2021. április 12. – Hírek és programajánló

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a nagytusnádi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Bérmálások a gyulafehérvári egyházmegyében
A mai nappal megkezdődnek a múlt évben elmaradt bérmálások. A mai napon Szentdemeteren, holnap Szőkefalván, szerdán Kerelőszentpálon, csütörtökön Radnóton, pénteken Dicsőszentmártonban lesz bérmálás. Szombaton Székelyudvarhelyen a Szent Miklós és Kis Szent Teréz templomban, vasárnap Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király és a Mária Világ Királynője templomban szolgáltatják ki a bérmálás szentségét. Imádkozzunk a bérmálkozókért!

Szent Antal nagykilencedek
Április 13-án, kedden megkezdődnek a Szent Antal nagykilencedek.
A csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal tiszteletére bemutatott szentmisék keddenként reggel 8, délelőtt fél 11-től és este 6 órakor lesznek. A délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisét Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész, csíkdelnei plébános, az esti szentmisét pedig P. Kovács Antal OFM mutatja be Székelyudvarhelyről. Az este 6 órakor kezdődő szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, illetve az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmise szintén kedden, délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentbeszédet P. Urbán Erik OFM, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja. A nagykilenced első témája: Szent József – Szent Antal: Az igazi nagyok…Én?
Déván a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a nagykilenced alkalmával a szentmise kedden este 7 órakor kezdődik.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék kedden délelőtt 10 és délután 6 órakor lesznek. Délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében vendégpapok prédikálnak.

Online főesperesi gyűlés
Mivel a járványügyi helyzet továbbra sem teszi lehetővé a nagyszámú résztvevő fizikai jelenlétével szervezendő találkozókat, a temesvári egyházmegye három főesperességében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok tavaszi ülésére április 13-án, kedden délelőtt 10 órai kezdettel internetes kommunikációs felületen (Zoom) kerül sor.
Téma: Prédikációink az Evangelii Gaudium szellemében.
Meghívott előadó Doboș Francisc lelkipásztor a bukaresti főegyházmegyéből.
Az előadást követően a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperesség papjai külön-külön csoportokban folytatnak megbeszélést.

Világi felnőtt hívek képzése
Idén is folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Vagyis olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez a továbbképző, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni szeretnének egyházközségükben. Április 16-án, pénteken este 6 órakor újabb online találkozóra kerül sor, amelynek témája a világiak szerepe az Egyházban. Előadók: Pălie Veniamin lelkipásztor, a resicabányai Havas Boldogasszony templom plébánosa és Iordache Gheorghe segédlelkész.

Évadnyitó motoros áldás Hargitafürdőn
Április 18-án fél 12-kor szentmise lesz a hargitafürdői Szent István templomban, utána 13 órakor lesz az évadnyitó motoros áldás az Uz Bence előtti parkolóban.
A Pálosok kérése az, hogy a résztvevők figyeljék a segítők útmutatásait, ne hagyják el a motorjaikat, azok mellett maradva vegyenek részt az imádságon!

Időjárás: Keddig tart a meleg, tavaszi idő! A mai napon is meleg lesz, sokat fog sütni a nap, csapadék nem valószínű. Napközben élénk, erős szél várható. Hajnalban a hegyvidéken még fagyni fog, délután pedig 15-22 fokot mérhetünk. A szeles időben kissé csökkenhet a hőérzetünk, illetve nyugtalanabbak, ingerlékenyebbek lehetünk. A napos időszakok azonban jó hatással lesznek a közérzetre.

MRE Hírszolgálat, 2021. április 12.

About the author

Majoros Gabriella