevőket, lelkipásztorokat és fiatalokat.

Adventi ifjúsági imaórák
Szatmárnémetiben, advent vasárnapjain este 7 órától imaórát, karácsonyra való felkészülést tartanak a város négy templomában. Az első alkalom, december 1-én, a Hildegárda templomban lesz, az erősség és a bátorság erényeit tartva szem előtt, december 8-án, a Kis Szent Teréz templomban találkoznak a fiatalok és az igazságosságra figyelnek. Advent harmadik vasárnapján a Szentlélek templomban lesz az imaóra a mértékletesség témájában, és végül december 22-én, a Székesegyházban zárul, ahol az okosságról elmélkednek.

Ha vagyunk – legyünk!
„Életem különféle vargabetűi és hajtűkanyar szerű fordulatai után, melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantartó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő, énekes, mesemondó lettem…” így vall magáról Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó. A művész a nagybányai Teleki Magyar Házban tart felnőttek számára önálló műsort december 4-én, szerdán este 7 órától. Belépőjegy 45 lejért vásárolható a Teleki Magyar Házban.

Jótékonysági adventi vásár
A megújult nagyváradi püspöki palota kertjében, hatodik alkalommal szervezik meg az Adventi Jótékonysági Vásárt december 7-én, szombaton, délután 3 órától. Sokszínű vásári kínálattal, finom házi készítményű süteményekkel, lélekfelemelő adventi és karácsonyi muzsikával, kézműves foglalkozásokkal várnak mindenkit. A vásárra Szent Miklós püspök is megérkezik. A begyűlt összeget jótékonysági célra fordítják, két beteg kisfiú, Noel és István gyógykezelésének költségeihez járulva hozzá. A vásár este 7 órakor a szabadtéri adventi koszorú második gyertyájának ünnepélyes meggyújtásával zárul.

Adventi zenés áhítat
A Nagybányai Református Egyházmegye szervezésében, Adventi zenés áhítatra kerül sor december 15-én, a Nagybánya-óvárosi református templomban, délután 4 órától.
Fellép a Kolozsvári Református Kollégium Kórusa, a Flautino kamaraegyüttes, a Thábor Együttes és Marosán Csaba színművész. Perselybe elhelyezett adományokkal az egyházmegyei ifjúsági missziót lehet támogatni.

Országos hittanverseny
Tizennegyedik alkalommal rendezik meg 2020. január 17–19. között a Hivatások nyomában című országos hittanversenyt Nagyváradon, a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. A versenyt a római katolikus teológiai líceumokban tanuló IX–XII. osztályos diákok számára hirdetik meg. A verseny fő témája: Szent II. János Pál pápa, Pietrelcinai Szent Pio atya, Boldog IV. Károly, Boldog Brenner János élete. Iskolánként 3 diákot és 1 kísérő tanárt várnak a versenyre. A részvétel mindenki számára ingyenes. Jelentkezni lehet december 10-ig Benedek Ramóna hitoktatónál a benedek.ramona@yahoo.com címen vagy a 0723-309044 telefonszámon.

Időjárás: A mai napon is helyenként párásan, ködösen indul a nap, máshol viszont a köd és pára megszűnését követően változóan felhős-napos időre készülhetünk. Reggel fagypont
alá süllyed a levegő hőmérséklete.
Napközben az ország északnyugati felén lesz naposabb idő, máshol erősen felhős, borult időre van kilátás. Kora délután 6-13 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2019. november 26.

About the author

majoros gabriella