2021. április 20. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

A Föld napja Nagyváradon
Közös otthonunk, a Föld iránti felelősség jegyében a nagyváradi püspökség április 22-én, csütörtökön, délelőtt 10 és délután 1 óra, valamint délután 4 és este 7 óra között különleges programmal várja az érdeklődőket a püspöki palota kertjébe. A nap folyamán óránként indulnak vezetett csoportok felfedezni a kert csodálatos fáit, illetve a kertben elhelyezett madárbarát sarkokat. Ha az idő engedi, a gyermekek kézműves foglalkozásokon, a családok vetélkedőkön, illetve a környezettudatos életmóddal kapcsolatos műhelyeken vehetnek részt.

Világi felnőtt hívek képzése
A temesvári egyházmegyében folytatódik a világi felnőttek számára szervezett továbbképző kurzusok sorozata, amelynek célja a jézusi tanítványképzés. Olyan felnőtt világi keresztényeknek szól ez, akik növekedni szeretnének hitben és szolgálni akarnak egyházközségükben. A háromévesre tervezett kurzussorozat továbbra is az internet segítségével zajlik.
A sorozat harmadik előadását április 23-án, pénteken délután 6 órai kezdettel tartják, melynek témája „A megszentelt élet intézményei.”
Előadó Tari M. Böbe schönstatti nővér.

Szent György búcsúk
A gyulafehérvári főegyházmegyében Székelyudvarhely-Szombatfalván a Szent György vértanú védelmébe ajánlott plébániatemplom búcsúját április 25-én, vasárnap tartják. Az egyházközség közös ünnepét triduum előzi meg, melynek programja a következő:
Április 22-én, csütörtökön este 6 órától szentmise, utána szentségimádás lesz.;
Április 23-án, pénteken reggel 8 és este 6 órától szentmisét mutatnak be, délután 5 órától gyermekek végzik a keresztutat.
Április 24-én, szombaton este 6 órától szentmise lesz, utána búzaszentelés
Április 25-én, vasárnap délután 1 órától mutatják be a Szent György vértanú tiszteletére az ünnepi búcsús szentmisét, amelyen Tamás Huba, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz egyházközség kisegítő lelkésze prédikál.
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban április 25-én ünneplik a város védőszentjének, Szent Györgynek az emléknapját. Ebből az alkalomból április 24-én, szombaton este, a 6 órakor kezdődő szentmise után orgonakoncert lesz a templomban. Vasárnap a délelőtt fél 11 és az esti 6 órakor kezdődő szentmisék keretében Szent György-napi búcsút tartanak. Délelőtt Csató Béla székelylengyelfalvi plébános, délután Márton József borszéki plébános hirdetnek igét. Hívják szeretettel a híveket a város védőszentjéről való megemlékezésre és városért való közös imára.

Lelkigyakorlat és pedagógia képzés
Franz Kett Lelkigyakorlat és pedagógia képzés lesz Kézdivásárhelyen május 3-7 között, minden nap délután 3-8 óra között Nagy Enikő Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezetésével.
Téma: Bennünk lévő istenképek. „Egy istenarc van eltemetve bennem…”
További információkat a 0742-698166-os telefonszámon, vagy a hajlakattilajbi@freemail.hu email címen lehet kapni.

Időjárás: Ma párás, ködös, esős lesz a reggel. Napközben nyugaton marad legtovább az esős, borongós idő, dél, délkelet felől viszont vékonyodik, szakadozottá válik a felhőzet. Az északi szél helyenként élénk, erős lehet. Délután 10-18 fok  körül alakuló maximumokra kell számítani.
A tartósan borongós, esős nyugati tájakon fáradékonyság, rossz közérzet lehet jellemző. Máshol már fel-felszakadozik a felhőzet, a napos időszakokban javulhat hangulatunk, kedélyállapotunk.

HÍ R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a csíkszentgyörgyi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Fejezzük ki hódolatunkat az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus előtt.

Szent Antal nagykilenced
csíksomlyói kegytemplomban a Szent Antal tiszteletére bemutatott szentmisék keddenként reggel 8, délelőtt fél 11-től és este 6 órakor lesznek. A délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisét Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész, csíkdelnei plébános, az esti szentmisét pedig Kovács Antal ferences atya mutatja be Székelyudvarhelyről.
Az este 6 órakor kezdődő szentmisébe bekapcsolódhatunk a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén, illetve a Mária Rádió hullámhosszán.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentbeszédet Urbán Erik ferences atya a csíksomlyói kegytemplom igazgatója tartja. A nagykilenced második témája: Szent József – Szent Antal: a hit emberei. Akik nem tudnak fizikailag reszt venni a szentmisén a Barátok Temploma – Székelyudvarhely facebook oldalán kapcsolódhatnak be az élő közvetítésbe.
Déván a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a nagykilenced alkalmával a szentmise ma este 7 órakor kezdődik.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órakor lesznek. Délután 5 órától szentségimádást tartanak. A 10 órakor kezdődő szentmise keretében vendégpapok prédikálnak.

Barokk zenei hangverseny Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi ferences templomban barokk zenei hangverseny lesz a Székelyföldi Filharmónia szervezésében ma este 6 órától.
A hangversenyen Béres Melinda és Csibi Dávid hegedű művészek lépnek fel.
Műsoron lesznek Heinrich Ignaz Franz von Biber, Georg Philipp Telemann, Jean-Marie Leclair és Jean-Pierre Guignon művei.

József az ács – kilenced Szent József tiszteletére
Az idei Szent József év alkalmával, a nagyváradi Szent József plébánia és az Erdélyi Mária Rádió közös szervezésében egy nagy-kilenced imára hívjuk és várjuk a kedves paptestvéreket, híveket. Ez lehetőséget akar nyújtani Szent József személyiségének jobb megismerésére, erényeinek szemlélésére, de ugyanakkor rá akar világítani, újra felszínre hozni az édesapák, férjek szerepének a fontosságát is.
A nagy-kilenced minden hónap harmadik szerdáján este 6 órakor szentmisével kezdődik, majd 7 órától rózsafüzér ima lesz, és egy édesapa tanúságtételét hallhatják, 8 órától szentségimádás következik. A kilenced negyedik alkalma holnap este lesz, melynek témája a hűséges József alakját állítja elénk.
Minden ima alkalom Nagyváradon, a Szent József plébániatemplomban lesz megtartva, a Mária Rádió pedig élő adásban közvetíti.
A csíksomlyói kegytemplomban is szerdánként az esti szentmise előtt egy negyedórával, háromnegyed 6 órától elvégzik a Szent József nagykilenced soron következő imáját, az igehirdetésében pedig Szent József alakját állítják példaképül a mai hívők elé.

Időjárás: Ma párás, ködös, esős lesz a reggel. Napközben nyugaton marad legtovább az esős, borongós idő, dél, délkelet felől viszont vékonyodik, szakadozottá válik a felhőzet. Az északi szél helyenként élénk, erős lehet. Délután 10-18 fok  körül alakuló maximumokra kell számítani.
A tartósan borongós, esős nyugati tájakon fáradékonyság, rossz közérzet lehet jellemző. Máshol már fel-felszakadozik a felhőzet, a napos időszakokban javulhat hangulatunk, kedélyállapotunk.

MRE Hírszolgálat, 2021. április 20.

About the author

majoros gabriella