2021. május 17. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B  E N

Szörényi esperesi kerületi gyűlés
A szörényi esperesi kerület papjai május 19-én, szerdán délelőtt 10 órai kezdettel online ülésen vesznek részt, amelyet a temesszlatinai plébánia szervez. Meghívott előadó Taloș Marius Anton jezsuita szerzetes, lelkipásztor, aki a lelkigondozói kísérésről és a bevándorlók lelkigondozásáról értekezik.

József az ács – kilenced Szent József tiszteletére
Az idei Szent József év alkalmával, a nagyváradi Szent József plébánia és az Erdélyi Mária Rádió közös szervezésében egy nagykilenced imára hívjuk és várjuk a kedves paptestvéreket, híveket. Ez lehetőséget akar nyújtani Szent József személyiségének jobb megismerésére, erényeinek szemlélésére, de ugyanakkor rá akar világítani, újra felszínre hozni az édesapák, férjek szerepének a fontosságát is.
A nagykilenced minden hónap harmadik szerdáján délután 6 órakor szentmisével kezdődik, majd 7 órától rózsafüzér ima lesz, és egy édesapa tanúságtételét hallhatják, 8 órától szentségimádás következik. A kilenced ötödik alkalma május 19-én, szerdán este lesz, melynek témája a tiszaságos József alakját állítja elénk.
Minden ima alkalom Nagyváradon, a Szent József plébániatemplomban lesz megtartva, a Mária Rádió pedig élő adásban közvetíti.
A csíksomlyói kegytemplomban is szerdánként az esti szentmise előtt egy negyedórával, háromnegyed 6 órától elvégzik a Szent József nagykilenced soron következő imáját, az igehirdetésében pedig Szent József alakját állítják példaképül a mai hívők elé.

Csíksomlyói búcsú
Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja:
Május 21-én, pénteken délután 5 órától imaóra lesz, majd 6 órától kezdődik a nyitó szentmise, ezt követően ünnepi rózsafüzért végeznek.
Május 22-én, pünkösd szombatján reggel fél 8 órától szentmise lesz a kegytemplomban. Délelőtt 10 órától ünnepélyes rózsafüzér, 11 órától szentségimádás.
Délután fél 1 órától kezdődik az ünnepi szentmise a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben. A szentmise főcelebránsa Kerekes László a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke, szónoka pedig Salamon József gyimesbükki plébános.
Délután 6 órától ismét szentmise lesz a kegytemplomban.
Május 23-án, pünkösd vasárnap a kegytemplomban reggel 8, délelőtt fél 11 és délután 6 órakor lesznek szentmisék.
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepén, hétfőn, május 24-én reggel 8-kor, délelőtt fél 11 és délután 6 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.

FIF lelkinap
A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség lelkinapot szervez május 28-29. között a gyimesbükki Deáky panziónál, ahova várják a lelkészség minden önkéntesét egy pihentető együttlétre. Lehetőség lesz találkozni egymással és a jó Istennel, de nem szolgálatban, hanem egy közös felüdülés céljából.
Jelentkezni a fif.ma oldalon található űrlap kitöltésével lehet.

Időjárás: A következő napokban szükség lesz az esernyőkre. Eső, zápor, zivatar országszerte várható, többfelé jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A nyugati-délnyugati szelet élénk, zivatarok idején erős, viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok között alakul.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a csíkszentdomokosi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Szánjunk időt a szentséglátogatásra, fejezzük ki ily módon is Krisztushoz való hűségünket és ragaszkodásunkat.

Kitűzővel lehet részt venni az idei csíksomlyói búcsún
Főesperesi kerületekre lebontva nyilvánossá vált, hogy hány személy vehet részt a csíksomlyói búcsún. A csíkszeredai lakosokon kívül mintegy 22 ezer zarándok ünnepelhet együtt a csíksomlyói nyeregben (minden zarándoknak kitűzővel kell rendelkeznie), illetve további 15 ezer kitűző készült a csíkszeredaiak számára is, akik személyazonossági igazolvánnyal is részt vehetnek az eseményen. A kitűzőket a főesperességeken keresztül kapják meg a plébániák; a hívek a saját plébániájukon igényelhetik.

Alapkő-letétel Nagyváradon
Ma a délelőtt 11 órakor kezdődő ünnepség keretében helyezik el a nagyváradi Szent László Óvoda új szárnyának alapkövét. Az eseményen részt vesz Böcskei László megyés püspök is. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló építkezést Magyarország Kormánya támogatja és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség vezeti le. A tervek szerint, az intézmény működéséhez szükséges terek mellett az új épületszárnyban egy tanmedence is helyet kap.

Önismereti csoport
Önismereti csoport indul a pszichodráma módszerével és bibliodramatikus elemekkel Marosvásárhelyen.
Célja, közelebb kerülni azokhoz a bennünk levő életforrásokhoz, amelyek határhelyzetekben is hordozzák az életet; meghozott vagy meghozandó döntéseinkre fókuszálni, hogy szükség esetén újraírva őket, az életet tudják szolgálni; kapcsolatainkra rátekinteni, hogy elakadásaink kitisztulhassanak, a merevségeink rugalmassá váljanak.
A csoport vezetői Varga Péter Pius, pszichodráma vezető, kiképző Budapestről és Vormair Emese, teológus, lelkigondozó, Marosvásárhelyről.
A képzés május 28-30 között lesz és 20 órát foglal magába. Jelentkezni Vormair Emesénél a vormairemese@gmail.com e-mail címen, illetve Varga Péter Piusnál a vpp6106@t-email.hu címen lehet.

Hivatásébresztő imalánc
A Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport Hivatásébresztő imaláncot hirdet június 1–július 1. között a Szent család védelme alatt, a következő programmal:
Június 2-8. között: imádkozzunk a papokért, új papi hivatásokért (14 videó keretében 14 pap tesz tanúságot papi életéről)
Június 9-15. között: imádkozzunk a meglévő szerzetesi közösségekért és új hivatásokért (szerzetesi közösségek által készített videókat fogunk látni )
Június 16-22. között: imádkozzunk a családokért és családi hivatásért (7 család által készített videót látunk
Június 23-30. között: imádkozzunk a kispapokért (7 kispap által készített videó lehet megtekinteni).
Ezeket a videofelvételeket látni lehet majd a romkat.ro és templom.ro honlapokon, azok Facebook-oldalain, illetve a Medjugorjei Imacsoport
Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalán. A Mária Rádió minden reggel és este közvetíteni fogja a videofelvételek hanganyagát.
Aki be szeretne kapcsolódni, jelezze a 0742-585 229-es számon sms-ben, vagy írjon egy e-mailt a hivatasebreszto@gmail.com címre.
Egész hónapban szentmisék lesznek több helységben azokért, akik csatlakoztak az imalánchoz. A nyitó szentmise június 1-jén, a záró szentmise július 1-jén lesz 18 órai kezdettel Sepsiszentgyörgyön, a Szent József-templomban.

Időjárás: A következő napokban szükség lesz az esernyőkre. Eső, zápor, zivatar országszerte várható, többfelé jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A nyugati-délnyugati szelet élénk, zivatarok idején erős, viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 14 és 22 fok között alakul.

MRE Hírszolgálat, 2021. május 17.

About the author

majoros gabriella