2019. október 31. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Mária köszöntő Gyimesbükkön
Rózsafüzér Királynője tiszteletére ma délután 5 órától ünnepélyes Mária köszöntőt tartanak a gyimesbükki templomban rózsafüzérrel és szentmisével, melyre szeretettel várnak mindenkit.

Ravatalozó kápolna megáldása Bélfenyéren
Holnap déli 12 órakor szentmise keretében áldja meg a ravatalozó kápolnát Böcskei László megyés püspök a bélfenyéri temetőben.

Mindenszentek ünnepe és halottak napja
A nagyváradi egyházmegyében holnap délután 3 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, 4 órakor pedig az egykori Olaszi temetőben található Gerliczy-, illetve a Markovits kápolnánál imádkoznak elhunytjaikért Nagyvárad katolikusai, papok és hívek közösen. A biharpüspöki Régi Temetőben délután 5 órakor gyűlnek a kereszt köré a hívek és imádkoznak Varga Sándor plébános vezetésével.
Másnap, november 2-án, szombaton, Halottak Napján, Böcskei László megyéspüspök délután 6 órakor az egyházmegye elhunyt híveiért mutat be szentmisét a nagyváradi római katolikus székesegyházban.
A szatmári egyházmegyében Szatmárnémetiben november 2-án, szombaton, délután 4 órától mutat be szentmisét Schönberger Jenő püspök a híd melletti temető kápolnájában, a szentbeszédet Hársfalvi Ottó általános helynök mondja.
A gyulafehérvári egyházmegyében a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban november 4-én, hétfőn reggel 7 órakor Jakubinyi György érsek a központi papság koncelebrálásával szentmisét mutat be az egyházmegye elhunyt főpásztorai, lelkipásztorai és hívei lelki üdvéért.

Promóció Élesden és Telegden
Nemrég sikerült Nagyvárad vételkörzetét megnövelnünk az antenna magasabbra helyezésével. Ennek köszönhető, hogy olyan helyeken is lehet hallgatni minket, ahol eddig rádiókészülékkel nem lehetett. November 3-án, vasárnap promóciós munkatársunk ellátogat Élesdre ahol a délelőtti 9 órakor kezdődő szentmise után, majd Telegden a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise után beszél a Mária Rádióról.

Borromeo Szent Károly búcsúk
A gyulafehérvári egyházmegyében Homoródkará-csonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját november 3-án, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentmisén László István lövétei plébános prédikál.
A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 3-án, vasárnap délután 5 órától tartják. Az ünnep szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános. A szentmisén közreműkődik a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség Jubilate Deo kórusa, Székely István kántor vezetésével.
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje is Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét november 4-én, hétfőn délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka Fazakas Zoltán Márton premontrei apát.
A nagyváradi egyházmegyében a nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúja november 4-én tartják. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel közösen

200 éves a móriczföldi templom
A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld településről a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című kötetben ez olvasható: „E község a II. József császár uralkodása alatt, az 1784–86. években lefolyt harmadik német telepítés idejében keletkezett. A római katolikus plébánia 1786-ban keletkezett és a templom 1819-ben épült.” A templom 200 éves évfordulója alkalmából november 3-án, vasárnap 15 órakor Máthé Lóránd gátaljai plébános meghívására Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.

A muzsika hangja
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeiből alakult Kölyökszínház turnéra indul a Muzsika hangja című musical előadással. November 7-én, csütörtökön este 6 órakor Medgyesen a Kultúrotthonban, november 8-án, pénteken délelőtt 11 órakor a máréfalvi kultúrotthonban, délután 6 órakor pedig az oroszhegyi kultúrotthonban lesz az előadás. November 9-én, szombaton délután 4 órakor Szárhegyen láthatják az érdeklődők a musicalt, ami után után szüretibál lesz. November 10-én, vasárnap reggel 9 órától szentmisén vesznek részt az alapítvány gyermekei Gyergyóremetén, utána fél 11 órakor tartják meg az előadást a kultúrotthonban, este 6 órakor pedig a segesvári kultúrotthonban zárul a turné.

Lelkinap Bethlenfalván
A kadicsfalvi és bethlenfalvi Élet a lélekben imacsoport lelkinapot szervez november 9-én a bethlenfalvi templomban. A programban, mely délelőtt 10 órakor kezdődik, lesz előadás, ima, tanúságtétel, szentségimádás. A lelkinapot délután 5 órától hálaadó szentmisével zárják.

Időjárás: Véget értek a verőfényes őszi napok, Csíkszereda környékén az esőt havazás váltotta fel. A meteorológiai szolgálat erős lehűlésre vonatkozó figyelmeztetést bocsátott ki október utolsó és november első napjaira. E szerint péntekig az egész országban jelentős lehűlés, a hegyekben havazás várható. Péntek hajnalban az idei ősz legalacsonyabb hőmérsékleti értékei várhatók – tudtuk meg a Maszol.ro hírportálról.

MRE – Hírszolgálat, 2019. október 31.

 

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a szamosújvári örmény katolikus templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, adjunk hálát minden kapott kegyelemért!

Egymillió csillag a rászoruló gyermekekért
A római katolikus Caritas Catolica és a görögkatolikus Caritas Eparhial meghív mindenkit, hogy ma délután 6 órától az Egymillió Csillag elnevezésű rendezvény keretében egy közös imával, egy mécses meggyújtásával fejezze ki együttérzését a nélkülöző, társadalmi kirekesztettségben élő gyermekek iránt. Az érdeklődőket az Olaszi parkban, a Frențiu Idősotthon és a ferences kolostor közötti téren várják felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül.

Drámapályázat
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve „Nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett” mottóval drámapályázatot hirdet a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, amelynek témája Jézus Krisztus példabeszédei és csodái. A szervezők célja, hogy a csoport tagjai személyesen átélhessék az Istennel való találkozás élményeit, az Ő üzenetét, ami átformálhatja, átalakíthatja az életüket. A pályázatra plébániai csoportok és osztályközösségek egyaránt nevezhetnek három korosztályban: I-IV., V-VIII., illetve X-XI. osztály. A követelmények szerint a bemutatandó jelenetek hossza nem haladhatja meg a 10 percet, illetve ezeket Nagyváradon kell majd bemutatni november 19-én, délután 4 órától a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum dísztermében, ahol egy szakmai zsűri döntése alapján díjazzák a résztvevőket. A jelenetek forgatókönyveit legkésőbb november 5-ig el kell juttatni a nagyváradi Püspöki Hivatalhoz. A szükséges jelmezekről, díszletekről, hangosításról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Az Isten vezet címmel november 8 és 10-ke között lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Azok jelentkezését várják, akik arra vágynak, hogy két napig Istennel legyenek csendben, Őt figyelve. A lelkigyakorlat során mindennap lesz szentmise, közös ima, ráhangoló elmélkedések, valamint lehetőség nyílik a megosztásokra és személyes beszélgetésekre is. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szükséges november 4-ig a 0266-210.537-es vagy a 0755-489.743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen.

Angol társasági klub
A KALOT Egyesület november 5-én angol társalgási klubot indít Csíksomlyón, az egyesület székhelyén. A klubot angol anyanyelvű klubvezető irányítja. Az érdekes, mindennapi társalgási témák mellett gyakoriak lesznek a világ különböző országaiból érkező vendégek is. A klub mindazok számára kitűnő lehetőség, akik szeretnék megtartani, vagy továbbfejleszteni meglevő nyelvtudásukat, szókincsüket fejleszteni, szófordulatokat elsajátítani. Részvételi hozzájárulás: 12 alkalomra 250 lej, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, diákoknak 220 lej. Jelentkezni november 4-ig lehet a 0758-840.279-as telefonszámon vagy az kepzesek@kalot.ro e-mail címen hétköznaponként 8 és 12 óra között.

Könyvbemutató Nagyváradon és Temesváron
November 5-én, kedden délután 5 órakor a nagyváradi Püspöki Palota dísztermében, november 6-án, szerdán délután 6 órakor a Temesvár-józsefvárosi plébánia közösségi termében mutatják be a Ferenc pápa Csíksomlyón című emlékkönyvet. A gazdagon illusztrált album Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának állít emléket. Az erdélyi főpásztorok és a szervezőbizottság tagjai, a látogatás előkészítésében közreműködők osztják meg a kötetben az előkészületek történetét, emlékeznek a pápalátogatás legfontosabb eseményeire, az illusztrációk pedig a történelmi esemény és az előkészület mozzanatairól tanúskodnak. A kötethez Miguel Maury Buendía pápai nuncius írt előszót. Szeretettel várják az érdeklődőket.

Kneipp-hétvége
„Tégy valami jót a testeddel, hogy a lelkednek kedve legyen Lakni benne.” Avilai Szent Teréz gondolata nyomán Péter Mária Imelda mallersdorfi ferences nővér a Kneipp terápiáról tart kurzust november 7-10 között Gyergyócsomafalván, melynek keretében főként a vizes-alkalmazások megtapasztalására, elsajátítására és gyakorlására lesz lehetőség. Helyek száma korlátozott, jelentkezni lehet a 0741-694139-es telefonszámon.

Közösségi nap
Plébániai közösségi napot tartanak, november 9-én délelőtt 10 és délután 2 óra között a marosvásárhelyi Szent Család-templomban. Lesz szentmise, lelki táplálék, jó beszélgetések, flash mob és bográcsos agapé. Szeretettel várnak mindenkit a közös együttlétre.

Időjárás: Ma már szakadozott lesz a felhőzet, sokfelé számíthatunk hosszabb napos időszakokra is, de csapadék is előfordul. Reggelre többfelé pára, köd képződik. Észak-keleten néhol élénk lesz az északkeleti szél. Hajnalban az Erdélyi medence térségében és a hegyvidéken fagypont alá süllyed a hőmérők higganyszála. Délután pedig 8-11 fok között alakulhat a hőmérséklet.

MRE - Hírszolgálat, 2019. október 31.

About the author

Tunde Vidican Lokodi