2020. augusztus 14. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Szentmise a cseh nemzetiségű híveknek Máriacsiklován
Mária mennybevétele Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából ma este 6 órai kezdettel a cseh nemzetiségű hívek szentmisén vesznek részt a máriacsiklovai kegytemplomban. A liturgia főcelebránsa Pál József Csaba megyéspüspök.

KlausenMusik
Az Egyházzene – Kolozsvár Egyesület szervezésében elindult nyári hangverseny-sorozat holnap este 7 órától folytatódik. A járványügyi helyzet miatt a koncertek a Szent Mihály plébánia belső udvarán lesznek, de amint lehetségessé válik a Piarista (Szentháromság) templomban lesznek megtartva.
Ez alkalommal Sándor Csaba és Potyó István előadását hallgathatják meg.

Főpásztori szentmise Máriaradnán
Holnap délelőtt 11 órakor a máriaradnai kegytemplomban Pál József Csaba megyéspüspök mutat be szentmisét. A liturgián szentbeszédet mond Butnaru Antal kanonok, temesrékási plébános. A liturgia keretében kerül sor az idei máriaradnai kettős jubileum megünneplésére.

Szent Rókus napi búcsú
A temesvár-szabadfalui közösség augusztus 16-án, vasárnap délelőtt 11 órától ünnepli a Szent Rókus-templom felszentelésének évfordulóját. Az ünnepi liturgiát Dirschl Johann általános helynök celebrálja, szentbeszédet mond Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, temesvár-józsefvárosi plébános. A szentmise zenei részében közreműködik Lucian Furda (hegedű), Eduard Ailenei (nagybőgő) és Cristian Roșoagă (orgona), akik a liturgia végén koncerttel örvendeztetik meg a jelenlévőket.

Ezüstmise Oroszhegyen
Szülőfalujában, az oroszhegyi Nagyboldogasszony-plébániatemplomban ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját Bálint Emil felcsíki főesperes, a csíkszeredai Szent Ágoston egyházközség plébánosa. Az ünnepi szentmise augusztus 16-án vasárnap délután fél 1 órakor kezdődik.

Népmisszió Nagybányán
A népmisszió a vallásosság fölélesztését és elmélyítését célzó prédikáció és ájtatosság sorozat, amely a keresztényeknek szól, szemben a külmisszióval, amely az evangélium hirdetése a nem keresztények között.
A nagybányai Szentháromság templomban, 35 év után, augusztus 16-23 között ismét népmissziót tartanak. Témaként az Eucharisztikus testvériség mottót választották, az Apostolok Cselekedeteiből. Hiszen a misszió szíve és lelke az Oltáriszentségben köztünk maradt Üdvözítő.
A szentmisékben elhangzó katekézisek mellett három napon keresztül tematikus műhelymunkák is lesznek, korcsoportok szerint, amelynek keretében lehetőség lesz a személyes találkozásra és a szentmise elmélkedésében elhangzó téma elmélyítésére.
A misszió részletes programjáról a Szentháromság templom facebook oldalán olvashatnak.

Szemlélődő imadélután Szatmárnémetiben
Elcsendesedésre, elmélyülésre, tudatosításra hív a szatmári egyházmegye világiak irodája által szerdánként megvalósuló szentignáci délután. A szemlélődő ima legtöbbször csendben történik és Isten hangjának a meghallására összpontosít. Így a világiak irodája által szervezett, Kujbus Márta referens által kísért lelki program is rövid ráhangoló elmélkedéssel kezdődött, majd attól indulva, kétszer huszonöt percet csendben töltöttek, befelé irányítva a figyelmüket, törekedve Isten megtapasztalására. A szemlélődés végén a résztvevők beszámolhattak tapasztalataikról. A lelki délutánt augusztus során még kétszer megtartják, bárki csatlakozhat 20-án és 27-én is a Szent István-teremben délután fél hattól találkozó csoporthoz.

Rövidterápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány által szervezett júliusi programra való túljelentkezés miatt augusztus 31.- szeptember 11. között újabb rövidterápiás programot hirdetnek szabadulni vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára.
Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra.
Érdeklődni és jelentkezni augusztus 25-ig lehet a bonuspastor.ro oldalon található elérhetőségek egyikén.

Időjárás: A mai napon, napközben nyugaton, valamint délen alakulhat ki záporos-zivataros csapadék. A szél inkább csak zivatarok idején támadhat fel. Délután 26-34 fokot mérhetünk, keleten mérséklődik pár fokot a meleg.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a medgyesi Szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentelt templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra és használjuk az egyház által felkínált lehetőségeket, melyek erősítik és elmélyítik Krisztussal való személyes kapcsolatunkat.

Nagyboldogasszony napi búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében a vulkáni plébániatemplomban ma délután 5 órakor kezdődik a búcsús szentmise, amelynek szónoka Ruşti Alexandru-Ioan lupényi plébános.
A kolozsmonostori Kálvária templom búcsúját ma délután 6 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka: Kalányos Ottó újmisés, csíkszentkirályi segédlelkész, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációs lelkésze.
A kontumáci Nagyboldogasszony-templom búcsús szentmiséje holnap déli 12 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő Gyulafehérvárról.
A szentdemeteri templom búcsúját holnap délután 1 órakor kezdődik, amelynek szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános,
A kolozsvári piarista templomban holnap délelőtt fél 10 órakor román, 11 és este 6 órakor pedig magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét.
Vajdahunyadon holnap délelőtt 10 órakor román nyelven, 12 órakor pedig magyar nyelven mutatnak be szentmisét. Az ünnepi szónok Bara Zoltán teológiai tanár Gyulafehrévárról.
Az erzsébetvárosi örmény katolikus templom Nagyboldogasszony-napi búcsúján holnap délelőtt 11 órától a szentmisét Gál Hunor gyergyószentmiklósi örmény katolikus plébános és Küsmödi Attila szamosújvári plébános celebrálják.
Az oroszhegyi plébániatemplomban a búcsú ünnepnapján délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. A délután fél 1 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László kinevezett segédpüspök lesz.
gyergyótölgyesi templomnak is Nagyboldogasszony a titulusa. A szentmise holnap délelőtt 11 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Kovács István gyergyóremetei segédlelkész.
kászonújfalvi temetőkápolnában a búcsú holnap déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Virág László aranymisés plébános, szónoka pedig Fölöp László miklósvári plébános lesz.
Felsőboldogfalván holnap déli 12 órakor az ünnepi búcsús szentmisén Kovács Péter Pál nyárádtői plébános prédikál.
Szintén szombaton déli 12 órakor tartják Zeteváralja leányegyházközségében, Sikaszó templomában a búcsút. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás Huba főegyházmegyei ministránslelkész, a székelyudvarhelyi Lisieux-i Kis Szent Teréz-egyházközség kisegítő lelkésze lesz.
kézdisárfalvi-szászfalusi Nagyboldogasszony-templom búcsúünnepét is holnap déli 12 órától ünneplik. A szentmisén a szentbeszédet Kovács József a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébánia segédlelkésze mondja.

Karcfalván holnap délután fél 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tankó Szilveszter László csíkszentmihályi plébános.
Sepsibükszádon a Nagyboldogasszony tiszteletére épült templom búcsúját holnap délután fél 1 órától ünneplik. A szentmise szónoka Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.
radnóti templom búcsúját holnap délután 1 órakor tartják Czikó László búzásbesenyői plébános szentbeszédével
Szintén délután 1 órakor kezdődik a nyárádköszvényesi templom búcsúja. Itt a szentmisén Drócsa László nyárádszeredai plébános prédikál.
A sinfalvi plébániatemplom búcsúját szintén holnap tartják. Az ünnepi szentmise délután 1 órakor kezdődik.
Holnap délután 6 órától ünneplik a dévai Nagyboldogasszony-templom búcsúját. Az ünnepi szónok Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze.
A Marosújvárhoz tartozó Székelyföldváron vasárnap, augusztus 16-án ünneplik a templombúcsút. A szentmisét délelőtt 9 órától mutatják be.
Marosszentkirályon az ünnepi búcsús szentmisét augusztus 16-án, vasárnap déli 12 órától tartják.
Vajdahunyad filiájában, Királybányán a búcsús szentmise augusztus 16-án, vasárnap délután 3 órakor kezdődik.
A szatmári egyházmegyében Túrterebesen holnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas vezérigazgatója szentbeszédével.
Erdődön szintén holnap délelőtt 11 órától ünnepelnek. A szentmise szónoka Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági és ministránslelkész, a székesegyház helyettes plébánosa.
Nagymajtényban is holnap ünnepelnek, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise szónoka Czier István mezőfényi plébános.
Szamosdarán holnap délelőtt 11 órától Dudás István mikolai plébános tartja az ünnepi szentmisét.
Felsőbányán is holnap délelőtt 11 órakor veszi kezdetét a búcsús szentmise Fanea József, a nagybányai Szentháromság templom segédlelkésze szentbeszédével.

Időjárás: A mai napon, már a reggeli órákban helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok. Napközben nyugaton, valamint délen alakulhat ki záporos-zivataros csapadék. A szél inkább csak zivatarok idején támadhat fel. Délután 26-34 fokot mérhetünk, keleten mérséklődik pár fokot a meleg.

MRE Hírszolgálat, 2020. augusztus 14.

About the author

majoros gabriella