2021. február 04. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Rákellenes világnap
Ma este 6 órától a rákellenes világnapon a Nagy Enikő-Zelma szociális testvér által vezetett Csíki Győztesek támogató csoport Stresszeljünk másképp címmel online rendezvényt tart. Rövid előadások és a tapasztalatok megosztása segítségével bátorítani szeretnék a kitartásban mindazokat, akik ezzel a betegséggel küzdenek. Meghívott előadók: Tasnádi Mária és Homa Ildikó.

Elsőpénteki keresztút
Holnap is keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián délután 5 órától. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjainkért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Házasság hete programsorozat Csíkszentkirályon
Idén Csíkszentkirályon is bekapcsolódnak a Házasság hete programsorozatába.
Február 7-én, vasárnap délután 5 órától a poklondfalvi templomban lesz a rendezvénysorozat nyitó szentmiséje. Február 8-án és 9-én este fél 6 órától előadásokat hallhatnak a poklondfalvi templomban.
Február 10-én, szerdán este fél 6 órától közös filmnézésre várják a házaspárokat a plébániatemplomban. Február 11-én, csütörtökön este szintén fél 6 órától játékestre kerül sor. Február 12-én, pénteken este szentségimádás lesz a plébániatemplomban este fél 6 órától. Február 13-án, szombaton délután 5 órától közös vacsorára várják a házaspárokat. Az érdeklődőknek legkésőbb a rendezvény előtt két nappal jelezniük kell részvételi szándékukat. Jelentkezni Papp Márton plébánosnál a 0742-658.865-ös illetve András Zsófiánál a 0744-706.475-ös telefonszámokon lehet.
A házasság hete rendezvénysorozat záró szentmiséje vasárnap délelőtt fél 11 órakor lesz a plébániatemplomban.

Hivatások nyomában
Az országos hittanverseny idén érkezett volna 15. évfordulójához, ebben az évben azonban rendhagyó módon szervezik meg a megmérettetést.
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum ebben az évben az online térbe hívja a négy egyházmegye római katolikus teológiai líceumaiban tanuló IX–XII. osztályos diákokat és tanárokat. A program négy egységből áll, ezek együtt lehetőséget adnak arra, hogy a diákok közelebbről ismerkedjenek meg az egyháztörténelem kiemelkedő egyéniségeivel, Istennek és felebarátnak szentelt életükkel.
Témák: Szent József, a piarista rend és Kalazanci Szent József, a premontrei rend és Szent Norbert, a pálos rend és Boldog Özséb. A témaválasztást a Ferenc pápa által meghirdetett Szent József-év, illetve az országunkban működő szerzetesrendek közelmúltbeli és idei jubileumai indokolták.
Szeretettel várják a programra a katolikus iskolák öt diákból és egy tanárból álló csapatait.
A versennyel kapcsolatos további információk a hittan.ro oldalon olvashatóak.

Időjárás: Ma többfelé kell esőre számítani. Délen és délkeleten megszűnik a csapadék, de napközben az ország nagy részén erősen felhős, borult marad az ég, északon tartósan párás, ködös területek is lesznek. Délután feltámad a délnyugati szél, ennek hatására felszakadozhat a felhőzet és pár órára kisüthet a nap. Napközben 8-16 fokig melegszik a levegő.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán az aranyosgyéresi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Adjunk hálát az Oltáriszentségben jelen levő Krisztusnak minden kapott kegyelemért.

Az emberi testvériség nemzetközi napja
Tavaly az ENSZ közgyűlése egyhangú döntésével február 4-ét az emberi testvériség nemzetközi napjává nyilvánította.
A nemzetközi nap annak a 2019. február 4-i Abu Dhabiban tartott történelmi találkozónak állít emléket, amelynek keretében Ferenc pápa és Ahmed Al-Tayyib, a kairói Al-Azhar egyetem főimámja az Egyesült Arab Emírségekben aláírta „az emberi testvériségről szóló, a világ békéje és a közös együttélés érdekében” született dokumentumot. Idén kerül megünneplésre első alkalommal az emberi testvériség nemzetközi napja.

Hitoktatók online szentségimádási lánca
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térbe. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, a helyi teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi.
A szentségimádási láncot Böcskei László váradi megyés püspök nyitja meg ma este 8 órától. Elmélkedési téma János evangéliuma 6. fejezetének első része amit az egyházmegye hitoktatói és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai dolgoznak fel, diákjaik bevonásával. A szentségimádást vezető püspök a nagyváradi püspöki kápolnában imádkozik, és a Zoom felületen kapcsolódik össze egyházmegyéje tanáraival és diákjaival. A többi egyházmegye hitoktatói és diákjai a hittan.ro honlapon, illetve a hittan.ro Facebook-oldalán tudnak bekapcsolódni a közös imába.
A szentségimádási lánc következő alkalmát Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke vezeti március 4-én. Áprilisban Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezeti a szentségimádást.

Ima és böjt nap
A Mária Rádió Világcsaládja minden hónap első péntekére ima és böjt napot hirdet. Rendkívüli időket élünk és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és böjtünket Mária Szeplőtele Szíve szándékaira.
A Mária Rádióban e napon, elvégezzük a négy rózsafüzér koszorút, délelőtt 9 óra 20 perckor az örvendetes, délután 1 óra 20 perckor a fájdalmas, délután 5 óra 20 perctől a világosság és este 7 órakor a dicsőséges rózsafüzért.
Déli 12 órakor az Úrangyala és a Zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat, a nagyváradi stúdió kápolnájából.
Ha tehetik kapcsolódjanak be, és ajánljuk fel közös imádságainkat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jó cselekedeteinket a Szent Szűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

Időjárás: Ma többfelé kell esőre számítani. Délen és délkeleten megszűnik a csapadék, de napközben az ország nagy részén erősen felhős, borult marad az ég, északon tartósan párás, ködös területek is leszenek. Délután feltámad a délnyugati szél, ennek hatására felszakadozhat a felhőzet és pár órára kisüthet a nap. Napközben 8-16 fokig melegszik a levegő.

MRE Hírszolgálat, 2021. február 04.

About the author

majoros gabriella