2021. június 02. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Hivatásébresztő imalánc A Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport Hivatásébresztő imaláncot hirdet június 1–július 1. között a Szent család védelme alatt, a következő programmal: Június 2-8. között: imádkozzunk a papokért, új papi hivatásokért, 14 videó keretében 14 pap tesz tanúságot papi életéről. Június 9-15. között: imádkozzunk a meglévő szerzetesi közösségekért és új hivatásokért, szerzetesi közösségek által készített videókat lehet látni és hallani. Június 16-22. között: imádkozzunk a családokért és családi hivatásért, 7 család által készített videó lesz hallható. Június 23-30. között: imádkozzunk a kispapokért 7 kispap által készített videót lehet megtekinteni. Ezeket a videófelvételeket a romkat.ro, templom.ro honlapokon, azok Facebook-oldalain, illetve a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalán lehet követni. A Mária Rádió mindennap reggel és este közvetíteni fogja a videófelvételek hanganyagát.

Mária Rádiós önkéntes találkozók Szeretettel várjuk önkénteseinket és azokat is, akik érdeklődnek a Szűzanya rádiója iránt és a jövőben szeretnének csatlakozni az önkéntesek táborához. Ma délután fél 3 órától Kézdivásárhelyen a Boldog Özséb templomba, majd fél 5 órától Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király templomba várjuk az önkénteseket. Június 4-én, pénteken délelőtt 10 órakor Gyergyószentmiklóson a Szent Miklós plébánia hittanteremében, délután 1 órától Székelyudvarhelyen tartjuk a találkozót. Június 5-én, szombaton délután 4 órakor a csíksomlyói stúdiónál várjuk az önkénteseket. Szintén szombaton délután 3 órakor Érmihályfalván lesz önkéntes találkozó.

Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapi búcsúk Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a Katolikus Egyház az Úr Testének és Vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját üli. A gyulafehérvári főegyházmegyében Gyimesbükkön az egyházközség fő búcsúnapja szintén Úrnapján van. Az ünnepi szentmisét délelőtt 11 órakor mutatják be. Kászonimpéren a búcsús szentmise Úrnapján délután fél 1 órakor kezdődik. A szentbeszédet Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános tartja. Holnap Székelyudvarhelyen a Szent Miklós-hegyi temető ravatalozó kápolnájának előterében mutatja be a szentmisét Mátyás Károly főesperes-plébános, délután 5 órakor. A négy oltárt is a temetőkertben állítják fel. 200 év után, idén megünneplik a csíkdelnei Úr kápolna búcsúját. A szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, este 6 órakor kezdődik. A lázárfalvi egyházközség az ünnepi búcsús szentmisét vasárnap, június 6-án, délután fél 1-kor tartják, meghívott szónok: Urbán Erik ferences tartományfőnök. A temesvári egyházmegyében holnap Pál József Csaba megyés püspök a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi templomban este 6 órakor celebrál szentmisét, amelynek keretében az egybegyűlt lelkipásztorok és hívek az Oltáriszentséget körmenetben kísérik a felállított oltárokhoz. A nagyváradi egyházmegyében holnap délután 6 órakor Böcskei László megyés püspök ünnepi szentmisét mutat be a székesegyház előtti téren. A szentmisét követően kerül sor az úrnapi körmenetre, amit a Püspöki Palota kertjében tartanak majd meg. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi templomban elmaradnak a délutáni szentmisék.

Időjárás: A mai nap folyamán az ország nagy részén kisüt a nap, csupán keleten, dél-keleten számíthatunk esőre. A legmelegebb órákban akár 20-22 fokig is felmelegedhet a levegő, a hajnali hőmérsékletek 5-10 fok között alakulhatnak.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a segesvári plébániatemplomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Engesztelő imavirrasztás Az erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában minden hónap első szerdáján egész éjjel virrasztást tartanak, este 8 órától szentmisét mutatnak be. Hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek.

Alkotói pályázat Úrnapja és a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében a hittan.ro honlap szerkesztősége Úrnapja az egyházközségünk életében címmel pályázatot hirdet a gyulafehérvári, a nagyváradi, a szatmári és a temesvári egyházmegyék hittanos diákjai számára. Az ötfős plébániai csapatok (a csapattagok életkora lehet különböző is – elsőáldozótól az egyetemistáig) felkészülését hitoktatóik és/vagy a plébániájukon szolgáló papok támogatják. A csapatok június 3. és 17. között jelentkezhetnek a pályázatra. A pályázatról bővebb információkat a hittan.ro oldalon olvashatnak.

Böjt és imanap a Mária Rádióval A Mária Rádió Világcsaládja minden hónap első péntekére ima és böjt napot hirdet. Rendkívüli időket élünk és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és böjtünket Mária Szeplőtele Szíve szándékaira. A Mária Rádióban június 4-én, pénteken, elvégezzük a négy rózsafüzér koszorút, reggel 9 óra 15 perckor az örvendetes, délután 1 óra 20 perckor a fájdalmas, délután 5 óra 15 perctől a világosság és este 7 órakor a dicsőséges rózsafüzért. Déli 12 órakor az Úrangyala ima és a Zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat, a nagyváradi stúdió kápolnájából. Ha tehetik kapcsolódjanak be, és ajánljuk fel közös imádságainkat, böjtölésünket, apró áldozatvállalásainkat, jócselekedeteinket a Szent Szűz szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején.

Világméretű szentségimádás A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői nyolcadik alkalommal hívnak egy közös, világméretű szentségimádásra június 5-én, Úrnapja utáni szombaton. A járványügyi helyzetre való tekintettel ki-ki otthonából is bekapcsolódhat egyéni imával, rózsafüzérrel, Szentírás-olvasással, és ezt jelezheti is az esemény nyolcnyelvű honlapján a www.iec2020.hu oldalon, megadva a települése nevét és irányítószámát.

Időjárás: A mai nap folyamán az ország nagy részén kisüt a nap, csupán keleten, dél-keleten számíthatunk esőre. A legmelegebb órákban akár 20-22 fokig is felmelegedhet a levegő, a hajnali hőmérsékletek 5-10 fok között alakulhatnak.

MRE Hírszolgálat, 2021. június 02.

About the author

Majoros Gabriella