Mária Rádió világszerte

Nekünk, embereknek Istenre van szükségünk. Ezt ismerte fel Szent II. János Pál pápa a nyolcvanas években. Ezért hívott „Új Evangelizációra” minden hívő keresztényt, hogy hitelesen képviselje és hirdesse, hogy az igazi boldogságot az ember egyedül Krisztusban találja meg. Az evangelizáció minden keresztény ember dolga, mert mi vagyunk az Egyház. A világi hívők, a papok, a püspökök és az összes keresztény együtt az egyház. Az evangelizációs munkára a média is válaszolt. Így jöttek létre különféle rádióadók, melyek kezdetben csupán egy-egy plébánia területén működtek. 1983-ban az észak-olaszországi Erba városában is létrejött egy ilyen rádió, amely a Szűzanya tiszteletére a „Radio Maria” nevet vette fel. Naponta szentmisét és teljes rózsafüzért közvetített és különös figyelemmel fordult a szenvedők felé. Az adást azonban az improvizáció és a technikai amatőrség jellemezte.

1987-ben létrejött a „Radio Maria” egyesület, melyben világi hívek és egyházi személyek önkéntes alapon dolgoztak együtt, felajánlva lelki és szakmai tapasztalataikat. Új programot dolgoztak ki, melyben az imádságot és a katolikus hit oktatását helyezték a középpontba. Ezért a legfőbb műsorok a következők: az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsma – amit naponta élő adásban közvetítenek, szentmise és rózsafüzér. Emelett fontos helyet kap még a katekézis, a hitet érintő témák, társadalmi problémákról szóló műsorok, illetve az Egyházat érintő hírek, programok.

Mindössze három év alatt, olaszországszerte elterjedt és ismertté vált ez a rádió. Hallgatók milliói segítettek imával, önkéntes munkával és anyagiakkal. Az országhatárokon túli hallgatókat is megragadta a Mária Rádió szellemisége, ezért más országokban is beindultak ilyen rádiók, ugyanezzel a névvel. Az olaszországi rádió kezdeményezésére 1998-ban megalakult a Mária Rádió Világcsaládja (World Family of Radio Maria), hogy a különböző országokban működő rádiók összehangoltan és egységesen tudjanak tevékenykedni. Napjainkban a Mária Rádió mind az öt kontinensen megtalálható, összesen 77 rádióállomás működik 65 nyelven. Ebből 28 Európában, 22 Amerikában, 21 Afrikában, valamint 6 Ázsiában és Óceániában. Majdnem 2000 adóberendezés segítségével a Mária Rádió egy „kinyújtott kéz”, mely közel 500 millió hallgatót bátorít mindennap, segítvén őket átvészelni az élet nehézségeit és reménykedve tekinteni a jövő felé. Figyelme elsősorban azokra irányul, akik szenvednek (testben vagy lélekben), akik magányosak, idősek, szegények vagy bebörtönzöttek. A rádió közössége hittel vallja, hogy tanúja Isten szeretetének és az örök élet reményének.

A Szűzanya hangja továbbra is újabb és újabb országokban kelti fel a hívek vágyát, hogy az a saját nyelvükön szólaljon meg. Ezen munkálkodik a Mária Rádió Világcsaládja, hogy minél több új meghívásnak tudjanak eleget tenni. Ebbe a nagy projektbe minden Mária Rádió részt vállal, és együttesen igyekszünk „bejárni az egész világot és hírdetni az evangéliumot minden nemzedéknek!”

A Mária Rádió Világcsaládjáról többet is megtudhatnak a www.radiomaria.org honlapon.