2019. október 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Imavirrasztás a szalvatoriánus rendházban
A temesvári Püspökség keretében működő Ifjúsági Pasztorációs Iroda programjának megfelelően november 1-jén, pénteken, mindenszentek napján a Temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 18-1.30 óra között imavirrasztást tartanak.

Virrasztás Sepsiszentgyörgyön
A Krisztus Király plébániatemplomban minden hónap első péntekén este 10 órától egész éjszakás virrasztást tartanak, melyet rádiónk élőben közvetít.

Szent Imre-napi búcsúk
A Gyulafehérvári Főegyházmegyében a máréfalvi Szent Imre-plébániatemplom búcsúját november 3-án, vasárnap tartják. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A szentmisébe bekapcsolódhatnak rádiónk hullámhosszán. Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját szintén vasárnap délben a fél 1 órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A homíliát Bálint István, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze mondja. A görgényszentimrei templom védőszentjét is vasárnap délután fél 1 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Jánossi Imre zetelaki segédlelkész.
Petrozsényban a Szent Imre-kápolna búcsúja november 5-én, kedden délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész tartja. A Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje is november 5-én, kedden délután 4 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok Simon Imre segesvári segédlelkész. A szentmise után orgonakoncertet tart Szakács György, a Debrecen Kistemplom-Ispotály református egyházközség lelkésze.
A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájának búcsúján november 5-én, kedden este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes szentmise. A szentbeszédet Jakkel Tamás diakónus mondja.
A marosvásárhelyi Szent Imre-templomban november 5-én, kedden az este 6 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános. A szentmisén közreműködik a Cantuale énekegyüttes Nyilas Szabolcs vezetésével.

200 éves a móriczföldi templom
A gátaljai plébániához tartozó Móriczföld településről a Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai című kötetben ez olvasható: „E község a II. József császár uralkodása alatt, az 1784–86. években lefolyt harmadik német telepítés idejében keletkezett. A római katolikus plébánia 1786-ban keletkezett és a templom 1819-ben épült.” A templom 200 éves évfordulója alkalmából november 3-án, vasárnap 15 órakor Máthé Lóránd gátaljai plébános meghívására Dirschl Johann általános helynök mutat be szentmisét.

A jelen érzékelésének imái
November 8-a és 10-e között Nagyszokondra hívják a szemlélődő ima iránt érdeklődőket. A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodájának referense, Kujbus Márta vezetésével napi többszöri huszonöt perces imaidőkkel, a tapasztalatok megosztásával, a teljes csend megélésével telnek majd a napok, így igyekeznek majd megérteni és érzékelni megtanulni a jelent.
Jelentkezni a 0261 715 011-es vagy a 0757 050 923-mas telefonszámon lehet.

Lelkinap Bethlenfalván
A kadicsfalvi és bethlenfalvi Élet a Lélekben imacsoport lelkinapot szervez november 9-én a bethlenfalvi templomban. A programban, mely délelőtt 10 órakor kezdődik, lesz előadás, ima, tanúságtétel, szentségimádás. A lelkinapot délután 5 órától hálaadó szentmisével zárják.

Gyógyító lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
November 22-24 között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban gyógyító lelkigyakorlat lesz gyászolóknak, rákos betegeknek, lelki szárazságban lévőknek és mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni a jó Istenhez. A lelkigyakorlatot Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános vezeti.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 0266 210 537-es vagy 0755 489 743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen.

Személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlat
Csíkszentdomokoson, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban Darvas Piroska segítőnővér vezetésével személyesen kísért szentignáci lelkigyakorlatot lesz november 25-ke és december 1-je között.
Célcsoport: 20-60 év. A lelkigyakorlat elemei: 4 személyes elmélkedés, közös ima, észlelési testgyakorlatok, naponta személyes beszélgetés a kísérővel, szentmise, gyónási lehetőség, csend a lelkigyakorlat egész ideje alatt. Jelentkezni november 17-ig lehetséges a 0743 753 494-es telefonszámon.

Időjárás: A mai nap esős, hűvös időben van részünk, a nap első felében még többfelé kisüt a nap, délután azonban az északi tájak kivételével ismét elered az eső. A hegyvidéken havas eső sem kizárt. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. Délután 7-13 fokra számíthatunk.

 

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a bánffyhunyadi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Párkapcsolati műhelyfoglalkozás Kolozsváron
A Máltai Szeretetszolgálat kolozsvári fiókszervezete háromalkalmas párkapcsolati műhelyfoglalkozást szervez, melynek keretében Szabados Andrea pszichoterapeuta moderálásával az első felvonásban a társkeresésről, a második alkalommal a párkapcsolatokról, a harmadik találkozáson pedig a házasságról fognak beszélgetni. Az interaktív műhely első részére ma este 7 órától lesz a Rhédey Kávéház alsó termében. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Borromeo Szent Károly búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében Homoródkarácsonyfalva leányegyházközségében, Oklándon, a kápolna búcsúját november 3-án, vasárnap délután 3 órakor ünneplik. A szentmisén László István lövétei plébános prédikál.
A marosújvári plébániatemplom védőszentje szintén Borromeo Szent Károly. Búcsúját november 3-án, vasárnap délután 5 órától tartják. Az ünnep szónoka Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános prédikál. A szentmisén közreműködik a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség Jubilate Deo kórusa, Székely István kántor vezetésével.
A gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Líceum kápolna védőszentje is Borromeo Szent Károly. Búcsúünnepét november 4-én, hétfőn délután 5 órától tartják. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka Fazakas Zoltán Márton OPraem csornai premontrei apát.
A nagyváradi egyházmegyében a nagyváradi püspöki palota kápolnájának búcsúját november 4-én, hétfőn tartják. A délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisét Böcskei László megyés püspök mutatja be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel közösen. Az eseményre várják azokat a híveket is, akik a város és az egyházmegye megújulásáért szeretnének közösen imádkozni.

Rövidterápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány november 4. és 15-ke között kéthetes rövidterápiás programot szervez szenvedély-betegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban. Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezni még a mai nap folyamán lehet a bonuspastor.ro oldalon található elérhetőségeken.

Angol társasági klub
A KALOT Egyesület angol társalgási klubot indít Csíksomlyón, az egyesület székhelyén. A klubot angol anyanyelvű klubvezető irányítja. Az érdekes, mindennapi társalgási témák mellett gyakoriak lesznek a világ különböző országaiból érkező vendégek is. A klub mindazok számára kitűnő lehetőség, akik szeretnék megtartani, vagy továbbfejleszteni meglevő nyelvtudásukat, szókincsüket fejleszteni, szófordulatokat elsajátítani. Részvételi hozzájárulás: 12 alkalomra 250 lej, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek, diákoknak 220 lej. Az alkalmak keddenként délután 6 órától kezdődnek. Jelentkezni november 4-ig lehet a 0758-840.279-as telefonszámon vagy az kepzesek@kalot.ro e-mail címen hétköznaponként 8 és 12 óra között.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Az Isten vezet címmel november 8. és 10-ke között lelkigyakorlatot tart Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános. Azok jelentkezését várják, akik arra vágynak, hogy két napig Istennel legyenek csendben, Őt figyelve. A lelkigyakorlat során mindennap lesz szentmise, közös ima, ráhangoló elmélkedések, valamint lehetőség nyílik a megosztásokra és személyes beszélgetésekre is. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szükséges. November 4-ig a 0266-210537-es vagy a 0755-489743-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni.

A jelen érzékelésének imái
November 8-a és 10-e között Nagyszokondra hívják a szemlélődő ima iránt érdeklődőket. A Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodájának referense, Kujbus Márta vezetésével napi többszöri huszonöt perces imaidőkkel, a tapasztalatok megosztásával, a teljes csend megélésével telnek majd a napok, így igyekeznek majd megérteni és érzékelni, megtanulni a jelent. Jelentkezni a 0261 715 011-es vagy a 0757 050 923-mas telefonszámon lehet.

Időjárás: A mai nap esős, hűvös időre készülhetünk, a nap első felében még többfelé kisüt a nap, délután azonban az északi tájak kivételével ismét elered az eső. A hegyvidéken havas eső sem kizárt. Az északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. Hajnalban -4, +5, délután 7-13 fokra számíthatunk.

MRE – Hírszolgálat, 2019. október 30.

About the author

Tunde Vidican Lokodi