2020. január 21. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Az idei ökumenikus imahétet január 19-26 között tartják, anyagát a máltai keresztények készítették, mottója: „… igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2)
Sepsiszentgyörgyön január 17–26. között az egyetemes imatized minden nap este 6 órakor kezdődik.
Brassóban az ökumenikus imanyolcadot január 18-25. között, minden este 6 órától tartják. Az egyetemes imanyolcad Marosvásárhelyen január 19-26. között lesz, minden nap este 6 órakor. Perselyes adományokat idén az evangélikus gyülekezet javára gyűjtik. Székelyudvarhelyen, január negyedik hetén kerül sor a felekezetközi imahétre, a Bethlen negyedben. Az elmúlt évek gyakorlatát követve minden este 6 órakor ökumenikus istentiszteletre lesz a római katolikus, református és unitárius templomokban. A nyitó és záró napot saját templomukba ünneplik meg.
Az ökumenikus imahét Csíkszeredában január 20-26. között, este 6 órakor lesz az alábbi program szerint:
Ma a református templomban Göthér Gergely csíksomlyói plébános prédikál
Holnap a zsögödi templomban Darvas Kozam József címzetes esperes-plébános hirdeti az igét
Január 23-án, csütörtökön a Szent Ágoston-templomban Tamás János evangélikus lelkész tart beszédet
Január 24-én, pénteken a csobotfalvi templomban Solymosi Alpár unitárius lelkész hirdeti az igét
Január 25-én, szombaton a Millenniumi templomban Sebestyén Ottó zsögödi plébános lesz a szónok
Január 26-án, vasárnap az evangélikus templomban Szatmári Szilárd református lelkész tartja a beszédet
Petrozsényban az idei ökumenikus imahetet január 20-25 között tartják meg, délután 5 órai kezdettel.
Gyergyószentmiklóson az ökumenikus imahét január 20-án kezdődik. A szertartások este 6 órától lesznek megtartva.
A temesvári egyházmegyében a január 18-25. között a keresztények egységéért megtartandó ökumenikus imanyolcad ma délután 5 órakor a karánsebesi római katolikus templomban kerül sor ökumenikus imára, amelyen részt vesz Pál József-Csaba temesvári megyés püspök. Szentbeszédet mond Lucian Mic karénsebesi ortodox püspök. Ugyancsak az ökumenikus imanyolcad keretében január 25-én, szombaton délelőtt fél 11 órakor a resicabányai Havas Boldogasszony templomban lesz ökumenikus ima, amelyen részt vesz Reinhart Guib szász evangélikus püspök és Pál József-Csaba temesvári megyés püspök.
Nagyváradon a keresztény felekezet képviselői szintén este 6 órától tartják az imaalkalmakat.

Magyar Kultúra Napja
A dévai római katolikus egyházközség meghívására a Magyar Kultúra Napja alkalmával Marosán Csaba kolozsvári színművész tart előadást Humor az irodalomban címmel délután 1 órától a Téglás iskolában, este fél 7 órától pedig a Szent Antal közösségi házban.

Szülők iskolája
A gyergyóremetei Polgármesteri Hivatal szervezésében, a Balás Gábor Művelődési Házban kerül sor a Szülők Iskolája programsorozat harmadik találkozójára január 24-én, pénteken délután 5 órától. Meghívott előadó, Kedves Rita segítőnővér, aki a szenvedélybetegségekről fog beszélni.
Előzetes bejelentkezés szükséges a 0748-586379-es telefonszámon. Az előadás alatt Kassay Noémi gyógypedagógus foglalkozást vezet a Szent Anna Szociális Házban.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
Idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, február 17–20. között. Akik részt szeretnének venni, szándékukat jelezzék február 10-ig a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján, a 0741–258156-os telefonszámon.
Bár minden kántor számára kötelező lenne a jelenlét, mégis kérik, hogy csak azok jelentkezzenek, akik komolyan veszik a programot.
A továbbképző Veni Sancteval kezdődik a kegytemplomban, február 17-én délután 3 órakor.
A részt venni szándékozók délután 2 óráig érkezzenek meg, hogy a szállásfoglalás a program megkezdése előtt befejeződjön.
Az egyházmegye kéri a paptestvéreket, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki a részvételi, valamint utazási költségeiket. Részvételi díj: 200 RON – a támogatók jóvoltából.

Időjárás: Ma a reggelre képződött köd az ország középső részén napközben is megmaradhat. Itt gyenge szitálás sem kizárt, máshol viszont száraz időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a legtöbb napsütés keleten várható. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. A fagyos reggelt követően, délután 0-5 fokot mérhetünk, a napsütötte tájakon akár 10 fokra is felmelegszik a levegő.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a nyárádszeredai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Déli 12 órakor szentmisét mutatnak be. A liturgia után csendes szentségimádás kezdődik a vándor monstrancia előtt, az Együtt Jézussal – az Oltáriszentség útja című egyházmegyei lelki program keretében. Délután 5 óra 40 perctől közösségi szentségimádás, majd ünnepélyes szentségi áldás. A 18 órakor kezdődő szentmisét a nyárádmenti papság közösen celebrálja, a szentbeszédet Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze tartja.

Magyar Kultúra napja
Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezettel partnerségben könyvbemutatót és kiállításmegnyitót szervez a magyar kultúra napja alkalmából. Az eseményen Demény Péter Tamara és a vidámság mellénye, valamint Tamara és a tavirózsák zenéje című ifjúsági köteteit mutatja be a szerző, továbbá Pop Csenge Natália, ifjú képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás. Az est házigazdája Mile Lajos főkonzul. Szeretettel várnak mindenkit ma este 6 órától a Főkonzulátus rendezvénytermébe.
Liturgikus tánc
A liturgikus tánc az imádság egyik formája. A tánc imádságos lelkülettel való végzése nem más, mint önmagunk belehelyezése Isten jelenlétébe.
Erre a szavakon túli imádságra és jelenlétre vár mindenkit szeretettel Péter Imelda nővér, szerdán esténként 7 órától Nagyváradon a Kanonok-sor 21 szám alatt.

Prevenciós előadás
A kolozsvári Kalóz János György pszichológus – addiktológus „Ne Szúrd El A Kari-Ered” címmel tart prevenciós előadásokat szenvedélybetegségekről, függésekről, drogfogyasztásról, számítógépes játékokról, alkoholizmusról, szexuális nevelésről, a vészhelyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében. A program alapja személyiségfejlesztő, önértékelést tanító, önbecsülést nevelő. Célja, hogy a gyerekek és fiatalok ki tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, megtanuljanak nemet mondani, stresszhelyzeteket, konfliktusokat megoldani anélkül, hogy különböző káros szerekhez nyúlnának és úgy, hogy emiatt ne érezzék „vesztesnek” magukat.
A pszichológus január 25-én, szombaton délután 5 órától Marosvásárhelyen tart előadást arról, amit saját maga is megtapasztalt szenvedélybetegként, mellé teszi szaktudását és élethelyzetét. Megélt tapasztalatairól beszél őszintén, hitelesen, és apaként ismeri a szülők legnagyobb félelmeit, leggyakoribb kérdéseit a függőségekkel kapcsolatban.
Belépő díj 5 Ron, amivel hozzájárulhatnak további programok szervezéséhez. Az előadás helyszíne a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium.

Búcsú Szent Fábián és Sebestyén vértanúk ünnepén
Az ojtozi Szent Fábián és Sebestyén vértanúk tiszteletére épült kápolna búcsúját január 26-án, vasárnap tartják. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmise szónoka Kopácsi Ferenc lemhényi plébános.

Diákutaztatási program
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is utazási lehetőséget hirdet Kárpát-medence középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség.
A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely magyar Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet.
A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az utazási pályázaton 300 ezer forint nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően.
Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: február 20. További információk és a pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján található.

Időjárás: Ma a reggelre képződött köd az ország középső részén napközben is megmaradhat. Itt gyenge szitálás sem kizárt, máshol viszont száraz időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a legtöbb napsütés keleten várható. Helyenként élénk lesz a délnyugati szél. A fagyos reggelt követően, délután 0-5 fokot mérhetünk, a napsütötte tájakon akár 10 fokra is felmelegszik a levegő.

MRE - Hírszolgálat, 2020. január 21.

About the author

majoros gabriella