Zenés köszöntő

Hozzászólások

Isten éltesse sokáig Anna nagymamánkat és ikertestvérét Appolóniát születésnapjuk alkalmából, Az úr az én pásztorom dallal, Jávárdiról.
Az Ige testté lett (Jn 1,14). Meztelenül, törékenyen, aki még fejét sem tudja tartani, hanem rászorul az anyai öl melegére és gondoskodására. Egy csecsemő, aki puszta jelenlétével hirdeti: Isten a sebezhetőségben ölt testet és ad Életet. Nincstelenül, mindenféle biztonság nélkül, és ugyancsak így csupaszon adja kereszten életét váltságul másokért: Szeretetből. Felelevenítve az első emberpár paradicsomi létét, akik anélkül, hogy bármit magukra vettek volna, élvezték az Istennel való örömtéli együttlét ajándékát. Annak tudatában, hogy Isten képmására és hasonlatosságára vannak teremtve, és hogy Isten feltétel nélkül szereti őket, kedvét leli bennük, szerelmesen tekint rájuk. Majd jött a bűn, és valami megtört. Mintha elveszítettük volna a kapcsolatot ezzel az Istennel és lényünk igazi valójával. Szégyenkezve elbújtunk, fügefalevelet öltöttünk magunkra. Talán attól félve, hogy amit lát, már nem szerethető; ha közel jön hozzánk, akkor valami olyasmit talál, ami megvetni való, és ezért elfordítja arcát. Kikerültünk az édenkertből, és azóta törekszünk, hogy elnyerjük az Ő kegyeit, erényes életet gyakorolva, de eközben gyakran nem hisszük el, hogy az Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk, nem úgy, amilyenek lenni szeretnénk, vagy amit elvárnánk magunktól. Így és most. Minden értékkel, szépséggel és jósággal, amit nekünk adott, de minden törékenységünkkel, bűnünkkel, tökéletlenségünkkel együtt. Elhiszem én ezt? Le merem mezteleníteni magam az Úr előtt úgy, ahogy vagyok? Közel merem engedni Őt magamhoz? Elhiszem, hogy az Isten azért vette fel ezt az emberi törékenységet, mert annyira szereti azt? Engedem magam átölelni feltétlen szeretete által? Át tudom Őt ölelni úgy, ahogy vagyok? „Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban benne marad az Isten, és ő is az Istenben. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne marad… Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket.” (1Jn 4,14-19) Áldott karácsonyt kívánok minden kedves ismerősömnek és barátomnak! Az Úr Jézussal, szeretteitekkel való együttlét meghittségét kívánom mindnyájatoknak!Nem útolso sorban a Mária rádió összes dolgozójának és őnkéntesének egy Áldott Békés Szeretetteljes Karácsonyt kivánunk mindenkinek!!@

Új hozzászólás: