2020. január 30. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Tiszta párkapcsolat imaest
A marosvásárhelyi Imádságháza és kolozsvári lelkes fiatalok szeretettel várnak ismét mindenkit, akinek fontos az Istennel, önmagával, párjával és embertárasival való tiszta kapcsolta. Ma este 8 órától kerül sor egy újabb közös találkozásra, beszélgetésre, imára, közbenjárásra. Minden a jó Isten lábainál kezdődik és ez egy új(abb) lehetőség, hogy egyénileg, közösen imádkozzanak ezért a közös célért! Helyszín a kolozsvári Szentegyház utca 4 szám alatti Mécses terem.

Élet a Lélekben szemináriumok
Ma este 6 órakor a kovásznai plébániatemplomban, február 3-án, hétfőn a lázárfalvi kultúrotthonban kezdődnek az Élet a Lélekben tavaszi szemináriumok. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, szeretetét. Jelentkezni a helyszíneken lehet a kezdés időpontjában.

Elsőszombat Csíksomlyón
A csíksomlyói kegytemplomban február 1-jén tartják az elsőszombati ünnepélyes Mária köszöntőt. A program délután 5 órától az engesztelő imaórával kezdődik, majd 6 órától lesz a szentmise. Ezt követően a rózsafüzért imádkozzák, majd gyertyás körmenetben viszik a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren. A Mária köszöntőre autóbusz indul Székelyudvarhelyről, a Márton Áron térről szombaton délután fél 3-kor. Jelentkezni Máyai Erzsébetnél lehet a 0740-617687-es telefonszámon.

Házasság hete Nagyváradon
Vacsorával, alapos beszélgetési lehetőséggel egybekötött előadással, közös szentmisével várják a házasságukat megerősíteni, felfrissíteni vagy csak kicsit másabb élményekkel megélni vágyó párokat.
A házasság hete rendezvénysorozat közel két évtizede Angliából indult el, amely minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Erdélyben 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. Ezeken a rendezvényeken nyíltan beszélnek a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről, a szervezők igyekeznek gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat.
Az idei rendezvénysorozathoz a nagyváradi esperesség két programmal kapcsolódik be. Február 14-én, péntek este 7-8 óra között a Szent László Római Katolikus iskolában egy vacsorára várják a házasokat, amelynek mottója ,,A szerelem íze – tápláld a kapcsoladat!”. A vacsora előző regisztrációhoz kötött, jelentkezni a plébániákon vagy a 0770-102113-as telefonszámon lehet.
Február 15-én, szombat este 8 órakor a Szent László Római Katolikus iskola kápolnájában a Házaspárok útja- Szereled? Szereljük! Az élet bölcsőjének, a házasságnak az útja cím alatt tartanak különleges estét, mely során a párok átbeszélik a már közösen megtett útjukat, az átélt örömöket, nehézségeket, áttekintik a rájuk váró feladatokat, és rápillantanak a mai élethelyzetük legfontosabb kihívásaira.
A harmadik program az egész egyházmegyére kiterjed, mégpedig február 16-án, vasárnap a plébániákon: a szentmise közös megünneplése után a plébánosok megáldják a házaspárokat, akik megújíthatják házassági fogadalmukat.
Az Erdély-szerte megszervezett programokról a hazassaghete.ro oldalon olvashatnak, az elmúlt évekhez hasonlóan a Mária Rádió is bekapcsolódik a házasság hete programsorozatba.

Farsangi kosaras bál
A gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánia szervezésében farsangi kosaras bál lesz február 15-én este 7 órától a Korona nagytermében. A belépő felnőttek részére 15 Ron, gyerekeknek 5 Ron, a négy fő fölötti családoknak pedig 40 Ron. Várnak mindenkit egy jókedvű együttlétre.

Liturgikus tánc tanfolyam
A liturgikus tánc az imádság egyik formája. A tánc imádságos lelkülettel való végzése nem más, mint önmagunk belehelyezése Isten jelenlétébe.
Erre a szavakon túli imádságra és jelenlétre vár mindenkit szeretettel Péter Imelda nővér, február 21-23. között Gyergyószentmiklóson az Aviva Stúdióban. Jelentkezni lehet Dombi Hajnalnál a 0747-799253-as telefonszámon február 15-ig.

Időjárás: Ma az ország északi és északkeleti tájain havas eső, hózápor fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz a nyugati-délnyugati szél. Délután 3-7 fok várható.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a jobbágyfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, fejezzük ki örömünket, hálánkat és imádatunkat.

Erdélyi körúton Böjte Csaba és a NEK küldöttsége
Böjte Csaba ferences atya és Farkas Balázs, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus gazdasági vezetője tíznapos előadássorozatot tart a kongresszusról. A programok nyitottak és minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ma Gyimesbükkre érkeznek, ahol délután 4 órától szentségimádás lesz, majd 5 órától szentmisét mutatnak.
Holnap délelőtt Tusnádfürdőn hallgathatják meg az előadást, este 6 órakor pedig a kovásznai plébániatemplomban celebrálnak. A szentmise előtt délután 5 órától szentségimádást tartanak a templomban.
Február 1-án, szombaton délelőtt Segesváron és Keresden, este 6 órakor pedig a medgyesi Szent István templomban mutatnak be szentmisét az Eucharisztikus Kongresszus lelki gyümölcseiért.
Február 2-án, vasárnap Déván a telepi templomban délelőtt 11 órakor, a kolostori templomban pedig délután fél 1 órakor lesz szentmise. A Kongresszussal kapcsolatos tudnivalókat a szentmisék után osztják meg a vendégek.

Önkéntes találkozók
Elkezdődtek az idei év első önkéntes találkozói. Ma délelőtt 11 órától Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János plébánián, majd délután fél 4 órától Székelyudvarhelyen a Szent Pio lelkigyakorlatos házban lesz önkéntes találkozó. Holnap délelőtt 10 órától Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittantermében, majd délután fél 5 órától Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király plébánia kis hittantermébe várjuk az önkénteseket. Február 1-én, szombaton délután 4 órától Csíksomlyón a ferences kolostorba lesz találkozó.

Magyar est Petrozsényban
A Magyar Est keretén belül ma este fél 6 órától szeretettel várnak kicsiket és nagyokat egy interaktív mesefoglalkozásra. Közreműködnek a Tekergő Meseösvény Egyesület mesemondói: Pál Anna és Bedőházi Beáta; valamint Tímár Karina. Helyszín a petrozsényi Caritas terme.

Megszentelt élet világnapja
A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február másodikát, Urunk Bemutatásának ünnepét a Megszentelt Élet Világnapjávárendelte el.
Február 1-én, szombaton a nagyváradi római katolikus és a nagyváradi görögkatolikus egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői a római katolikus püspökség által szervezett találkozón vesznek részt. A színes program keretében Böcskei László római katolikus- és Virgil Bercea görögkatolikus püspök déli 12 órakor szentmisét mutat be a római katolikus székesegyházban, ahova szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének hálát adni a szerzetesekért, illetve jelenlétükkel, szavaikkal bátorítani és további imáikról biztosítani őket.
A Megszentelt Élet világnapja alkalmából az oravicabányai plébániatemplomban 10 órakor szentmisét mutatnak be, amelynek keretében megszentelik a gyertyákat is.

Orgonakoncert
Józsa Domokos, a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplom egyházzenei felelőse orgonakoncertet tart a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban, február 7-én pénteken este 6 órától. Belépés ingyenes, várnak mindenkit szeretettel!

Kett-képzés Marosvásárhelyen
A Kett-pedagógia a gyerek öntevékeny tanulását támogatja, a lét örömét pedagógiai eszközökkel ébreszti fel, a kapcsolatképesség és kölcsönös nagyrabecsülést fejleszti, a gyermek önkibontakoztatásában segít, az embertárshoz és környezethez való gondos, értékorientált viszonyulást erősíti, rávezet arra, hogy az élet értelmes, és létezik egy végső lét- és értelemalap, Aki minden létezőt hordoz és minden értelmet megalapoz.
E pedagógia iránt érdeklődők számára tart képzést Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér február 14-16 között a marosvásárhelyi Szent Család templom közösségi házában. Részvételi díj 60 Ron, Jelentkezni lehet február 10-ig Szepessy Brigittánál a 0745-374074-es telefonszámon, vagy a brigittakiss@yahoo.com címen.

Időjárás: Ma az ország északi és északkeleti tájain havas eső, hózápor fordulhat elő. Többfelé élénk, néhol erős lesz a nyugati-délnyugati szél. Délután 3-7 fok várható.

MRE – Hírszolgálat, 2020. január 30.

About the author

majoros gabriella