2019. szeptember 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Könyvbemutató
Holnap délután 6 órától mutatják be „Ha elapad a szó, megszólal a zene… Interjúk Vesmás Tamás zongoraművésszel” című kötet. A magyar nyelvre fordított kötetet Kulcsár Gabriella újságíró és Bodó Barna szerkesztő mutatja be, felszólal Vesmás Tamás zongoraművész és Szekernyés Irén fordító. Helyszín a kolozsvári főkonzulátus rendezvényterme.

Idősek világnapja
Az idősek világnapjának megünneplésére hívja a szépkorúakat Marosvásárhelyen, a Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja. A program holnap délelőtt 10 órakor kezdődik.
Gyergyószentmiklóson szintén délelőtt 10 órakor kezdődik az ünnepség szentmisével, melyet a Szent Miklós-templomban mutatnak be, ahol felvehető a betegek szentsége, ezt követően a Korona termében folytatódik az ünnepség.

Márton Áron emlékkiállítás
Isten Szolgája Márton Áron püspökké szentelésének 80. évfordulóján a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban emlékkiállítás nyílik Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményéből címmel. A kiállítás megnyitó október 2-án, szerdán délután 5 órakor kezdődik, melyen ünnepi beszédet mond Csíki Dénes nyárádköszvényesi plébános, Márton Áron püspök hajdani titkára. A kiállítás december 9-ig lesz megtekinthető.

A Bolyai János Szakkollégium megáldása
Október 2-án, szerdán délután 2 órai kezdettel kerül sor a temesvári Bolyai János Szakkollégium épületének ünnepélyes megáldására és felavatására. A szertartást Pál József Csaba megyéspüspök celebrálja.

Önkéntes találkozók
Október 2-án, szerdán kezdődnek a Mária Rádiós közönségtalálkozók. Szerdán délután fél 5 órától Kolozsváron stúdióban lesz a találkozó. Október 3-án, csütörtökön délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián, délután fél 4 órától Székelyudvarhelyen a Szent Pio lelkigyakorlatos házban, és 6 órától Zetelakán a hittanteremben vagy a plébánián, a résztvevők számától függően lesznek az önkéntestalálkozók. Október 4-én, pénteken Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermébe délelőtt 10 órára várják az érdeklődőket.

Zarándoklat Máriaradnára
A temesvári egyházmegye lelkipásztorai, az ott tevékenykedő férfi és női szerzetesrendek tagjai, valamint a plébániák alkalmazottai és világi munkatársai a máriaradnai bazilikához zarándokolnak október 5-én, szombaton. A szentmisét délelőtt 10 órai kezdettel Pál József-Csaba megyés püspök celebrálja. A jelenlévők előadáson vesznek részt, amelynek címe „Eucharisztia és közösség.” Délután fél 3 órától a jelenlévők műhelymunkákon vesznek részt, amelyek témái a család, az ifjúság, a szociális tevékenységek, a megszentelt élet, lelkiségi mozgalmak, nevelés, oltár körüli szolgálat, kántor és oltáriszentségi énekek, valamint a teremtett világ védelmére vonatkozó Laudato Si pápai enciklika bemutatása.
A programot szentségimádás zárja a kegytemplomban.

Szobor avatás
Czetz János örmény származású honvédtábornok első erdélyi szobrának felavatására kerül sor a gyergyószentmiklósi örmény templomkertben október 5-én, délután 5 órától az Aradi Vértanúk emlékünnepség keretében.
A rendezvény díszvendége Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. A szobor Blaskó János művész alkotása. Ünnepi köszöntőt mond Darvas-Kozma József esperes.

Élet a Lélekben szeminárium
A szilágysomlyói plébánián október 10-től kezdődik az Élet a Lélekben szeminárium, a találkozók csütörtökön esténként 6 órától lesznek. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a plébánián lehet.

Időjárás: A mai napon kezdetben felhősebb időben van részünk, hajnalban, reggel több helyen pára- és ködfoltok is kialakulhatnak, majd napközben egyre nagyobb
területen szakadozik fel a felhőzet, süt ki a nap. Csapadék az Erdélyi medence térségében várható. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, nyugaton erős lökések. Az enyhe hajnalt követően, napközben 24 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk. Délen lesz a legmelegebb, itt 30 fok fölé emelkedik a hőmérők higanyszála.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Abafáján, a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Tanévnyitó a kolozsvári teológián
Szeptember 30-án, hétfőn délelőtt fél 12 órakor, a Babes–Bolyai Tudomány Egyetem főépülete elől ünnepélyes felvonulásra indulnak az egyetem 21 karának tanárai és diákjai. A tanévnyitó délután 6 órától kezdődik a Teológia Kar épületének első emeletén a Márton Áron teremben. Ennek keretében Bodor Attila, gyulafehérvári teológiai tanár, kudzsiri plébános, 30 perces előadást tart „Teológia és interdiszciplinaritás” témában. Este negyed 8 órakor a teológia kar Szent Jeromos kápolnájában tanévkezdő Veni Sancte-szentmisét mutatnak be, ez egyben a kápolna búcsúünnepe is.

Búcsúk Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén
A gyulafehérvári főegyházmegyében Székelyudvarhelyen a Lisieux-i Kis Szent Teréz-plébániatemplom búcsúja október 1-jén, kedden délután 5 órakor kezdődik, szónoka Veress Zoltán székelyudvarhelyi származású, jelenleg Magyarországon szolgáló plébános. Az ünnepet három napos lelkigyakorlat előzi meg szombat, vasárnap és hétfőn este fél 7-től, amelynek meghívott szónoka Csintalan László nyugalmazott plébános. A szentmiséket az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
Marosszentgyörgyön, a Sarutlan Karmelita Nővérek október 1-jén ünneplik kápolnájuk védőszentjét. Délután 5 órától vesperást énekelnek, majd szentolvasót imádkoznak a hívekkel. Délután 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka pedig Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
A temesvári egyházmegyében a Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai templomban október 1-jén, kedden délután fél 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A liturgia főcelebránsa és szónoka Bakó László püspöki titkár.
A szatmári egyházmegyében a szatmárnémeti, Pálfalvai-úti templom titulusa Kis Szent Teréz. Búcsújára október 1-jén, kedden este 6 órától kerül sor Seffer Dániel ugocsai esperes szentbeszédével.

A Missziós Kereszt útja
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt – melyet Ferenc pápa 2017 novemberében áldott meg – a nagyváradi, majd a gyulafehérvári egyházmegyébe érkezik. Október 2-án, szerdán a tasnádi plébániatemplomban fejezhetik ki tiszteletüket a hívek a kereszt előtt. Október 5-én, szombaton a Csíksomlyói kegytemplomba érkezik a kereszt, ahol egész napos lelki program lesz. Október 6-án, vasárnap Hargitafürdőn délelőtt 10 órakor igeliturgia keretében fogadják a Missziós keresztet, majd itt is katekézisre és imára várják a híveket. Október 7-én, hétfőn Marosvásárhelyen, a Keresztelő Szent János-plébániatemplomba érkezik a kereszt.

Erdélyi Háló találkozó
A Kárpát-medencei Katolikus Közösségek Hálózatának erdélyi képviselői találkozót tartanak Csíksomlyón a Jakab Antal Házban, október 4-6 között. Az idei regionális erdélyi Háló-találkozó központi témája a teremtésvédelem. Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikája alapján próbálják a hétvégén e témakört megismerni. Jelentkezni lehet még a mai napon, a romkat.ro oldalon található űrlap kitöltésével.

Lelkigyakorlat orvosoknak és orvostanhallgatóknak
A székelyudvarhelyi Szent Pio Házban lelkigyakorlat lesz „Menny és pokol az afrikai orvosmisszióban-menny és pokol az életemben” címmel október 4-6 között. Meghívott dr. Fodor Réka családorvos tanúságot tesz Istenre találásáról, az afrikai orvosi missziós küldetésén tapasztaltakról. További meghívottak Greguss Sándor író, rendező, valamint Hajlák Attila-István imecsfalvi plébános. Jelentkezni még a mai napon lehet a 0266-210537-es vagy a 0755-489743-as telefonszámon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen.

10 szó, amely szabaddá tesz
Október 7-től heti rendszerességgel, a kolozsvári ferences templomban egy új 10 parancsolat katekézis-sorozatot tartanak 18–30 év közötti fiataloknak. A fiatalos nyelvezettel megfogalmazott előadások, megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. A tanítások a templomban lesznek megtartva, minden hétfőn este fél 9 órától.

Lelkigyakorlat nővéreknek
Október 11-12. között a székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban lelkigyakorlat lesz nővérek, asszisztensek, betegápolók részére: Istennek semmi sem lehetetlen címmel. A meghívottak Dr. Csókay András idegsebész, felesége Daniella és Antal testvér OFM.
Előzetes bejelentkezés szükséges október 8-ig. Érdeklődni és bejelentkezni 0266-210537 és 0755-489743 telefonszámokon lehet. E-mail: hazpio@gmail.com.

Időjárás: A mai napon kezdetben felhősebb időben van részünk, hajnalban, reggel több helyen pára- és ködfoltok is kialakulhatnak, majd napközben egyre nagyobb
területen szakadozik fel a felhőzet, süt ki a nap. Csapadék az Erdélyi medence térségében várható. A déli-délnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, nyugaton erős lökések. Az enyhe hajnalt követően, napközben 24 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk. Délen lesz a legmelegebb, itt 30 fok fölé emelkedik a hőmérők higanyszála.

MRE Hírszolgálat, 2019. szeptember 30.

About the author

majoros gabriella