2020. augusztus 05. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Urunk színeváltozása
A gyulafehérvári főegyházmegyében a színében elváltozott Üdvözítő ünnepe, a csíksomlyói plébániához tartozó és a Kis-Somlyó-hegyen található Salvator-kápolna búcsúünnepe is egyben. A szentmisét holnap délelőtt 11 órától tartják a kápolnánál. Az ünnepi szónok Csíki Szabolcs csíkdelnei plébános, székelyföldi ifjúsági lelkész.
Atyhában a fogadalmi kápolna búcsúja szintén holnap lesz. A szentmise, melynek szónoka Bordi János pálpataki plébános, délelőtt 11 órakor kezdődik.
Menaságújfaluban augusztus 9-én, vasárnap fél 1 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Főcelebránsa és szónoka Tamás József aranymisés plébános lesz Lázárfalváról.
Csíkrákos filiájában, Csíkvacsárcsiban szintén vasárnap fél 1 órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentbeszédet Kalányos Ottó újmisés, csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze tartja.

Elsőcsütörtöki szentségimádási
Minden hónap első csütörtökén szentségimádást tartanak a vágási egyházközség filiájában található dobói Isteni Irgalmasság kápolnában. Délután 2 órakor elimádkozzák az örvendetes és a világosság rózsafüzért, 3 órától az isteni irgalmasság rózsafüzért, majd a fájdalmas és a dicsőséges rózsafüzért. 4 órakor szentmisét mutatnak be, amely szentségi áldással fejeződik be. Az imaalkalom alatt gyónási lehetőség van.

Kettős jubileum Máriaradnán
500 évvel ezelőtt épült az első kápolna a radnai Szőlőkben, azon a dombon, ahol a jelenlegi kegytemplom áll, amelyet Rudnay Sándor esztergomi érsek 200 évvel ezelőtt, 1820-ban konszekrált.
A máriaradnai kegytemplomban augusztus 15-én délelőtt 11 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét, koncelebrál Antonín Basler olmütz-i segédpüspök. Szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékási plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére.

Megkülönböztetés kurzus
A Regnum Christi Alapítvány szervezésében megkülönböztetés kurzus lesz augusztus 20-23 között, melynek színhelye a hargitafürdői plébánia lelkigyakorlatos háza.
Ez a kurzus segít helyesen dönteni, megkülönböztetve belső szándékainkat, motivációinkat, érveinket, megvizsgálva a körülményeket Szent Ignác alapelvei szerint. Felismerni Isten akaratát az életünkre. Keresztény életünkben Isten igazságaiban növekedni.
A kurzuson azok vehetnek részt, akik elvégezték a Fülöp kurzust.
Jelentkezni a regnumchristi.ro oldalon található űrlap kitöltésével lehet.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében Sepsiszentgyörgyön, az őrkői Mária Világ királynője-templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Havas Boldogasszony ünnepe
Ma a római Santa Maria Maggiore-bazilika, a legősibb Mária-templom felszentelését ünnepeljük.
A gyulafehérvári főegyházmegyében Kolozsváron a ferences templom búcsúja ma este 6 órakor kezdődik.
A temesvári egyházmegyében augusztus 9-én, vasárnap, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia közössége a templombúcsút ünnepli. A szentmisét délelőtt fél 11 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatja be. Szentbeszédet mond magyar nyelven Váncsa Csaba Temesvár-gyárvárosi segédlelkész, román nyelven Iordache Gheorghe verbita szerzetes és német nyelven Walter Sinn evangélikus-lutheránus lelkész. A liturgia zenei szolgálatában közreműködik a Harmonia Sacra templomi énekkar Colța George vezényletével, valamint a Fiamma ifjúsági kórus Surdu Maria irányításával.

Katolikus Akadémia
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara keretében működő Katolikus Akadémia soron következő előadását András István gyulafehérvári teológiai tanár tartja A szürke két árnyalata: preskolasztika—posztmodern címmel. Az előadást a kar Szentegyház utca 5. szám alatti székházának második emeleti dísztermében hallgathatják meg az érdeklődők holnap este 7 órától. A részvétel díjtalan.

Online térbe költözik a CSIT
Augusztus 9–12. között rendhagyó módon, a digitális eszközök felhasználásával várják a szervezők a fiatalokat, hogy tanácsokat, iránymutatást, lelki támaszt kapjanak az isteni szeretet megtapasztalásában, illetve hitük megerősítésében. Az online találkozó lehetőséget ad olyan előadókat is meg szólítani, akik egyéb formában elérhetetlenek lennének a találkozó számára. Ez az állítás nemcsak az előadókra, de a résztvevőkre is igaz: arra számítanak, hogy nemcsak a székelyföldi fiataloknak, hanem minden magyarul beszélő, fiatal keresztény számára értéket tud képviselni a rendezvény. Jelentkezni a csit.fif.ma oldalon lehet, regisztrációs díj 30 RON.

MRE Hírszolgálat, 2020. augusztus 05.

About the author

majoros gabriella