2020. január 27. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Don Bosco napok
A nagybányai Krisztus Király plébánia Don Bosco napokat szervez a templom második védőszentjének Bosco Szent János tiszteletére január 27-31. között.
A megnyitó ma délután 4 órától lesz, utána társasjáték délutánt tartanak.
Holnap és szerdán délután 4 órától vetítik a Don Bosco életéről szóló filmet. Majd este 6 órától lelkigyakorlatos szentmise lesz.
Január 30-án, csütörtökön délután 5 órától folytatódik a szentségimádás iskolája, majd 6 órától lelkigyakorlatos szentmise lesz.
Pénteken este 6 órától kezdődik az ünnepi búcsús szentmise, majd ezt követően vidám együttlétre, játékra várják a gyermekeket és a fiatalokat.
A lelkigyakorlatot Hozdik Zsolt kiskunhalasi plébános tartja.

Légy Tűz!
A brassói szent Péter és Szent Pál plébániatemplomban ifjúsági szentségimádást és dicsőítő estet tartanak holnap este 7 órától. A zenei szolgálatot Száva Péter látja el. Hívnak mindenkit, hogy együtt dicsőítsék az Atyát és imádkozzanak a városért!

Kamarazene Déván
Dévára érkezik a Páduai Szent Antal plébánia szervezésében és a Magyar Kormány támogatásával a Csíki kamarazenekar, Antonio Vivaldi: Négy évszak című gyerekeknek szóló sajátos feldolgozású és interaktív előadásával.
Az előadás január 29-én, szerdán délután 1 órától kezdődik a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában.
Szólista Péter Ernő, narrátor Adorján Csaba.

Međugorjei imaest Csíkszeredában
A csíkszeredai Segítő Mária-gimnázium bentlakásának dísztermében január 29.-én, szerdán du. 17 órakor međugorjei imaestet tartanak. Az imaprogram rózsafüzérrel kezdődik, majd szentmisével folytatódik és szentségimádással zárul.

Tiszta párkapcsolat imaest
A marosvásárhelyi Imádságháza és kolozsvári lelkes fiatalok szeretettel várnak ismét mindenkit, akinek fontos az Istennel, önmagával, párjával és embertárasival való tiszta kapcsolta. Január 30-án, csütörtökön este 8 órától kerül sor egy újabb közös találkozásra, beszélgetésre, imára, közbenjárásra. Minden a jó Isten lábainál kezdődik és ez egy új(abb) lehetőség, hogy egyénileg, közösen imádkozzanak ezért a közös célért! Helyszín a kolozsvári Szentegyház utca 4 szám alatti Mécses terem.

Böjte Csaba atya Kovásznán
Böjte Csaba ferences atya Kovásznára látogat január 31-én, pénteken és szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban. A szentmise előtt délután 5 órától szentségimádást tartanak a templomban. Az esemény kapcsolódik az idén Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz.

Bibliás délelőtt
A Katolikus Magyar Bibliatársulat szervezésében bibliás délelőtt lesz Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban február 1-én 10 órától. Meghívott előadó Bodor Attila teológiai tanár, kudzsiri plébános, aki arról fog beszélni, hogy „Mire való az Eucharisztia? Eucharisztikus közösség tegnap, ma és holnap.”
Jelentkezni lehet január 29-ig Szabó Bernadettnél a 0745-311855-ös telefonszámon vagy a szbetti07@gmail.com címen.

Diákutaztatási program
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is utazási lehetőséget hirdet Kárpát-medence középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség.
A program célja 1994 óta, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely magyar Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet.
A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az utazási pályázaton 300 ezer forint nyerhető el, az utazók számától és a megtett távolságtól függően.
Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: február 20. További információk és a pályázati űrlap a Rákóczi Szövetség honlapján található.

Időjárás: Ma országszerte borongós, ködös időre van kilátás, kevés napsütéssel. Sokfelé számíthatunk eső, ónos eső, az Erdélyi medence térségében havas eső kialakulására. A légmozgás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a deményházi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Önkéntes találkozók
Ma délután 5 órától szentmise lesz Nagyváradon, a rádió kápolnájában, majd ezt követi az önkéntes találkozó. Január 29-én, szerdán a kolozsvári stúdióban délután fél 5 órától kezdődik a találkozó. Január 30-án, csütörtökön délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián, majd délután fél 4 órától Székelyudvarhelyen a Szent Pió lelkigyakorlatos házban lesz önkéntes találkozó. Január 31-én, pénteken délelőtt 10 órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermében, majd délután fél 5 órától Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király plébánia kis hittantermébe várjuk az önkénteseket.

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Székelyudvarhelyen, a belvárosban az egyetemes imahét ezen a héten lesz megtartva. Hétköznapokon este 6 órakor kezdődnek az istentiszteletek. A római katolikus templomokban igeliturgia lesz, szentáldozás nélkül.
Az egyetemes imahét programja:
Január 27. hétfő: Ferences templom
Január 28. kedd: Unitárius templom
Január 29. szerda: Református templom
Január 30. csütörtök: Szent Miklós-templom
Január 31. péntek: Unitárius templom
Február 1. szombat: Református templom
Február 2. vasárnap: mindhárom felekezet saját templomában.

Légy Tűz!
A brassói szent Péter és Szent Pál plébániatemplomban ifjúsági szentségimádást és dicsőítő estet tartanak január 28-án, kedden este 7 órától. A zenei szolgálatot Száva Péter látja el. Hívnak mindenkit, hogy együtt dicsőítsék az Atyát és imádkozzanak a városért!

Međugorjei imaest Csíkszeredában
A csíkszeredai Segítő Mária-gimnázium bentlakásának dísztermében január 29.-én, szerdán du. 17 órakor međugorjei imaestet tartanak. Az imaprogram rózsafüzérrel kezdődik, majd szentmisével folytatódik és szentségimádással zárul.

Élet a Lélekben szemináriumok
Január 30-án, csütörtökön este 6 órakor a kovásznai plébániatemplomban, február 3-án, hétfőn a lázárfalvi kultúrotthonban kezdődnek az Élet a Lélekben tavaszi szemináriumok. A szeminárium segítséget tud nyújtani, hogy teljes szívvel éljük az evangéliumot, segít az Istennel való bensőséges kapcsolatban és a hitben való növekedésben. Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: szorongásokra, reménytelenségre, erőtlenségre és közömbösségre. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontjában.

A megszentelő szeretet útján
A szociális testvérek február 5-12. között szeretettel hívják a Kísért imádság hetére mindazokat, akik szeretnének megtanulni imádkozni a Szentírással, vagy már tudnak, de mélyebb Isten-kapcsolatra vágynak, akik szeretnének Isten szemével tekinteni életükre és önmagukra, akik szívesen elmennének egy lelkigyakorlatra, de most éppen nincs rá módjuk. A programra Csíkszeredában kerül sor. Az együtt ünnepelt kezdő és záró szentmise között a hét folyamán a résztvevőknek naponta egy órát kell szentelniük imádságra, illetve minden nap megoszthatják tapasztalataikat személyes kísérőjükkel. A program iránt érdeklődők számára a testvérek részletes ismertető levelet és jelentkezési lapot küldenek. Jelentkezni január 31-ig lehet Farkas Ibolya testvérnél a 0745-390189-es telefonszámon, vagy a szocialis.testverek@gmail.com címen. Kísérők: Farkas Ibolya, Farmati Anna, Fülöp Magdolna testvérek.

Ifjúsági vezetőképzés
A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség ebben az évben Teljes Szívvel ifjúsági vezetőképzést és Teljes Szívvel Forte ifjúsági zenecsoport-vezető képzést is indít. A képzésre jelentkezhetnek 15-22 év közötti fiatalok, akik egy katolikus plébániához tartoznak, és egy ifjúsági vagy egy zenecsoport tagjai is egyben. A képzések első 4 hétvégéje közösen lesz megtartva, a TSZ képzés 7 hétvégét, a TSZ Forte képzés pedig 6 hétvégét foglal magába. Az első találkozás február 14–16 között lesz a csíksomlyói Jakab Antal házban. Jelentkezni lehet február 7-ig. További információk az esemény facebook oldalán vagy a tsz@fif.ma címen.

Kántorok lelkigyakorlatos továbbképzője
Idén is megszervezzük a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjét Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, február 17–20. között. Akik részt szeretnének venni, szándékukat jelezzék február 10-ig a Jakab Antal Tanulmányi Ház recepcióján, a 0741–258156-os telefonszámon.
Az egyházmegye kéri a paptestvéreket, hogy kántoraikat erre az időre szabadságolják és fizessék ki a részvételi, valamint utazási költségeiket. Részvételi díj: 200 RON – a támogatók jóvoltából.

Időjárás: Ma országszerte borongós, ködös időre van kilátás, kevés napsütéssel. Sokfelé számíthatunk eső, ónos eső, az Erdélyi medence térségében havas eső kialakulására. A légmozgás továbbra is gyenge marad. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul.

MRE – Hírszolgálat, 2020. január 27.

About the author

majoros gabriella