2021. június 28. Hírek és programajánló

H Í R E K    D É L B E N

Péterfillérek-gyűjtés Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol ünnepén a temesvári egyházmegye templomaiban idén is megszervezik a szokásos Péterfillérek-gyűjtést. Ahogy a plébániák a hívek adományából élnek, ugyanúgy az Egyház központi kormányzásához szükséges anyagi háttér nagy részét is az egyházmegyék biztosítják. Az aznapi perselyezés mellett a hívek személyes adományaikkal is hozzájárulhatnak a Szentatya kiadásaihoz.

Papszentelés Gyulafehérváron Kovács Gergely érsek holnap, Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén a gyulafehérvári székesegyházban szenteli pappá a ditrói Küsmődi Csongor-Ignác, a csíkszentimrei László Zsolt, a segesvári Miklós Szilárd és a máréfalvi Olasz Béla diakónusokat. A 11 órától kezdődő szentmisét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, a Templom.ro és Mária Rádió Erdély élőben közvetíti. Imádságos lélekkel kapcsolódjunk be az ünneplésbe, és imádkozzunk az áldozópapjelöltekért!

Ezüstmise Csíkszeredában Szülővárosában, a csíkszeredai Szécsenyben lévő Szent Kinga-templomban holnap, a déli 12 órakor kezdődő szentmisén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját Drócsa László nyárádszeredai plébános.

Tábor lányoknak Július hónap folyamán a temesvári Schönstatti Márianővérek szervezésében két országos leánytáborra kerül sor a Marienheim ifjúsági házban magyar nyelven. Az első tábor, amelynek témája: Értékes vagy!, és amelynek résztvevői 9-12 év közötti lányok, július 2-án, pénteken kezdődik és 4-én, vasárnap zárul. A második tábort július 7-11. között 13 éven felülieknek szervezik, a téma pedig: Evezz a mélyre! Mindkét tábor programjában interaktív csoportórák, beszélgetések, kézműves foglalkozás, barkácsolás és különböző játékok szerepelnek. Jelentkezni lehet július 2-ig Bukovics Erika-Mária nővérnél a 0756-240880-az telefonszámon vagy a sr.erika-maria@s-ms.org e-mail címen.

Lelkigyakorlat Székelyudvarhelyen A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban Örök szeretettel szeretlek címmel lelkigyakorlatot vezet Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános 2021. július 23-25. között. A helyek száma korlátozott, előzetes bejelentkezés szükséges július 19-ig a 0266-210537-es vagy a 0755-489 43-as telefonszámokon, illetve a hazpio@gmail.com e-mail-címen.

Időjárás: Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök estig érvényes figyelmeztetést adott ki, amely értelmében előbb a déli és délnyugati országrészben, majd az ország egész területén hőség várható, és fokozott lesz a diszkomfort-hőérzet. A délutánok és esték folyamán pedig helyenként hangsúlyossá válik a légköri instabilitás, viharokat idézve elő. A mai nap folyamán a maximumok 31-38 fok között alakulhatnak, a reggeli órákban Székelyföldön 11, máshol 15 fokra ébredhettünk.

H Í R E K   R E G G E L 

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk Holnap Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe. A Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére: Alvinc, Magyarigen, Erzsébetváros, Brassó: Szent Péter és Pál-templom (belváros), Kurtapatak, Ikafalva, Kisbács, Teke, Ehed, Bükk, Kolozsvár: Szent Péter-templom, Kerelőszentpál, Magyarpéterlaka, Csíkmadaras, Csíksomlyó, Jávárdi-hegy, Gyergyószentmiklós: Gyergyódomokos, Gyergyócsomafalva, Maroshévíz, Orotva, Homoródszentpál, Pálpataka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Székelyudvarhely: ferences templom.

Ezüstmise Csíkszeredában Szülővárosában, a csíkszeredai Szécsenyben lévő Szent Kinga-templomban június 29-én, a déli 12 órakor kezdődő szentmisén ünnepli pappá szentelésének 25. évfordulóját Drócsa László nyárádszeredai plébános.

Hitoktatók online szentségimádási lánca Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökjén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térben. A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban részt vevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi. A szentségimádási lánc következő alkalmát július 1-jén, csütörtökön este 8 órai kezdettel Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek vezeti. Szervezők a Marosi esperesi kerület és a II. Rákóczi Ferenc Líceum.

Esszépályázat Kárpát-medencei magyar diákok számára A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap, a Széchenyi-évhez kapcsolódóan Széchenyi hite témában írt ki pályázatot a Kárpát-medencében élő magyar diákok számára. A résztvevők arról készíthetnek pályamunkát, miként mutatkozik meg a Krisztus-követő ember hite és bátorsága Gróf Széchenyi István cselekedeteiben. A pályaműveket július 15-ig kell beküldeni az info@szechenyicsalad.hu e-mail-címre, pdf-formátumban. A legjobb pályamunkákat beküldők az értékes tárgyjutalmak mellett meghívást kapnak a nyári Stádium-táborba, valamint a Széchenyi István Tudományos Diákkonferenciára is. A szakmai bírálóbizottságok által kiválasztott pályamunkákat a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlapban is közlik.

Márton Áron-imatúra 2021 Idén is megtartják a Márton Áron-imatúrát július 17-25. között, Szentegyháza – Szeltersz – Szentimre – Zsögöd – Csíksomlyó zarándokúton, amelyet jezsuiták, ignáci lelkiségű nővérek és laikusok, valamint a szentegyházasfalvi Szent Gellért Alapítvány szervez magyar fiatalok számára, 1995 óta minden évben. Érdeklődni lehet a maimatura@gmail.com, illetve Facebookon és telefonon: Szent Gellért Alapítvány, Ilyés Kinga, Tel./Fax +40 755 533 101, vagy Jakabos Barnabás jezsuitánál, jakabos.barnabas@jezsuita.hu, tel. 0753 589 214 július 10.-ig. A helyek száma korlátozott.

Időjárás: Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök estig érvényes figyelmeztetést adott ki, amely értelmében előbb a déli és délnyugati országrészben, majd az ország egész területén hőség várható, és fokozott lesz a diszkomfort-hőérzet. A délutánok és esték folyamán pedig helyenként hangsúlyossá válik a légköri instabilitás, viharokat idézve elő. A mai nap folyamán a maximumok 31-38 fok között alakulhatnak, a reggeli órákban Székelyföldön 11, máshol 15 fokra ébredhettünk.

MRE Hírszolgálat, 2021. június 28.

About the author

Majoros Gabriella