Szent László király ünnepe

Szent László-himnusz

Áve, égi király híve,
Királyoknak gyöngye, éke,
László, mennynek sorsosa.
Ég királyát ki követted,
Országunkat védelmezzed,
Légy hazádnak bajnoka.

Magyaroknak menedéke,
Angyaloknak társvezére,
Égi kegynek edénye,
Üdvözlégy, ó, kiváltságos,
Jeles edény, igazságos
Ítéletnek edénye.

Vigadozzál, magyar nemzet,
Csöngettyűkkel énekeljed
Új királynak új dalod.
Boldog Várad, áve, híred
Növekedjék, dicsőséged
Visszhangozzák századok.

Krisztus, földről himnusz szárnyal
Hozzád, aki keresztfáddal
Magadhoz vonsz népeket:
Mennybe menők szent lépcsője,
Hitvallóknak díszítője,
Áldás, dicséret neked. Ámen.

(Csanád Béla fordítása.
Forrás: Szent István és Szent László törvényei. Reflektor Kiadó. 42. o.)