2021. március 16. – Hírek és programajánló

H Í R E K   D É L B E N

József az ács – kilenced Szent József tiszteletére Az idei Szent József év alkalmával, a nagyváradi Szent József plébánia és az Erdélyi Mária Rádió közös szervezésében egy nagy-kilenced imára hívjuk és várjuk a kedves paptestvéreket, híveket. Ez lehetőséget akar nyújtani Szent József személyiségének jobb megismerésére, erényeinek szemlélésére, de ugyanakkor rá akar világítani, újra felszínre hozni az édesapák, férjek szerepének a fontosságát is. A nagy-kilenced minden hónap harmadik szerdáján este 6 órakor szentmisével kezdődik, majd 7 órától rózsafüzér ima lesz, és egy édesapa tanúságtételét hallhatják, 8 órától szentségimádás következik. A kilenced harmadik alkalma holnap este lesz, melynek témája az engedelmes Józsefet állítja elénk. Minden ima alkalom Nagyváradon, a Szent József plébániatemplomban lesz megtartva, a Mária Rádió pedig élő adásban közvetíti. A csíksomlyói kegytemplomban is szerdánként az esti szentmise előtt egy negyedórával, háromnegyed 6 órától elvégzik a Szent József nagykilenced soron következő imáját, az igehirdetésében pedig Szent József alakját állítják példaképül a mai hívők elé. A temesvári egyházmegyében is március 10-től kezdődően az egyházmegye minden plébániatemplomában kilencedet tartanak Szent József tiszteletére, amely egyben előkészület a Családév megnyitójára.

Lelkigyakorlat Bihardiószegen Március 19-21. között Obermájer Ervin-István kisegítő lelkész, dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási ügyének posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora lelkigyakorlatot tart Bihardiószegen: pénteken délután fél 5 órakor keresztúti ájtatosságot, szombaton délelőtt 11 órakor, valamint vasárnap délelőtt 10 órakor szentmisét mutat be a helyi plébániatemplomban.

Lelkinap daganatos betegeknek A székelyudvarhelyi Szent Pio Lelkigyakorlatos Házban március 20-án, szombaton Homokszem a fogaskerekek között címmel lelkinap lesz a daganatos betegek hozzátartozóinak. A programot András Anna- Mária lelkigondozó tartja. Előzetes bejelentkezés szükséges március 17-ig. Bővebb információ a 0266 210 537-es és a 0755 489 743-as telefonszámokon. Ha március 20-ig változás történik a járványügyi szigorításokat illetően a lelkinap elmarad. Látogatás a gyulafehérvári szemináriumban Gyulafehérváron találkoznak a szemináriumot fenntartó püspökök március 24-25. között. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kápolnájának búcsúünnepén, március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a szentmisét követően a szemináriumot fenntartó püspökök a tanintézet elöljáróival és a tantestülettel közös megbeszélésen vesznek részt, ahol a papképzéssel kapcsolatos tárgyalásokat folytatnak az intézmény elöljáróival és növendékeivel.

Időjárás: Ma is felhős, borongós időre van kilátás, esőre keleten, délkeleten és nyugaton kell számítani. A középső tájakon havaseső, havazás várható. Élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban gyengén fagyhat, napközben pedig 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósabban borongós, esősebb tájakon lesz hidegebb az idő.

H Í R E K   R E G G E L

Örökös szentségimádási nap A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a szovátai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Fejezzük ki hódolatunkat az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus előtt.

Kitüntetésben részesült több erdélyi egyházi személy Példaértékű tevékenységükért hat erdélyi egyházi személy számára magyar állami díjakat adományozott március 15-e alkalmából Áder János köztársasági elnök. A magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke. Magyar érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa; valamint az erdélyi magyarság megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Király Árpád, a Temesvári Egyházmegye főesperese, az arad-ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa; továbbá a Gyulafehérvári Érseki Levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában, valamint a szamosújvári katolikus templom felújításában vállalt szerepe elismeréseként Küsmődi Attila, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa; illetve a temesvári magyar katolikus közösség körében végzett példaértékű szolgálata elismeréseként Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébánia plébánosa. Magyar arany érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Simó Gáspár, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója, a Romániai Magyar Cserkészszövetség római katolikus lelkivezetője. Családpasztorációs referensek találkozója A temesvári egyházmegyében az internetes kommunikációs felület segítségével ma és holnap kerül sor a katolikus egyházmegyék családpasztorációs referensei és felelősei találkozójára. A programot Pál József Csaba temesvári megyés püspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezeti. A rendezvény témája a fiatal házaspárok és családok lelkigondozói kísérése.

Triduum Ditróban A ditrói templomban nagyböjti triduumot tartanak március 22-24. között P. Kakucs Szilveszter esztelneki ferences atya vezetésével.

Időjárás: Ma is felhős, borongós időre van kilátás, esőre keleten, délkeleten és nyugaton kell számítani. A középső tájakon havaseső, havazás várható. Élénk, erős, helyenként viharos lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban gyengén fagyhat, napközben pedig 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósabban borongós, esősebb tájakon lesz hidegebb az idő.

MRE Hírszolgálat, 2021. március 16.

About the author

Majoros Gabriella