vasárnap, március 17, 2019

00:00 Műsorismertető
00:05 Rózsafüzér Örvendetes olvasó
01:00 Szentségimádás* Nagyvárad - Szent József templom
02:00 Férfihangok*
03:00 Irgalmasság rózsafüzére
03:15 Medjugorjei üzenet
03:25 Szent II. János Pál pápa gondolata Veres Judit Mária
03:30 Kiutak a szenvedélybetegségekből* Bonus Pastor Alapítvány
04:00 Egészséges lelki élet* Kiss Márton atya
04:30 Jézus cselekszik* Tanúságtételek Budapestről
05:00 Keresztút
06:00 A Vatikáni Rádió műsora*
06:20 Szent II. János Pál pápa gondolata Veres Judit Mária
06:30 A Lélek ajándékai* György Balázs atya
07:00 Úrangyala
07:05 Református félóra* Csuka Melinda
07:30 Lélekhangoló Gyulafehérvári stúdió
08:30 Századok szent zenéje Szeghalmi Emese
09:00 Vasárnapi Örömhír* Sebestyén Ágoston
09:10 Szülőkkel a szentek nyomában Tamás József plébános
09:30 Imaszándékok fogadása
10:00 Rózsafüzér Közvetítés Csíkszentlélekről
10:30 Szentmise Közvetítés Csíkszentlélekről
11:20 A hét plébániája Gábor Anna
11:30 A szenvedés misztériuma Csiszér Imre
12:00 Úrangyala
12:10 Atyám házában Mărgulescu Cotiso
13:00 Örvendező szóval
13:30 Nagyböjti percek* Kispapok
13:35 Zenés köszöntő
14:40 Medjugorjei üzenet*
14:45 Imaszándékok fogadása
15:00 Irgalmasság rózsafüzére
15:15 Via Dolorosa Madarász Attila
15:45 Szövetség az életért!* Böjte Csaba OFM
16:10 Mindennapok lelkigyakorlata* Dr. Kovács Zsolt atya
16:40 A Vatikáni Rádió műsora*
17:00 Szentmise Közvetítés Nagyváradról - Szent József templom, triduum
18:15 Állj meg egy szóra!* Veres Judit Mária
18:20 Gyöngyszemek Válogatás az Imatarsoly műsoraiból
19:00 Úrangyala
19:05 Meseház Bajkó Melinda
19:30 Zsolozsma Esti dicséret
19:55 Szent II. János Pál pápa gondolata* Veres Judit Mária
20:00 Emberfaragó Pécsi Rita neveléskutató
20:55 Kiáltás Ima a nemzetért
21:15 A béke rózsafüzére
21:25 Íme hitünk szent titka* Giosanu Leonárd
22:00 Zsolozsma Kompletórium
22:10 Pro Vita Hominis* Dr. Kovács Zita
22:40 Éjszakai virrasztás elmélkedése
23:40 A Vatikáni Rádió műsora