2021. június 08. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

Jézus Szent Szíve ünnepe
A gyulafehérvári főegyházmegyében Kolozsváron, a kerekdombi templom búcsúját triduum előzi meg. A szentmisék este 6 órakor kezdődnek. Jézus Szíve napján az ünnepi szentmisén délután 6 órától Kovács Árpád kisbácsi plébános prédikál.
A kidei templomban pénteken, délelőtt 11 órakor ünneplik a búcsút. Szentbeszédet mond Szőcs Csaba szészfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
A ditrói nagytemplom búcsúját pénteken délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentbeszédet Babota Tibor medgyesi plébános tartja.
Aranyosgyéresen szintén pénteken délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise szónoka Biró Károly felvinci lelkész.
A székelyudvarhelyi Jézus-kápolnánál évente egy alkalommal, Jézus Szíve ünnepén tartanak szentmisét. A négy éve zajló restaurálási munkálatok befejezése után június 11-én, pénteken, a délután 5 órakor kezdődő búcsús szentmise keretén belül kerül sor az újramegáldására, amely egyben a kápolna búcsúünnepe is. Ebből az alkalomból a szentmisét Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke mutatja be.
Pusztakalánban, június 11-én, pénteken, délután 5 órától ünneplik a templom búcsúját. A szentmise főcelebránsa és szónoka Diósi Dávid teológiai tanár, Gyulafehérvárról.
A Zsil-völgyében harmadik éve a búcsús zarándokok a petrillai Szent Borbála-templom előtt gyülekeznek délután 3 órakor és a városon végigvonulva, imádkozva érkeznek meg a lónyai Jézus Szíve-templomhoz. A búcsús ünnepi szentmise délután 5 órakor kezdődik, magyar nyelven Elekes Szabolcs uzoni plébános, román nyelven Voinicu Cristinel vulkáni plébános prédikál.
A nyárádszeredai plébániatemplom búcsús szentmiséjét Jézus Szíve napján délután 6 órakor tartják. A szentbeszédet Rózsa Gáspár deményházi plébános mondja.
Szentkeresztbányán június 12-én, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a búcsú. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugdíjas segédpüspöke.
Búcsút tartanak a gordon-hegyi Jézus Szíve-kilátónál is, Farkaslaka községben. Az ünnepi szentmise június 12-én, szombaton déli órakor 12 kezdődik. Előtte egy órával keresztúti ájtatosságot tartanak. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Endre, a nagyszeminárium spiritualitás-tanára lesz.
A kolozsi plébániatemplomban szombaton este 6 órakor a búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka László Attila kolozsvári főesperes-plébános.
Vágás filiájában, Bétában június 13-án, vasárnap ünneplik a búcsút. A szentmise délután fél 1 órakor kezdődik.
Gödemesterházán június 13-án, vasárnap délután 1 órakor tartják a plébániatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmise szónoka Jenei János gyergyóalfalvi plébános.
A temesvári egyházmegyében Jézus Szíve ünnepén, a délután 6 órakor bemutatott szentmise keretében tartják a temesvár-józsefvárosi Notre Dame zárdatemplom búcsúünnepét. A szentmise főcelebránsa Váncsa Csaba Temesvár-gyárvárosi segédlelkész.
A szatmári egyházmegyében szentmisével, elmélkedésekkel, imával készülnek a hívek a június 13-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartandó Jézus Szíve-búcsúra. A Jézus Szíve-kilenced szentmiséit a Kálvária templom udvarán tartják minden délután 6 órától. Az elmélkedések az idén is a Jézus Szíve litánia gondolataira épülnek és minden este más-más meghívott atya tartja a szentmisét és ajándékozza meg a jelenlevőket gondolataival.
A szentmisét és a kilencedet rádiónk élőben közvetíti.

Időjárás: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként a keleti és déli megyékben várható zápor, zivatar kialakulása. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Délután 22-28 fokot mérhetünk.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a a felsőboldogfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Fejezzük ki hódolatunkat az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus előtt.

Magyar állami kitüntetéseket adtak át
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes március 15.-e alkalmából odaítélt kitüntetéseket adott át a Miniszterelnökség központi hivatalának helyet adó Karmelita kolostorban június 3-án az egyházi, a külhoni magyar és a magyarországi nemzetiségi élet kiválóságainak.
A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint az identitás, illetve a kulturális örökség megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként Böcskei László, a Nagyváradi Egyházmegye püspöke.

Szent Antal nagykilenced
Ma kerül sor a Szent Antal nagykilenced utolsó alkalmára.
A csíksomlyói kegytemplomban a szentmisék reggel 8, délelőtt fél 11-től és délután 6 órakor lesznek. A délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisét Csíki Szabolcs ifjúsági főlelkész, csíkdelnei plébános, az esti szentmisét pedig Kovács Antal ferences atya mutatja be Székelyudvarhelyről.
A délután 6 órakor kezdődő szentmisét rádiónk élőben közvetíti.
Székelyudvarhelyen a ferences templomban a szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A szentbeszédet Urbán Erik ferences tartományfőnök tartja. Az elmélkedés témája: Szent József – Szent Antal: Krisztus oltalmazója… Én?
Déván a Páduai Szent Antal-plébániatemplomban a szentmise este 7 órakor kezdődik.
A kolozsvári ferences templomban a szentmisék délelőtt 10 és délután 6 órakor lesznek. Délután 5 órától szentségimádást tartanak.

Esperesi gyűlések a temesvári egyházmegyében
A temesrékási plébánia szervezésében a temesvári és a dettai esperesi kerület papjai ma délelőtt 10 órai kezdettel ülésen vesznek részt, amelyet témája a jegyesoktatás.
A csanádi esperesi kerület plébániáin tevékenykedő lelkipásztorok holnap délelőtt 10 órától tartanak gyűlést Óbesenyőn.
Tábor sérült gyermeket nevelő családoknak
A KiSérŐ Tábor lehetőség ismerkedésre, kikapcsolódásra és a fejlődésre olyan családok számára, ahol sérült gyermeket nevelnek. A tábor programja lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők ismerkedjenek, megosszák tapasztalataikat, előadásokat hallgassanak gyermekük elfogadása, fejlesztése, integrációja témában. A KiSérŐ tábor erőforrást jelent a későbbi mindennapok küzdelmeiben.
A tábor a szelterszi, Szent Gellért Rehabilitációs és rekreációs Házban lesz június 18-20 között.
Jelentkezni a 0741-799581-es telefonszámon vagy a szga@szga.ro e-mail-címen lehet.

Időjárás: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a megnövekvő gomolyfelhőkből helyenként a keleti és déli megyékben várható zápor, zivatar kialakulása. Többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik az északi, északkeleti szelet. Délután 22-28 fokot mérhetünk.

MRE Hírszolgálat, 2021. június 08.

About the author

majoros gabriella