2020. augusztus 11. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Koncert a püspöki palota kertjében Nagyboldogasszony ünnepét követően, augusztus 16-án, vasárnap este 7 órakor Ave Maria címmel tartanak koncertet a nagyváradi püspöki palota kertjében. Közreműködik Costin Éva, Costin Albert, Anca Gîngă, Ioana Gîngă, Ichim Beáta, Kurucz Tibor, Kurucz Virág, Oláh Gabriella, Székely-Oláh Boglárka, Gyöngyi Țurcanu, Raluca Țurcanu, Vasile Vulturar. Műsoron Bach, Händel, Mozart, Vivaldi és mások művei.

Papszentelés Nagyváradon A nagyváradi székesegyházban augusztus 21-én, pénteken délután 6 órától Böcskei László megyés püspök áldozópappá szenteli Vancoș Alex diakónust. Az ünnepi szentmisét rádiónk élő adásban közvetíti. Bátorítjuk hallgatóinkat, imádkozzunk a szentelendőért, ugyanakkor kérjük az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába.

Papi továbbképző Gyulafehérváron A gyulafehérvári főegyházmegyében az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdetik a papi továbbképzőt augusztus 31-szeptember 3 között, amelyre a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben kerül sor. Jelentkezni augusztus 27-én, este 6 óráig lehet András István rektornál, a 0752-245060-as telefonszámon vagy a sis.rektor@gmail.com e-mail-címen. Az idei papi továbbképző is a Főegyházmegyei Hatóság által előzetesen megállapított tanmenetet követi, mely három tematikát kínál az érdeklődőknek: homiletika, katekétika és filozófia.

Lelkigondozói képzés Csíksomlyón A KALOT Egyesület október végétől újabb lelkigondozói képzést indít. Az 500 órás képzést sikeresen elvégzők a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által akkreditált oklevelet kapnak. A lelkigondozói szakképesítést a következő szakmában dolgozóknak ajánlják: lelkészeknek, szerzeteseknek, pedagógusoknak, hitoktatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, lelkipásztori asszisztenseknek, a civilszférában, egészségügyben dolgozóknak, valamint azoknak, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek. Érdeklődni és jelentkezni a 0758-840279-es telefonszámokon, valamint az kepzesek@kalot.ro e-mail címen lehet augusztus 31-ig.

Időjárás: Ma is marad az alapvetően napos, meleg nyári idő, de már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, északon, északkeleten és a középső tájakon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 35 fok között alakul.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán  a csutakfalvi Árpád-házi Szent Margit-templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Nagyboldogasszony napi búcsúk A gyulafehérvári főegyházmegyében a kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját augusztus 14-én, pénteken délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Kalányos Ottó újmisés, csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze. A szentdemeteri templom búcsúját Szűz Mária mennybevételének napján tartják. Az ünnep előestéjén, augusztus 14-én, este 8 órakor gyertyás körmenet lesz a templomkerti Lourdes-i Szűz Mária szobornál. A szentmise főcelebránsa és szónoka Lőrincz Barnabás szovátai segédlelkész. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján a búcsús szentmise amelynek szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, délután 1 órakor kezdődik. A vulkáni plébániatemplomban augusztus 14-én, pénteken délután 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelynek szónoka Ruşti Alexandru-Ioan lupényi plébános. A kolozsvári piarista templomban augusztus 15-én, szombaton délelőtt fél 10 órakor román, 11 és este 6 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Vajdahunyadon szombaton délelőtt 10 órakor román nyelven, 12 órakor pedig magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi szónok Bara Zoltán teológiai tanár Gyulafehrévárról. Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján szombaton délelőtt 11 órától a szentmisét Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános és Küsmödi Attila szamosújvári plébános celebrálják. Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László kinevezett segédpüspök less. A kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú augusztus 15-én, déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Virág László aranymisés plébános, szónoka pedig Fölöp László miklósvári plébános lesz. Szintén szombaton déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás Huba főegyházmegyei ministránslelkész, a székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz-egyházközség kisegítő lelkésze lesz. A kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét is augusztus 15-én, szombaton déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Kovács József a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze mondja. Karcfalván szombaton délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tankó Szilveszter László csíkszentmihályi plébános. Augusztus 15-én délután 6 órától ünneplik a dévai Nagyboldogasszony-templom búcsúját. Az ünnepi szónok Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze. Vajdahunyad filiájában, Királybányán a búcsús szentmise augusztus 16-án, szombaton délután 3 órakor kezdődik. A temesvári egyházmegyében Nagyboldogasszony napján a máriaradnai kegytemplomban a járvány elleni óvintézkedések betartásával délelőtt 11 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök mutat be szentmisét. Koncelebrál Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékasi plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére. Mária mennybevétele ünnepe alkalmából augusztus 14-én, pénteken este 6 órai kezdettel a cseh nemzetiségű hívek szentmisén vesznek részt a máriacsiklovai kegytemplomban. A liturgia főcelebránsa Antonín Basler olmützi (Olomouc, Csehország) segédpüspök, koncelebrál Pál József Csaba temesvári megyés püspök. A Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt arad-mikelakai templomban augusztus 15-én, szombaton este 6 órakor kezdődik az ünnepélyes búcsús szentmise. Szentbeszédet mond: Artur Prenkiewicz atya, minorita házfőnök. A nagyváradi egyházmegyében Nagyboldogasszony ünnepén a nagyváradi római katolikus egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő: augusztus 12-én, szerdán délután 6 órakor Mahajduda János, székesegyházi segédlelkész mutat be szentmisét; augusztus 13-án, csütörtökön délután 6 órakor Mons. Fodor József általános helynök mutat be szentmisét; augusztus 14-én, pénteken este 8 órakor szentségimádás lesz a székesegyház előtti téren. Augusztus 15-én, szombaton délután 6 órakor főpapi szentmise lesz a székesegyház előtti téren.

Időjárás: Ma is marad az alapvetően napos, meleg nyári idő, de már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés, északon, északkeleten és a középső tájakon záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 35 fok között alakul.

MRE Hírszolgálat, 2020. augusztus 11.

 

About the author

Majoros Gabriella