2022. január 5. – Hírek és programajánló

H Í R E K    D É L B E N

Engesztelő imavirrasztás
A hagyományokhoz híven az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójának kápolnájában ma egész éjszakás virrasztást tartanak, amely este 9 órától kezdődik, 11 órától szentmise lesz. Hívnak együtt imádkozni mindenkit, aki Jézussal szeretne időt tölteni. A virrasztást városukért, egyházközségeikért, a fiatalok testi-lelki tisztaságáért, a családokért, egyedülállókért, a jegyesekért, gyermeket vágyó és váró szülőkért, betegekért, elhunyt szeretteikért, saját magukért és egyéni szándékokra ajánlják az udvarhelyiek.

Elsőpénteki böjt és imanap
Idén is folytatódnak a Világcsalád kezdeményezésére indított böjt és imanapok. Hálát adva a tavalyi imaalkalmakért, a Mária Rádió Világcsaládja arra buzdítja az összes rádióállomást, hogy idén is folytassuk a közös imát, a lemondást, felajánlva mindezt a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a győzelméért. Hívjuk hallgatóinkat január 7-én, elsőpénteken, csatlakozzanak a már megszokott imaprogramjainkhoz, a déli szentségimádáshoz, az azt követő magyar családdal végzett közös imához, illetve a rózsafüzér négy koszorújának elvégzéséhez.

Virrasztás az Úrral Sepsiszentgyörgyön
A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban minden hónap első péntekén este tíz órától virrasztás van, mely a reggel fél hét órakor kezdődő szentmisével ér véget. Január 7-én hívnak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. A virrasztást rádiónk élő adásban közvetíti.

Ifjúsági programok a temesvári egyházmegyében
Az Egyházmegyei Ifjúsági Központ előzetesen kiadott programjának megfelelően január 11-én, kedden a Temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostorban 20 órai kezdettel Taizé imára kerül sor.
Január 20-án, csütörtökön este 8 órától ifjúsági szentségimádás lesz a Temesvár-józsefvárosi templomban.
A katolikus egyetemisták számára január 10-én, hétfőn 20-21 óra között Lectio Divina, január 15-én, szombaton 20-21 óra között online találkozó, amelynek témája Boldog Enrichetta Alfieri élete. Helyszín: Temesvár, 1 Decembrie utca 1-es szám.

Nagykilenced a Szőkefalvi Szűzanya tiszteletére
Gyimesközéplokon nagykilencedet tartanak minden hónap 17-én 19 órától 21 óráig a Boldogságos Szűzanya tiszteletére a gyimesközéplok-nagypataki Kisboldogasszony-kápolnában, amelyet hálából épített Jónás Imre volt egyházközségi gondnok és családja. A nagykilencedre a főút melletti Szűzanya-oltártól indulnak a kápolnához, körmenetben, égő gyertyával a kézben, rózsafüzért imádkozva, a kápolnában folytatják az imaórát, majd szentmisével fejezik be.
A nagykilenced minden alkalma, amennyiben a téli útviszonyok lehetővé teszik, a kápolnában lesz, viszontagságos körülmények között a plébániatemplomban tartják.
A kilencedet a Gyimesekért, az egyházközségért, a járvány megszűnéséért, a bérmálkozókért ajánlották fel, illetve a plébániatemplom felújításához szükséges anyagiak eléréséért is. Az egyházközségben 27 aktív rózsafüzér-társulat működik, mindez az ő közreműködésükkel valósul meg.

Időjárás: Egy hidegfront érkezik, sokfelé kell számítani esőre, záporra, estefelé a hegyvidéken már havas eső is előfordulhat. Napközben az élénk, erős délnyugati szél egyre többfelé fordul északnyugatira. Napközben 7-16 fokot mérhetünk.

H Í R E K    R E G G E L

Örökös szentségimádási nap
A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a szászsebesi templomban tartják az örökös szentségimádási napot. Éljünk minél többen a lehetőséggel, járuljunk az Oltáriszentségben jelen levő Krisztus elé, kérve áldását az új esztendőben is életünkre, családunkra, közösségünkre.

Meleg ebéd rászorulók számára
Nagyváradon, az Olaszi templom oldalbejáratánál minden szerdán, így ma is, délután 2 órakor ebédet osztanak a nagyváradi Katolikus Karitász munkatársai rászoruló, szegény, idős személyek számára. Az ebéd el is vihető ezen személyeknek. Az akció egészen márciusig tart.

Szentségimádás a családokért
A Temesvár-józsefvárosi plébániatemplomban minden hónap első csütörtökén szentségimádást tartanak a családokért. A januári szentségimádás Vízkereszt ünnepe miatt 7-én, pénteken este 6 órától lesz megtartva.

Elsőpénteki keresztút
Január 7-én, pénteken délután 5 órától keresztúti ájtatosságot tartanak a szejkefürdői Ugron-kápolna felé vezető Székely Kálvárián. Várják a székelyudvarhelyieket és környékbelieket, akik családjaikért felajánlanak egy keresztútjárásnyi időt és imát. Időjárástól függetlenül minden alkalommal megtartják a szabadtéri ájtatosságot – ajánlatos ennek megfelelő lábbelit és öltözéket viselni.

Bibliakurzus a páli levelekről a szalvatoriánus rendházban
A Temesvár-erzsébetvárosi szalvatoriánus kolostor bibliakurzust szervez felnőtt világi hívek számára, amelynek témáját Szent Pálnak a különböző keresztény közösségekhez intézett levelei képezik. A kurzusokat a 2022 évben a következő időpontokon tartják: január 15., február 19. és március 19., naponta 10–16 óra között. Részvételi díj alkalmanként 30 lej, amely fedezi az étkezés díját is. A kurzust dr. Imogen Tietze teológus, referens vezeti.
Jelentkezni lehet a bildungsreferat@salvatorianer.at és a salvatorieni@gmail.com e-mail-címen, telefonon a 0040 723 523 369 számon vagy a temesvár-erzsébetvárosi plébániai hivatalban.

Gyászfeldolgozó csoport fiataloknak
A sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián Nem vagy egyedül! címmel gyászfeldolgozó csoport indul fiatalok számára minden hétfőn 19 órától január 17. és március 21. között Hajlák Attila István imecsfalvi plébános vezetésével. Jelentkezni a 0744-146394-es telefonszámon vagy a gall.orsolya525@gmail.com e-mail címen lehet.

Időjárás: Egy hidegfront érkezik, sokfelé kell számítani esőre, záporra, estefelé a hegyvidéken már havas eső is előfordulhat. Napközben az élénk, erős délnyugati szél egyre többfelé fordul északnyugatira. Napközben 7-16 fokot mérhetünk.

MRE – Hírszolgálat, 2022. január 5.

About the author

Tunde Vidican Lokodi